Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 358 - 367 2018-07-30

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN GENİŞ PERSPEKTİFTE BÖLÜM SEÇME SÜRECİ
Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective

Burak DENİZ [1] , Fatih ERDOĞAN [2]

177 330

Kariyer seçimi insan ömrünün çok önemli bir parçasıdır. Literatürde değişik meslek gruplarıyla birçok kariyer seçimi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, araştırmacılar psikoloji bölümü seçimini etkileyen etkenleri geniş bir perspektifte incelemiştir. Önce, onların ortak noktalarını, motivasyonlarını, bilişsel ve bağlamsal etkenlerini derinden anlamaya çalışmış; sonra, bölüm (kariyer) seçme sürecini çocukluktan başlayıp hayat boyu süren bir süreç olarak ele almışlardır. Yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve çizim görevleri, 9 psikoloji birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Tematik analizden sonra 5 ana tema ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar muhtemel etkenleri şöyle gruplamışlardır; dört tanesi (amaca yönelik, bağlamsal, karakteristik sebepler ve alternatif seçenekler) karar vermeyi doğrudan etkilerken bir tanesinin (süreçle ilgili deneyimler) karar vermeyi dolaylı olarak etkilediği vurgulanmıştır. Psikoloji öğrencilerinin genel kişilik özellikleri çoğunlukla başarı arayan, çalışkan, yardımsever ve sorun çözücüdür. Çoğu içe dönüktür ve sessiz bir çocukluk yaşamıştır. Ayrıca, psikolojiyi bilen insanların ve okul danışmanlarının psikolojiyi önerdiği bulunmuştur.
Career decision is very important in human life. So many career decision making studies were conducted in various occupational groups. However most of these studies include limited perspectives from different occupational groups and none of them includes psychology department specifically. In this study, researchers investigate underlying factors related to decision of the psychology department in a wide perspective. Firstly, researchers try to understand deeply their common points, motivations, cognitive, and contextual factors. Secondly, researchers consider department (career) choice as a process, which begins in their childhood; persist through their life-span. Semi-structured interviews and drawing tasks were used in this study with nine psychology juniors. After the thematic analysis, 5 main themes were found. Researchers modeled probable factors as, four of the main themes (goal-directed, contextual and, characteristic reasons, and alternative choices) directly affect decision making but one of them, which is process related experiences affects indirectly the decision itself. Psychology students’ general personality features are mostly achievement seeker, hardworking, helpful and problem solver, most of them are introverted and had a somewhat quiet childhood. Also, people who know about psychology, counselors of schools, suggest psychology whereas people who do not know about psychology, school teachers, and relatives, suggest law and even contempt psychology.
 • Akbayır, K., (2003).Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. Retrieved from 12.05.2012 http://infobank.fedu.odtu.edu.tr/ufbmek5/netscape/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t271d.pdf
 • Bahar, H. H. (2002). Eğitim fakültesi, tıp fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile fakülte tercihleri arasindaki ilişki. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 125-144
 • Clutter, C. (2010). The effects of parental influence on their children’s career choices. Postgraduate dissertation. Kansas State University, Manhattan.
 • Elwood, R. H. (1927). The role of personality traits in selecting a career: The nurse and the college girl. Journal of Applied Psychology, 11(3), 199-201.
 • Erden, M., (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik derslerine yönelik tutumları, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making.Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510-526.
 • Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. R. (1951). Occupational choice: An approach to a general theory. Columbia University Press. New York.
 • Hargrove, B.K., Creagh, M.G., B.L., & Burgess B.L. (2002). Family interaction patterns as predictors of vocational identity and career decision-making self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 61, 185-201.
 • Holland, J. L. (1985), Making Vocational Choices, 2nd edn, Englewood Cliffs NJ:Prentice Hall.
 • Korkut Owen, F. (2008). Mesleki seçimleri etkileyen ana etmenler,(R. Özyürek Ed). Kariyer Yolculuğu,(ss.1-23), Ankara
 • Korkut-Owen, F. (2012).Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8)3, pp.135-151.
 • Korkut-Owen, F., Kepir D., Özdemir S., Ulaş Ö., Yılmaz O. (2012) Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(3), 135-151.
 • Kuzgun, Y. (2004). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lent, R.W., Brown, S.D., Talleyrand, R., McPartland, E.B., Davis, T., Chopra, S.B., Alexander, M.S., Suthakaran, V., Chia-May Chai (2002). Career choice barriers, supports, and coping strategies: College students’ experiences. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 61-72
 • Lease, S.H. (2004). Effect of locus of control, work knowledge, and mentoring on career decision making difficulties: Testing the role of race and academic institution. Journal of Career Assessment, 12(3), 239-254.
 • Lunneborg, P. W. (1978). Sex and career decision-making styles. Journal of Counseling Psychology, 25(4), 299-305.
 • Moustakas, Clark E. (1994) Phenomenological research methods /Thousand Oaks, Calif. : Sage.
 • Savickas,M.L.(1991).The meaning of work and love:career issues and interventions. Career Development Quarterly, 39, 315-324.
Primary Language en
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2099-6039
Author: Burak DENİZ (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3413-2645
Author: Fatih ERDOĞAN (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs440128, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {358 - 367}, doi = {10.33723/rs.440128}, title = {Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective}, key = {cite}, author = {DENİZ, Burak and ERDOĞAN, Fatih} }
APA DENİZ, B , ERDOĞAN, F . (2018). Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 358-367. DOI: 10.33723/rs.440128
MLA DENİZ, B , ERDOĞAN, F . "Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 358-367 <http://dergipark.org.tr/rs/article/440128>
Chicago DENİZ, B , ERDOĞAN, F . "Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 358-367
RIS TY - JOUR T1 - Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective AU - Burak DENİZ , Fatih ERDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.440128 DO - 10.33723/rs.440128 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 367 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.440128 UR - https://doi.org/10.33723/rs.440128 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective %A Burak DENİZ , Fatih ERDOĞAN %T Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.440128 %U 10.33723/rs.440128
ISNAD DENİZ, Burak , ERDOĞAN, Fatih . "Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 358-367. https://doi.org/10.33723/rs.440128
AMA DENİZ B , ERDOĞAN F . Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 358-367.
Vancouver DENİZ B , ERDOĞAN F . Department Choice Process of Psychology Students in Wide Perspective. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 367-358.