Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 213 - 236 2018-07-30

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM
Key of Sustainable Competition: Industrial Design

Burkay ERGÖREN [1] , Taner AŞÇI [2] , Adnan AKKURT [3]

164 247

Bu araştırmanın amacı; Kalkınma Bakanlığına bağlı Ankara Kalkınma Ajansı kalkınma planları öncelikleri arasında yer alan ileri teknoloji üretimini arttırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve ülkemizdeki işletmelerin rekabetçiliğin arttırılmasına yönelik eylem ve politika üretmek için, Ankara ilindeki Organize Sanayi Bölgelerinde makine üretiminde endüstriyel tasarım kapasitesinin ve istihdam durumunun araştırılmasıdır.

Yapılan çalışma ile endüstriyel tasarım alanında sektörün mevcut durumu, pazarlama ve ihracat durumu ile kalifiye iş gücü ihtiyacı analiz edilmiştir. Çalışma için sanayii bölgelerinden temin edilen veriler doğrultusunda, tasarım ve üretim alanındaki 600 firma tespit edilerek, firmaların sanayii bölgelerine dağılımına göre bu firmalardan 303 firmaya ziyaret gerçekleştirilmiş kabul eden firmalardan 200’üne anket uygulanmıştır.

Çalışma sonuçları ile başta eğitim kurumları olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşların yanı sıra sanayicilerin endüstriyel tasarımın sanayimiz için önemi ve gereği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca çalışma ile sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların özellikleri tespit edilmiş, genç mezunların sektörde istihdam edilebilirlik durumu ortaya konmuştur.

The objective of this study is to search industrial design capacity in machine production and employment status within the Organized Industrial Zones of Ankara province in order to produce actions and policies for increasing high-tech production, reducing foreign trade deficit and enhancing competitiveness of the national enterprises which have been included into the priority areas listed within the development plans of Ankara Development Agency affiliated to the Ministry of Development. Through conducted research, sectoral current status within the industrial design area, qualified labourforce requirement as well as marketing and export conditions are analysed.

For this research, in line with the obtained data from industrial zones, through determining 600 companies at design and production area, 303 companies were visited according to the distribution of these companies based on industrial zones and among those, the survey was applied to 200 companies which have been approved to participate in.

With the research results, it is targeted to raise awareness on prominence and necessity of industrial design for the national industry, especially at educational organizations and authorized organizations, institutions in addition to industrialists. Furthermore, the speciality of qualified personnel, required by the sector is determined and the employability status of young graduates is revealed.

  • Aldebert, B., Dang, R. J. ve Longhi, C. (2011). Innovation In The Tourism Industry: The Case of Tourism@, Tourism Management, 32: 1204-1213.2. Bayülken, Y. (2012). Makine İmalat Sanayi Sektör Araştırması Oda Raporu, Ankamat Matbaacılık, Ankara.3. Dıaz, N., Choı S., Helu M., Chen Y., Jayanathan S., Yasuı Y., Kong D., Pavanaskar S., And Dornfeld D.(2010). ” Machine Tool Design and Operation Strategies for Green Manufacturing”, Proceedings of 4th CIRP International Conference on High Performance Cutting, October 2010, Gifu Japan.4. Hjalager, A. M. (2010). A Review of Innovation Research in Tourism, Tourism Management, 31: 1-12.5. Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16:213-2306. Michael E.(2000). “Location, Competition, And Economic Development: Local Clusters In A Global Economy”. SAGE Journals,February 1 2000, Volume: 14 issue: 1, page(s): 15-34,Boston, USA.7. SAÜ,Sakarya Üniversitesi, https://www.content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/35898/30232/piy-08_konumlandırma.pp(E.T.10.02.2017)8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (2016), T.C. Resmi Gazete, 29797, 10 Ağustos 2016.9. Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (2009), T.C. Resmi Gazete, 27338, 03 Eylül 2009.10. Türk Patent ve Marka Kurumu, http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/44E6C29B-A5FC-41F1-9B41-EEC3CBF2B7A3.pdf (E.T.10.03.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4897-2381
Author: Burkay ERGÖREN (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4897-2381
Author: Taner AŞÇI (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4897-2381
Author: Adnan AKKURT (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs440466, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {213 - 236}, doi = {10.33723/rs.440466}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM}, key = {cite}, author = {ERGÖREN, Burkay and AŞÇI, Taner and AKKURT, Adnan} }
APA ERGÖREN, B , AŞÇI, T , AKKURT, A . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 213-236. DOI: 10.33723/rs.440466
MLA ERGÖREN, B , AŞÇI, T , AKKURT, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 213-236 <http://dergipark.org.tr/rs/article/440466>
Chicago ERGÖREN, B , AŞÇI, T , AKKURT, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 213-236
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM AU - Burkay ERGÖREN , Taner AŞÇI , Adnan AKKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.440466 DO - 10.33723/rs.440466 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 236 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.440466 UR - https://doi.org/10.33723/rs.440466 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM %A Burkay ERGÖREN , Taner AŞÇI , Adnan AKKURT %T SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.440466 %U 10.33723/rs.440466
ISNAD ERGÖREN, Burkay , AŞÇI, Taner , AKKURT, Adnan . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 213-236. https://doi.org/10.33723/rs.440466
AMA ERGÖREN B , AŞÇI T , AKKURT A . SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 213-236.
Vancouver ERGÖREN B , AŞÇI T , AKKURT A . SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI: ENDÜSTRİYEL TASARIM. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 236-213.