Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 179 - 194 2018-07-30

Current Situation Related to Social Activities in the Council: Evaluation of Guidance and Guidance for Social Activities
ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat DİLEK [1]

103 291

The concept of "social activity" as an important process by which students are supported as individuals for their personal development and that they are able to grow up as individuals who can share information and skills in a way that is useful for gathering; student clubs and community service activities in scientific, social, cultural, artistic and sportive fields besides teaching programs and other activities in this scope are defined. The whole records were evaluated as a whole and Path Analysis was performed on the data. It has been determined that the level of participation in the form of participation and product presentation and the level of representation in schools and provinces are higher than the other parameters. The reliability coefficient of the data was determined as Cronbach's Alpha 0,81. This is an indication that reliable data is entered at an acceptable level. A margin of error of 4.5% can also be regarded as an important indicator of the adequacy of the pilot implementation.
Öğrencilerin kişisel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik desteklenmelerini ve edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşabilecek bireyler olarak yetişmelerini sağlayan önemli bir süreç olarak “sosyal etkinlik” kavramı; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Kayıtların tamamı bir bütün olarak değerlendirilip, veri üzerinde Path Analizi gerçekleştirilmiştir. Katılım ve ürün ortaya koyma şeklindeki etkinlik düzeyine ve okul ve il içi temsil düzeyinde, diğer parametrelere nazaran yüksek giriş yapıldığı belirlenmiştir. Verinin güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alfa 0,81 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, kabul edilebilir düzeyde güvenilir veri girildiğinin göstergesidir. % 4,5’lik hata payı da, pilot uygulamanın yeterli düzeyde başarılı olduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
  • Ada, S. & Baysal N. (2010). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Ankara: Pegem.Akyüz, Ü. (2009). Etkili okul çalışmaları. MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 118, 32- 41.Aldemir, M.C.(1985). Örgütler ve yönetimi, makro bir yaklaşım. İzmir: Bilgehan.Aydın, M. ( 1994). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu.Balcı, A. (200). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegem.Balcı, A. (2007). Etkili okul, okul geliştirme, kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.Balcı,A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem.Bastepe, İ. (2002). Normal ve taşımalı eğitim yapan resmi ilköğretim okul yönetici, öğretmen ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okul (örgütsel) etkililik algıları. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.Başaran, İ. E. (2006). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks.Başaran, İ.E.(1998). Yönetimde insan ilişkileri: yönetsel davranış. Ankara: Gül.Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim- öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 76- 83.Bursalıoğlu, Z. (2000). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem.Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara:Pegem.Büyüköztürk,Ş., Çakmak E. , Akgün Ö., Karadeniz Ş. & Demirel, F. ( 2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.Girmen, P. (2001). Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.Gümüşeli, A.İ. (1996). Okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2, 1- 12.Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.Karslı, M. (2004). Yönetsel etkililik. Ankara: Pegem A.Levine, D.U. ve Lezotte, L.W. (1990). Usually effective schools: a review and analysis of research and Practice. Eric No:ED.Sammons, P.,Hıllman,J., & Mortımore,P. (1995). Key characterıstıcs of effectıve schools a review of school effectıveness research A Report by the Institute of Education for the Office for Standards in Education.Şişman, M. (1996). Etkili okul yönetimi, ilkokullarda bir araştırma. Araştırma Raporu, Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir.Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı: Etkili Okullar. Ankara: PegemYazıcıoğlu, Y. & Erdoğan S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay.Yenipınar, Ş. (1998). İlköğretim okulu yöneticilerinin etkililik düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Yıldız, S. (2001). Hava harp okulunun etkili okul özelliklerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9514-600X
Author: Murat DİLEK (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs442785, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {179 - 194}, doi = {}, title = {ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DİLEK, Murat} }
APA DİLEK, M . (2018). ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 179-194. Retrieved from http://dergipark.org.tr/rs/issue/38651/442785
MLA DİLEK, M . "ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 179-194 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/38651/442785>
Chicago DİLEK, M . "ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 179-194
RIS TY - JOUR T1 - ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Murat DİLEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 194 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ %A Murat DİLEK %T ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD DİLEK, Murat . "ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 179-194.
AMA DİLEK M . ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 179-194.
Vancouver DİLEK M . ÜLKEMİZDE SOSYAL ETKİNLİKLERE İLİŞKİN MEVCUT DURUM: SOSYAL ETKİNLİKLERİN REHBERLİK VE YÖNLENDİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 194-179.