Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 490 - 502 2018-10-30

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research of After The 2001 Savings and Investment Deficit in Turkey's Economy

Hüseyin TEZER [1]

50 125

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülen tasarruf-yatırım dengesizliklerinin, hem ekonomik büyüme sürecinde hem de cari açıklar sorununda önemli bir yeri vardır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde görülen yetersiz tasarruf kaynakları, bu ülkelerin kalkınma hamlelerini gerçekleştirilememesinin en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Aynı kategoride bulunan Türkiye ekonomisinde de milli gelirin ve harcanabilir gelirin düşük olması, genç nüfus oranının yüksek olması, teknoloji üretmeyen, aksine teknoloji ithalinin yüksek olması, tasarruf eğilimini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla tasarruf eğiliminin düşük olması sermaye birikiminin yetersizliğine neden olmakta ve yatırımlar için gerekli olan fon ihtiyacının yurt içi tasarruflardan karşılanamamasına yol açmaktadır. Bu durum yatırımlar için gerekli olan bu fonların dış (tasarruflardan) kaynaklardan karşılanmasına kapı aralamakta ve bu dış kaynak girişleri de zaman zaman ülke ekonomisinde ödemeler dengesi sorunlarına yol açarak sık sık ekonomik krizlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Yurt içi tasarrufların yetersizliği nedeniyle yatırımların yurt dışı tasarruflara dayalı olarak gerçekleşmesi, ülke ekonomisinin dış borç yükü üzerinde baskıya sebep olmakta ve dolayısıyla ekonomik kırılganlık düzeyi yükselmektedir.

The savings-investment imbalances seen in developing country economies have an important place both in the economic growth process and in the current account deficit problem. Therefore, the sources of inadequate savings in developing countries are among the most important reasons why these countries can not realize their development efforts. In the same category, the Turkish economy has a low national income and disposable income, a high ratio of young population, high technology imports, and a lack of technology, negatively affecting the saving tendency. Therefore, the low saving tendency leads to inadequate capital accumulation and leads to the inadequacy of domestic demand for the funds needed for investments. This leads to the fact that these funds needed for investments are met from external sources, and these outsourcing inflows sometimes cause problems of balance of payments in the country's economy and often lead to economic crises. Due to the inadequacy of domestic savings, the realization of investments based on foreign savings causes pressure on the external debt burden of the country's economy and thus the level of economic vulnerability increases.

  • - Modigliani, F. Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations Author(s): Franco Modigliani Source: The American Economic Review, Vol. 76, No. 3 (Jun., 1986), pp. 297-313 Published by: American Economic Association StableURL:http://www.jstor.org/stable/1813352 http://www.jstor.org/stable/pdf/1813352.pdf
  • - T.C. Kalkınma Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Göstergeler Ocak 2015 (Kalkınma Bakanlığı uluslararası ekonomik göstergelerden oluşturulmuştur) http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Uluslar%20Aras%20Ekonomik%20Gstergeler/Attachments/10/Uluslararası%20Ekonomik%20Göstergeler%202014.pdf.
  • - TCMB. (2015) ”Tasarruf-Yatırım Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri” ISBN (basılı):978-605-4911-34-9. ISBN (elektronik): 978-605-4911-35-6.
  • - TÜİK, Demografik göstergeler, 2000-2023. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027.
  • - Yazıcı, R. (2017). Türkiye’deki KİT’lerin Özelleştirme Tecrübelerinden Varlık Fonu Kurulmasına Bakış, Journal of Strategic Research in Social Science. http://www.josress.com. ISSN:2459-0029
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2376-5984
Author: Hüseyin TEZER (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { rs454604, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {490 - 502}, doi = {10.33723/rs.454604}, title = {TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TEZER, Hüseyin} }
APA TEZER, H . (2018). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (3), 490-502. DOI: 10.33723/rs.454604
MLA TEZER, H . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 490-502 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/40031/454604>
Chicago TEZER, H . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 490-502
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Hüseyin TEZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.454604 DO - 10.33723/rs.454604 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 490 EP - 502 VL - 1 IS - 3 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.454604 UR - https://doi.org/10.33723/rs.454604 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Hüseyin TEZER %T TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 3 %R doi: 10.33723/rs.454604 %U 10.33723/rs.454604
ISNAD TEZER, Hüseyin . "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 SONRASI TASARRUF VE YATIRIM AÇIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 3 (October 2018): 490-502. https://doi.org/10.33723/rs.454604