Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 503 - 510 2018-10-30

ECONOMIC POLICIES AND WOMEN'S LABOR
İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ

Barış AYTEKİN [1]

90 142

Economic policies (IP) investigate solutions to various problems in the economy. However, the effectiveness of these policies is mostly addressed in macro level (economic growth, total employment, general price level etc.), while the microeconomic dimension (effects on production factors, etc.) is insufficient. The place of women's labor and women in the economy as a special production factor should be considered within the scope of IP. The problem of efficacy of women's labor has significant effects on socio-economic and economic-political aspects. In this respect, in the context of gender inequality (TCE) problem, it has the feature of both the emergence of this problem and the TCE problem. "Gender inequality"  is a chronic crisis which have an impact in all areas of life. Overall, female labor participation rate and wage level are low in underdeveloped economies. In addition, opportunities for representation in education, health and political sphere remain insufficient. In addition, low economic participation and income asymmetry emphasize the importance of women's poverty. The problem of efficiency in women's labor within the framework of the TCE causes deviations from the optimum level of macroeconomic targets in an economy and affects the socio-economic / cultural development negatively. Therefore, it is important that economic policies are used more effectively for this problem. The aim of the article is to explain the importance of women's labor in terms of economic policies. First of all, the effects of gender inequality on macro / microeconomic area will be discussed. Afterwards, the relationship of women's labor with economic policies will be emphasized and the problem of women's labor will be evaluated especially in the context of feminist economics.

İktisat politikaları, ekonomide ortaya çıkan çeşitli sorunlara karşı çözüm olanaklarını araştırır. Ancak bu politikaların etkinliği daha çok makro boyutta (ekonomik büyüme, toplam istihdam, genel fiyat düzeyi vb) ele alınırken, mikroekonomik boyutu (üretim faktörlerine etkileri vb) yetersiz kalmaktadır. Özel bir üretim faktörü olarak kadın emeğinin ve kadının ekonomi açısından taşıdığı önemin iktisat politikaları kapsamında ele alınması bu nedenle dikkate alınmalıdır. Kadın emeğinin etkinlik sorunu sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik açısından güçlü etkilere sahiptir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi çerçevesinde, hem ortaya çıkmasında hem de önemli bir çıktısı olma özelliğine  sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu yaşamın tüm alanlarında etkileri olan, -kendine özgü- süreğen bir krizdir. Genel olarak, azgelişmiş ekonomilerde kadın emeğinin istihdama katılım oranı ve ücret düzeyi düşük olmaktadır. Bunun yanında eğitim, sağlık ve siyasal alanda temsil olanakları yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, düşük ekonomik katılımcılık ve gelir asimetrisi kadın yoksulluğunun önemini vurgulamaktadır. Kadın emeğinin etkinlik sorunu bir ekonomide makroekonomik hedeflerin optimum düzeyden sapmalara neden olurken, sosyo-ekonomik/kültürel kalkınmayı da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu soruna yönelik olarak iktisat politikalarının daha etkin kullanılabilmesi vurgulanmalıdır. Makalenin amacı iktisat politikaları açısından kadın emeğinin önemini açıklamaya yöneliktir. Bu nedenle öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun makro/mikroekonomik alanda etkileri ele alınacaktır. Daha sonra kadın emeğinin iktisat politikalarıyla ilişkisi vurgulanarak, özellikle feminist iktisat kapsamında kadın emeğinin etkinlik sorunu değerlendirilecektir. 
 • Dollar D. ve Kraay A. (2004). "Growth, Inequality, and Poverty: Growth is Good for the Poor” Oxford University Press Inc., New York    İlkaracan, İ. (2010). “Uzlaştırma Politikaları Yokluğunda Türkiye Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri”, İstanbul.    Aytekin B. (2017), “Türkiye’de Kadın Emeğinin Etkinlik Sorunu ve Makroekonomik Etkileri”, Sayıştay Dergisi, sayı 107, 153-169
 • Braunstein, E. (2011), "Gender Equality and Economic Growth," Fe Dergi 3, Sayı: 2 (2011), ss: 54-67.
 • Yavuz R. A. (2016). "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Şiddet", Journal of Life Economics, 3/3, 77-100    Aktan, C. (2002). “Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara
 • Aytekin B. (2014), “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sorunu: Türkiye’de Kadın Emeğinin Etkinlik Sorunu, Doktora Tezi, Malatya
 • Kabaş, T. (2009). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluğun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Yolları” Doktora Tezi , Çukurova Üniversitesi
 • Srange, T. ve Bayley, A (2008). "Sustainable Development: Linking Economy, Society, Environment", OECD
 • Tansel, Akşit (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, TÜSİAD-Yayin, No: T/2012-11/536, İstanbul
 • Yıkmaz, Fikret (2011), "Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi", DPT Yayınları, Ankara     Tekeli, M. (2013). Güneydoğum Derneği, http:// guneydogumdernegi.com
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3336-759X
Author: Barış AYTEKİN (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 30, 2018

Bibtex @research article { rs471027, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {503 - 510}, doi = {10.33723/rs.471027}, title = {İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ}, key = {cite}, author = {AYTEKİN, Barış} }
APA AYTEKİN, B . (2018). İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (3), 503-510. DOI: 10.33723/rs.471027
MLA AYTEKİN, B . "İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 503-510 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/40031/471027>
Chicago AYTEKİN, B . "İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 503-510
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ AU - Barış AYTEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.471027 DO - 10.33723/rs.471027 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 510 VL - 1 IS - 3 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.471027 UR - https://doi.org/10.33723/rs.471027 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ %A Barış AYTEKİN %T İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 3 %R doi: 10.33723/rs.471027 %U 10.33723/rs.471027
ISNAD AYTEKİN, Barış . "İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 3 (October 2018): 503-510. https://doi.org/10.33723/rs.471027
AMA AYTEKİN B . İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(3): 503-510.
Vancouver AYTEKİN B . İKTİSAT POLİTİKALARI VE KADIN EMEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(3): 510-503.