Year 2014, Volume 3, Issue 5, Pages 93 - 130 2014-12-01

الصبر في األديان والثقافة اإلسالمية
Patience In The Religıons And Islamic Culture
DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR

Mebrure DOĞAN [1]

276 1375

في هذه الدراسة تم فحص ظاهرة الصبر في الأديان عامة والثقافة الإسلامية بصفة خاصة. يعدُّ الصبر قيمة دينية في الإسلام كما كان في جميع الأديان السماوية. من المعروف أن الصبر في بعض الأديان هو السيطرة على الغضب أو موقف يُستشف عند مواجهة تحمل الألم. ومع ذلك حملت على الصبر المعاني العميقة في الثقافة الإسلامية. فالصبر هو  التحمل والمقاومة طوعا ونزعة الانتظار بهدوء ضدَّ كل أنواع التحديات والتهديدات والخسائر. بالإضافة إلى ذلك الصبر محفز للأفراد على إنجاز مسؤولياتهم المتعلقة بالحياة الدينية ومصدر للتحفيز في التنمية الروحية وميزة يجب أن تكون للمريد وأحد المواقف الأساسية للإنسان المثالي (الإنسان الكامل) في التقاليد الصوفية

In this research, patience phenomenon in religions and Islamic culture was invesigated. Patience is accepted as a religious and moral value in all religions and also Islamic culture. Patience is understood exclusively as anger management or an attitude that is developed when faced with “suffering” in some religions. However the profound meaning is installed to patience in Islamic culture. Patience is to endure voluntarily, to resist and tendency of waiting calmy when faced with all sorts of difficulties, threats or loses. Additionally patience is helpful to individuals in while accomplish their responsibilities related religious life and a source of motivation in spritual development and a feature must be present in disciple, one of the basic attitudes of the perfect human (Al-Insan al-Kamıl) in Sufi tradition.
Bu çalışmada dinlerde ve İslam kültüründe sabır olgusu ele alınmıştır. Tüm dinlerde olduğu gibi İslam kültüründe sabır, dinî ve ahlakî bir değer olarak kabul edilmektedir. Dinlerin bazısında sabır yalnızca öfke kontrolü veya “acı çekme” fenomeni ile karşılaşıldığında geliştirilen bir tutum olarak anlaşılmaktadır. Oysa İslam kültüründe sabra derin anlamlar yüklenmektedir. Sabır her türlü zorluk, tehdit ve kayıp karşısında gönüllü bir şekilde dayanma, direnme, göğüs germe ve sonucu sakince bekleme eğilimidir. Ayrıca sabır dinî hayatın sorumluluklarını yerine getirmek için bireylere yardımcı, manevî gelişimde motivasyon kaynağı, tasavvuf geleneğinde müridde bulunması gereken bir özellik, “İnsan-ı Kâmil”in ise temel tavırlarından biridir.
  • Abdulbaki Muhammed Fuad, el-Mu'cemu'l-Mufehres li Elfazi'l Kur'ani'l-Kerim, Çağrı Yayınları, İstanbul 1990. Ayten, Ali, Tanrı’ya Sığınmak- Dinî Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma, İz Yayıncılık, İstanbul 2012. Bukkyo Dendo Kyokal (Budist İntişar Cemiyeti), Buda Talimatı, (3.baskı), Kosaido Printing Co. Ltd, Tokyo Japon 2001. Canan, İbrahim, Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. Ceylan, Yasin ,”Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri”, İslâmiyât, 2001, S: 3, ss. 155-159. Çağrıcı, Mustafa, “Sabır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, İstanbul 2008, C: 35. Çubukçu, İbrahim Agâh, “İslam’da Ahlak Meselesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 20, S: 1, 1972, ss. 13-20. Dinî Kavramlar Sözlüğü, “Sabır” maddesi, (5.Baskı), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010. Ebû Tâlib Muhammed bin Ali bin Atiyye el-Mekkî el-Acemî, Kûtu’l-Kulûb fî Muâmaleti’l- Mahbûb ve Vasfi Tarîki’l Mürîd ilâ Makâmı’t-Tevhîd, Daru’s-Sadr, C:1, Beyrut 2003. Ece Hüseyin, İslam’ın Temel Kavramları, (3. Baskı), Beyan Yayınları, İstanbul 2010. El- Cezviyye, İbni Kayyım, Sabredenler Şükredenler, (12.Baskı), İnsan Yayınları, İstanbul 2010. El-İsfahanî, Ragıb, Müfredat Elfazi’l Kur’an- Kur’an Kavramları Sözlüğü, (3. Baskı), (Çev.: Yusuf Türker), Pınar Yayınları, İstanbul Mayıs 2012. Emmons Robert A., Teşekkür Ederim (Mutluluğun Anahtarı Şükretmek), Doğan Kitap, İstanbul 2009.
Primary Language tr
Subjects Social, Religion
Other ID JA78SR39VU
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mebrure DOĞAN

Dates

Publication Date: December 1, 2014

Bibtex @research article { rteuifd299771, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-2823}, address = {Recep Tayyip Erdoğan University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {93 - 130}, doi = {}, title = {DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Mebrure} }
APA DOĞAN, M . (2014). DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), 93-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/rteuifd/issue/28236/299771
MLA DOĞAN, M . "DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 93-130 <http://dergipark.org.tr/rteuifd/issue/28236/299771>
Chicago DOĞAN, M . "DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 93-130
RIS TY - JOUR T1 - DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR AU - Mebrure DOĞAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 130 VL - 3 IS - 5 SN - -2147-2823 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR %A Mebrure DOĞAN %T DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR %D 2014 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2147-2823 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD DOĞAN, Mebrure . "DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 5 (December 2014): 93-130.
AMA DOĞAN M . DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(5): 93-130.
Vancouver DOĞAN M . DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(5): 130-93.