Year 2014, Volume 3, Issue 5, Pages 131 - 165 2014-12-01

Parables of the Qur'an can be a Source for Fatalistic Understanding?
الثقافة االستهالكية فيما بعد الحادثة و هوية المسلم المتغيرة
POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ

Erol SUNGUR [1]

261 853

In the 1980 and 90’s, Muslims had struggled to survive with their religious identities in the public sphere and with regards to this part it came to the forefront that any concept, thought, and lifestyle could not be sympathized if they didn’t have a religious source. However, it has been observed some social deviations in the aims of religious people because of the liberal economy and consumer culture in Turkey. These social deviations carried with the critiques that Islamists had secularized and became modern. In this article, it is firstly dealt with how Muslim’s identities and their behaviors changed with the effects of postmodernism or late capitalism. Later it is pointed out how the religious symbols and signs was made a consumption object.

في الثمانينات والتسعينات كان المسلمون في صراع من أجل البقاء على قيد الحياة للتمسك بالهويات الدينية في المجال العام وأول ما ظهر لديهم أن أي مفهوم، وفكر، ونمط للحياة يتوافق مع هذه الهويات لا يمكن أن تتعاطف معه ومع ذلك قد لوحظت الانحرافات الاجتماعية في أهداف الإسلاميين بسبب الاقتصاد الليبرالي والثقافة الاستهلاكية في تركيا.وهذه الانحرافات أدت إلى انتقادات من قبيل أن الملتزمين أصبحوا علمانيين وعصرانيين. وفي هذه المقالة درست كيف تغيرت هوية المسلم بتأثير ما بعد الحداثة أو الرأسمالية المتأخرة و كيف تحولت الرموز والعلامات الدينية إلى موضوع استهلاكي.

80-90’lı yıllarda Müslüman kesim, kamusal alanda kendi dini kimlikleriyle var olma çabası içine girmiş ve bu kesim açısından, din kaynaklı olmayan hiçbir kavram, düşünce ve yaşam tarzına sempatiyle bakılamayacağı anlayışı öne çıkmıştır. Ancak Türkiye’de liberal ekonominin uygulanmaya başlanması ve tüketim kültürünün etkisiyle dindar kesimin öne sürdükleri hedeflerinden sapmalar görülmüştür. Bu sapmalar, İslamcıların sekülerleştiği ve modernleştiği eleştirilerini de beraberinde getirmiştir. Bu makalede, Müslümanların toplumsal alanda gerçekleştirdikleri bazı edimlerin ve Müslüman kimliğinin, postmodernitenin yani geç kapitalizmin etkisiyle nasıl değiştiği ve dini sembol ve göstergelerin bir tüketim nesnesine nasıl dönüştürüldüğü üzerinde durulmaktadır.
  • Aktaş, Cihan, Bacı’dan Bayan’a, Kapı Yay., İstanbul: 2005. Aktay, Yasin, “Postmodern Dünyada Din: Bir Anlatı Mı, Tanrı’nın İntikamı Mı?”, Din Sosyolojisi, der. Yasin Aktay-M. Emin Köktaş, Vadi Yay., Ankara: 1998, ss. 299-313. Akşit, Bahattin-Şentürk, Recep ve diğerleri, Tükiye’de Dindarlık Sos-yal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, İletişim yay., İs-tanbul: 2012. Altıntaş, Ramazan, Din ve Sekülerleşme, Pınar Yay., İstanbul: 2005. Anderson, Perry, Postmodernitenin Kökenleri, çev. Elçin Gen, İletişim Yay., İstanbul: 2009. Arslan, Hüsamettin, “Önsöz”, John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., İstanbul: 2000. Atay, Tayfun, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tayfun _atay/ helal_sex_shop_ memlekete hayirli_olsun-1156296 [22.10.2013.] Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık, İmaj ve Takva, Profil Yay., İstanbul: 2010. Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul: 2012. _______, Nesneler Sistemi, çev. Oğuz Adanır-Aslı Karamollaoğlu, Bo-ğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul: 2011. Bauman, Zygmunt, Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı?, çev. Funda Çoban-İnci Kantarcı, De ki Basım Yay., Ankara: 2010. _______, Bireyselleşmiş Toplum, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., İs-tanbul: 2011. _______, Küreselleşme, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul: 2012. Best, Steven-Kellner, Douglas, Postmodern Teori Eleştirel Soruşturma-lar, çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul: 2011. Bilici, Mücahit, “İslam’ın Bronzlaşan Yüzü: Caprice Otel Örnek Ola-yı,” İslamın Yeni Kamusal Yüzleri, Nilüfer Göle, Metis Yay., İstan-bul: 2000, ss. 216-236. Bocock, Robert, Tüketim, çev. İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara: 2009.
Primary Language tr
Subjects Religion
Other ID JA27FH97EN
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Erol SUNGUR

Dates

Publication Date: December 1, 2014

Bibtex @research article { rteuifd299772, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-2823}, address = {Recep Tayyip Erdoğan University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {131 - 165}, doi = {}, title = {POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ}, key = {cite}, author = {SUNGUR, Erol} }
APA SUNGUR, E . (2014). POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), 131-165. Retrieved from http://dergipark.org.tr/rteuifd/issue/28236/299772
MLA SUNGUR, E . "POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 131-165 <http://dergipark.org.tr/rteuifd/issue/28236/299772>
Chicago SUNGUR, E . "POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 131-165
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ AU - Erol SUNGUR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 165 VL - 3 IS - 5 SN - -2147-2823 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ %A Erol SUNGUR %T POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ %D 2014 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2147-2823 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD SUNGUR, Erol . "POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 5 (December 2014): 131-165.
AMA SUNGUR E . POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(5): 131-165.
Vancouver SUNGUR E . POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve DEĞİŞEN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 3(5): 165-131.