Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 94 - 102 2018-12-30

Branching out ideas: Concept maps effect on memory and L2 writing
Fikirleri kollara ayırmak: Kavram haritalarının hafıza ve L2 üzerindeki etkisi

Thomas Charles SCHWARTZ [1] , Georgia Matthew ANGELAKIS [2]

22 92

The purpose of this study was to develop a curriculum to teach visual concept mapping and improve student attitudes on writing and the quality of their examination essays. We used visual word and image connections to improve the working memory and language aptitude students and gathered a small amount of data. The study took place during the summer module of an English preparatory program and was voluntary. We developed the workshop and the methodology for students who were continuing the English preparatory program into summer school. We gave surveys and personal interviews to students and workshop instructors after the workshops to ascertain students' attitude and knowledge of the material as well as the effectiveness of the program. Research partners took notes and recordings of the workshops. End of course writing exams were referenced for quantitative data but was limited due to the workshops being voluntary. The workshops were peripheral to the course module and aimed to be as casual and accommodating to student’s heavy workload as possible while targeting specific tasks that they were responsible for in the course and final examination. Further research is needed but the limited data suggests a correlation between student’s inclusion of mind mapping techniques and their ability to complete the demands of the final exam writing rubric.

Bu çalışmanın amacı, görsel kavram haritalamayı öğretmek ve öğrencilerin yazma konusundaki tutumlarını ve sınav yazmalarının kalitesini geliştirmek için bir müfredat geliştirmektir. Öğrencilerin çalışma belleği ve dil becerilerini geliştirmek ve az miktarda veri toplamak için görsel kelime ve görüntü bağlantıları kullandık. Çalışma, bir İngilizce hazırlık programının yaz modülü sırasında gerçekleşti ve gönüllü oldu. İngilizce hazırlık eğitimi programına devam eden öğrenciler için yaz okuluna atölye ve metodoloji geliştirdik. Öğrencilerin materyallerin tutum ve bilgilerini ve programın etkinliğini tespit etmek için atölye çalışmalarından sonra öğrenciler ve atölye eğitmenleri ile anketler ve kişisel görüşmeler yaptık. Araştırma ortakları, çalıştayların notlarını ve kayıtlarını aldı. Kurs sonu sınavları, nicel veriler için referans alınmış, ancak çalıştaylar gönüllü olmuştur. Çalıştaylar, ders modülüne çevre birimleriydi ve öğrencilerin ders yükünden ve final sınavından sorumlu oldukları belirli görevleri hedeflerken, mümkün olduğunca öğrencinin ağır iş yüküne rahat ve yardımsever olmayı hedefliyordu. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, ancak sınırlı veriler, öğrencinin zihin haritalama tekniklerini içermesi ve final sınavı yazma sınavının taleplerini tamamlama yetenekleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

  • Al-Zyoud, A. A., Al Jamal, D., & Baniabdelrahman, A. (2017). Mind Mapping and Students' Writing Performance. Buzan, T. (1971). Speed reading (Ch 11) London: David & Charles Buzan, T., & Buzan, B. (1993). The mind map book: How to use radiant thinking to maximize your brain's untapped potential (pp. 61-69). New York: Plume. Buzan, Tony. (2012). The Ultimate Book of Mind Maps: London HarperCollins, Farrand, P., Hussain, F., & Hennessy, E. (2002). The efficacy of the ‘mind map' study technique. Medical education, 36(5), 426-431. Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press. Jones, B. D., Ruff, C., Snyder, J. D., Petrich, B., & Koonce, C. (2012). The effects of mind mapping activities on students' motivation. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6(1). Liu, P. L., Chen, C. J., & Chang, Y. J. (2010). Effects of a computer-assisted concept mapping learning strategy on EFL college students’ English reading comprehension. Computers & Education, 54(2), 436-445. Phantharakphong, P., & Pothitha, S. (2014). Development of English reading comprehension by using concept maps. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 497-501. Pua, C., Li, D., Lui, C., & Cheng, S. (2015). Using Mind-Mapping as a Tool to teach English Vocabulary for the Elementary Students. Bulletin of Chinese. Wette, R. (2017). Using mind maps to reveal and develop genre knowledge in a graduate writing course. Journal of Second Language Writing, 38, 58-71.
Primary Language en
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-3494-1023
Author: Thomas Charles SCHWARTZ (Primary Author)
Institution: Beykent Űniversitesi
Country: Turkey


Author: Georgia Matthew ANGELAKIS
Institution: MEF ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

APA SCHWARTZ, T , ANGELAKIS, G . (2018). Branching out ideas: Concept maps effect on memory and L2 writing. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (13), 94-102. DOI: 10.29000/rumelide.504254