Year 2018, Volume , Issue 13, Pages 220 - 225 2018-12-30

Main ideas: An investigation into student writing
Ana fikirler: Öğrencilerin yazma becerilerinin incelenmesi

Cetenay KAGHADO [1]

32 84

Written final exams of many ESL or EFL students attending college or university are often written and memorized before the actual test in some manner. Often, the students will usually have some sort of idea of what they will be tested on in the final exam. As such, they are under pressure to perform and not only that, but to obtain a certain percentage on their final exam. From my personal observations, these students usually memorize their answers beforehand and simply rewrite them during their final exams. The students may or may not have adequately prepared for their final exams and may at times forget the material that they tried to memorize. This paper addresses the issue of whether or not students are able to independently compose a solid main idea in the writing process (n=39). Furthermore, additional observations will be made. For instance, can these students connect ideas and arguments based off of their main idea? This paper aims to contribute an analytical approach for instructors at Duzce University so that they may assist students with their composition writing skills in the future.

Liselerde ve üniversitelerde ikinci dil veya yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin final sınavlarında yazdıkları metinler genellikle sınavdan önce bir şekilde yazılıp ezberlenir. Genellikle öğrenciler sınavlarda kendilerine sorulacak yazma konusu hakkında bir şekilde bir fikre sahiptirler. Öğrenciler bir edinç baskısı altında ve final sınavlarından belli bir puan almak zorundadırlar. Benim kişisel gözlemlerine göre, bu öğrenciler cevapları sınavdan önce bir şekilde ezberleyip sınav esnasında sadece bunları yazarlar.  Öğrenciler bazen final sınavlarına yeterince çalışmamış olabilirler ve bazen de ezberlemeye çalıştıkları materyalleri unutabilirler. Bu çalışmada, öğrencilerin yazma sürecinde somut bir ana fikri kendi başlarına oluşturup oluşturamadıkları incelenmiştir (n=39). Bunun yanı sıra, ek gözlemler de yapılacaktır. Örneğin, bu öğrenciler ana fikirden soyutlanmış fikir ve görüşleri ilişkilendirebiliyorlar mı? Bu çalışma, Düzce Üniversitesi’ndeki öğretim görevlilerine gelecekte öğrencilerine kompozisyon yazma becerilerinde yardımcı olabilmeleri için analitik bir yaklaşıma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

  • English, F. 2011. Student Writing and Genre : Reconfiguring Academic Knowledge. Retrieved from: http://eds.b.ebscohost.com Mitchell, C. 2016. Writing and Power : A Critical Introduction to Composition Studies. Retrieved from: http://eds.a.ebscohost.com Obenzinger, H. 2015. How We Write. Stanford, California. CreateSpace Independent Publishing. Sönmez, H. 2018. A Review about the Use of the Memorization Strategy during the Learning Process by Students. Retrieved from: http://eds.b.ebscohost.com
Primary Language en
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Cetenay KAGHADO (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

APA KAGHADO, C . (2018). Main ideas: An investigation into student writing. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (13), 220-225. DOI: 10.29000/rumelide.504947