Year 2014, Volume 1, Issue 14, Pages 83 - 101 2014-12-01

Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi

Leyla Kodaman - Meliha Yılmaz [1] , Meliha Yılmaz [2]

420 340

Sanat, Alıntılama, Sanat Yapıtı
 • Aktulum, K. (2011a). Frankofoni. Ortak kitap. No: 23. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Aktulum, K. (2011b). Metirılerarasılık//Göstergelerarasılık. Ankara: Kanguru Yay.
 • Bendixen, P. (2010). Managingart: Arı Introduction Into Principles and Conceptions. Berlin: LIT Verlag.
 • Berger, J. (1990). Görme Biçimleri. (Çev. Y. Salman) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Büyükdüvenci, S. (2006). Sanat ve Değer. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (2). 47-50.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Coıgnard, J. (1995). Ustaların Ardından Yaratmak. (Çev. G. Özturanlı) Türkiye'de Sanat (Plastik sanatlar dergisi), (17), 30-33.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (1997). Cilt:3, lstanbul: Yem Yay.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş
 • (Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri). Ankara: Anı Yayıncılık Emre, l. (2006). Postmodernizm ve Edebiyat. Ankara: Anı Yayınları.
 • Erinç, M. s. (2009). Resmin Eleştirisi Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erinç, M. S. (2004). Sanatm Boyutları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Erinç, M. S. (1993). Sanata Giriş ve Estetik. Fikri Cantürk (Editör),
 • Sanata Giriş. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, s.1-9. Fischer, E. (2012). Sanatın Gerekliliği. İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • Gombrich, E. (2007). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lenoir, B. (2004). Sanat Yapıtı. (Çev. A. Derman) lstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Madra, B. (24 Haziran 2002). Yenilenemeyen Okullar. Radikal Gazetesi,16.
 • Ötgün, C. (2008). Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri. Gazi
 • Üniversitesi. G.S.E Sanat ve Tasarım Dergisi, (2), 159-178. Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel yaklaşımlar. (Çev. D.Bayrak, H. B. Arslan-Z.Akyüz ) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Tolstoy, L. N. (1996). Sanat Nedir? (Çev. B. Duran) lstanbul: Şule Yay.
 • Yılmaz, M. (2010). Sanat Eğitiminde Kopya ve Taklit. Kazım Artut
 • (Editör), Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara. Anı yayıncılık, 5.193-298.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Leyla Kodaman - Meliha Yılmaz

Author: Meliha Yılmaz

Dates

Publication Date: December 1, 2014

Bibtex @ { sanatvetasarim220351, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {83 - 101}, doi = {10.18603/std.09604}, title = {Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Leyla Kodaman - Meliha and Yılmaz, Meliha} }
APA Yılmaz, L , Yılmaz, M . (2014). Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (14), 83-101. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/20653/220351
MLA Yılmaz, L , Yılmaz, M . "Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (2014): 83-101 <http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/20653/220351>
Chicago Yılmaz, L , Yılmaz, M . "Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (2014): 83-101
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi AU - Leyla Kodaman - Meliha Yılmaz , Meliha Yılmaz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 101 VL - 1 IS - 14 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi %A Leyla Kodaman - Meliha Yılmaz , Meliha Yılmaz %T Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi %D 2014 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V 1 %N 14 %R %U
ISNAD Yılmaz, Leyla Kodaman - Meliha , Yılmaz, Meliha . "Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi 1 / 14 (December 2014): 83-101.
AMA Yılmaz L , Yılmaz M . Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2014; 1(14): 83-101.
Vancouver Yılmaz L , Yılmaz M . Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2014; 1(14): 101-83.