Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 75 - 87 2017-06-22

Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri

Zeliha Kayahan [1] , Alev Çakmakoğlu Kuru [2]

248 1282

Sanat; bireyin varoluşunda güzel olan ne varsa ortaya çıkarmaya yarayan en etkili yoldur. Doğru sanat eğitimi alan birey doğal bir süreç ile ilk önce yakın çevresini sonrasında da toplumu daha iyi olana taşır. Bu bağlam ile sanat eğitimi içinde yaşadığımız çağın en önemli eğitim alanlarından birini oluşturur. Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarının özel yetenek sınavı ve merkezi sınav sistemi ile öğrenci alımları hakkındaki görüşlerini öğrenmektir. Araştırmanın problemini çözmeye yönelik 5’li likert tipi anket uygulaması yapılmıştır. Özel Yetenek Sınavı ve Merkezi Sınav Sistemi ile yerleştirilen öğrencilerin mevcut durumları ile ilgili öğretim elemanı görüşlerinin belirlenmesi amacı kapsamında, Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarından veriler toplanmış ve bu veriler betimsel yöntemle ele alınmış ve frekans analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma ile Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarının bölümün vizyon ve amaçları göz önüne alındığında öğrenci alımlarının yetenek sınavı ile gerçekleşmesinin daha başarılı sonuçlar elde edileceği görüşünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sanat Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı
 • Arı, N. E. O. (2008). Türkiye’de Seramik Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarına Öğrenci Seçmede Uygulanan Sınavların Yeterliliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aykut, A. (2006). “Günümüzde Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 33-42.
 • Becer, E. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Bingöl, B. (2010). Lisans Düzeyindeki Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Çoklu Ortam (Multimedya) Kullanımı: Ankara’daki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gence, C. (1999). “Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunları ve Sanat Öğretmenliği”. Milli Eğitim Dergisi, 142, 61-6.
 • Karasar, N. (2009). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Katırancı, M. (2003). Sanat Eğitimi Nasıl Olmalıdır. Milli Eğitim, 160(14).
 • Kurt, İ. (2008). Yetişkin Eğitimi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Özmutlu, A. (2014). Kendine Özgü Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri Ve Kriterleri Açısından Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarının Giriş/Özel Yetenek Sınavları, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Timuçin, A. (2000). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Türkdoğan, G. (1984). Sanat Eğitimi Yöntemleri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Yıldırım, A. (2011). Eleştirel Pedagoji; Paul Freire ve Ivan Illich’in Eğitim Anlayışı Üzerine. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İnternet: Gazi (2016). Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sayfası, http://gsf-git.gazi.edu.tr/posts/view/title/gorsel-iletisim-tasarimi-nedir%3F-90942, adresinden 15 Eylül 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: ÖSYM. (2015). Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu. http://www.osym.gov.tr/TR,46/2015-osys-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html, adresinden 15 Eylül 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: YÖK (2016). Yüksek Öğretim Kurumu Web Sayfası. http://www.yok.gov.tr/web/guest/universiteler;jsessionid=D01A1E2CDD656F68F5329E4C3A7F8495. adresinden 15 Eylül 2016’da alınmıştır.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zeliha Kayahan

Author: Alev Çakmakoğlu Kuru

Bibtex @research article { sanatvetasarim323097, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {75 - 87}, doi = {10.18603/sanatvetasarim.323097}, title = {Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kayahan, Zeliha and Çakmakoğlu Kuru, Alev} }
APA Kayahan, Z , Çakmakoğlu Kuru, A . (2017). Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, (19), 75-87. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.323097
MLA Kayahan, Z , Çakmakoğlu Kuru, A . "Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 75-87 <http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/29963/323097>
Chicago Kayahan, Z , Çakmakoğlu Kuru, A . "Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 75-87
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri AU - Zeliha Kayahan , Alev Çakmakoğlu Kuru Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323097 DO - 10.18603/sanatvetasarim.323097 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 87 VL - IS - 19 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323097 UR - https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323097 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri %A Zeliha Kayahan , Alev Çakmakoğlu Kuru %T Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri %D 2017 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 19 %R doi: 10.18603/sanatvetasarim.323097 %U 10.18603/sanatvetasarim.323097
ISNAD Kayahan, Zeliha , Çakmakoğlu Kuru, Alev . "Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sınavlar Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi / 19 (June 2017): 75-87. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323097