Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 161 - 181 2017-06-22

Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri

Adnan Tepecik [1] , Çağrı Gümüş [2]

301 945

Bu araştırmanın temel amacı; hedef kitleyi bilinçlendirmek ve eğitmek için ekmek israfını önleme konulu sosyal sorumluluk kampanyasının hangi aşamalardan geçerek hazırlanması gerektiğini, “örnek bir sosyal sorumluluk kampanyası” ile ele alarak öğretim elemanı, uzman ve hedef kitle olan öğrenci görüşlerine sunmaktır. Araştırmada tarama modeli kapsamında, literatürden ve alan uzmanları ile yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu grafik ve iletişim tasarımı  alanlarından  rastgele seçilen 30 öğretim elemanı ve sektörde çalışan 30 uzman, ve yaş aralığı14-18 olan ve Ankara’nın farklı semtlerinde (Mamak, Bahçelievler ve Çankaya) göreceli olarak alt, orta ve orta üst gelir seviyesine sahip çalışmanın hedef kitlesini oluşturan ikinci kademe ilköğretim öğrencilerinden 35’i kız, 55’i erkek olmak üzere toplam 90 kişi oluşturmaktadır. Kampanyanın değerlendirilmesi amacı ile uzman grubun denetiminde 4’lü derecelendirme ölçeği hazırlanmış ve kontrol listesi kullanılmıştır. Hazırlanan ölçek çalışma grubuna kampanya bizzat gösterilerek araştırmacı tarafından birebir uygulanmıştır.  Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan ve hedef kitle olan öğrencilerin çoğunluğunun ekmek israfının nedeni olarak ihtiyaçtan fazla ekmek alımı olduğunu saptanmıştır.

Sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk kampanyaları, ekmek israfı
  • Bayraktaroğlu, G., İlter B. (2007). “Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneriler.” Ege Akademik Bakış, 7 (1), 117-132. Karahan Ş. (2006). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları.
  • Elden, M., (2009). Reklam ve Reklamcılık.İstanbul: Say Yayıncılık.
  • Elden, M., Ulukök, Ö. ve Yeygel, S. (2005). Şimdi Reklamlar… (Birinci Baskı) İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Nayman, U. Ş. (2008). Sosyal İçerikli Reklam Kampanyalarının Grafik Tasarım İlkeleri Bakımından Analizi ve Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Özkaya, H. (1992). “Ekmeğin Beslenmedeki Önemi ve Ekmek Türlerinin Sağlık Açısından Farklılıkları.” Unlu Mamüller Dünyası, 5, 9-15.
  • Öten, M., Ünsal, S. (2006). “Şanlıurfa Yöresine Özgü “Tırnaklı ve Açık Ekmeklerin Bazı Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.” HR. Ü. Z. F. Dergisi. 10 (3/4), 57- 62.
  • Karaoğlu, M., Kotancılar, H. G. (2001). “Tahıl Ürünlerinin Sağlığımız Açısından Önemi.” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1), 101-108.
  • Moriarty, E. Sandra. (1991). Creative Advertising Thoery and Practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar Tarih – Tasarım – Teknoloji. Ankara: Detay Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Adnan Tepecik

Author: Çağrı Gümüş

Bibtex @research article { sanatvetasarim323109, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {161 - 181}, doi = {10.18603/sanatvetasarim.323109}, title = {Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Tepecik, Adnan and Gümüş, Çağrı} }
APA Tepecik, A , Gümüş, Ç . (2017). Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, (19), 161-181. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.323109
MLA Tepecik, A , Gümüş, Ç . "Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 161-181 <http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/29963/323109>
Chicago Tepecik, A , Gümüş, Ç . "Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 161-181
RIS TY - JOUR T1 - Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri AU - Adnan Tepecik , Çağrı Gümüş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323109 DO - 10.18603/sanatvetasarim.323109 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 181 VL - IS - 19 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323109 UR - https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323109 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri %A Adnan Tepecik , Çağrı Gümüş %T Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri %D 2017 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 19 %R doi: 10.18603/sanatvetasarim.323109 %U 10.18603/sanatvetasarim.323109
ISNAD Tepecik, Adnan , Gümüş, Çağrı . "Ekmek İsrafını Önleme Konulu Sosyal Sorumluluk Kampanyasına İlişkin Akademisyen, Uzman ve Öğrenci Görüşleri". Sanat ve Tasarım Dergisi / 19 (June 2017): 161-181. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323109