Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 183 - 197 2017-06-22

Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik

İsmail Tetikçi [1]

264 877

Bu çalışma ile Neo-Klasizmde teatralliğin resim sanatındaki kullanımına vurgu yapmak, sanatın evrensel antik ideler ve mitler yoluyla süreğen yapısına dikkat çekmek, resim sanatında teatral tavrın bir yaklaşım olarak sanat tarihini nasıl etkilediğini, öncü bir sanatçı olan Jacques Louis David’in resimleriyle açıklanabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 18. yüzyıl Fransız sanatı ve ülkede yaşanan ihtilal süreci, dönemin sanat ortamında yeni bir estetik anlayış olarak Neo-Klasizmin yolunu açmış; bu durum Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olan David’e de resimlerinde antik dünyanın konuları, mitleri ve biçim anlayışını yeniden resmetme fikrini vermiştir. Sanatçının birçok sahnede teatral bir kurgu kullandığı fikrinden hareketle bu çalışma kapsamında, resimlerinin anlam-biçim ilişkisi bakımından incelenerek, sanat tarihindeki öncül ve ardıl bağlamı irdelenmiş ve kuramsal bir takım sonuçlara varılmıştır.

: Jacques Louis David, teatrallik, figür, Neo-Klasisizm
 • Doğan D.M., (2001),Doğan Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, Vadi Yayınları
 • Eco, U. (2006). (çev.A. C. Akkoyunlu). Güzellğin Tarihi, İstanbul, Doğan Kitap.
 • Erhat, A. (2001). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, RemziKitabevi, 10.basım.
 • Féral, J, Bermingham, R. P. (2002),Theatricality: The Specificity of Theatrical Language, , University of Wisconsin Press, Madison, U.S.A.
 • Haldun T.H., And M., Özdemir N., (1966), Tiyatro Terimleri Sözlüğü, Ankara, Ankara Üniveristesi Basımevi
 • Gombrich, E.H. (1997). Sanatın Öyküsü, İstanbul, RemziKitabevi.
 • KRAUSSE, A. C. (2005). (çev. Zaptcıoğlu D.), Rönesans’tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, Literatür Yayıncılık.
 • Tuğlacı P.,(1974), 20.Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Cilt 3, İstanbul, Pars Yayınevi
 • Walher, F. (2002). Masterpieces of Western Art, Köln, Tashchen.
 • Yurdakul, D., (2011), Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Ankara, Kurmay Kitap Yayın Dağıtım
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (1997). YEM Yayınları, 1,2,3. Cilt, İstanbul
 • Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, (1983). AnadoluYayıncılık, cilt-3, İstanbul
 • İnternet: Jacques Louis David’in Sanatı Belgeseli,(1996).
 • İnternet: Akkaya,T.(2005). Jacques Louis David ve Horas Kardeşlerin Yemini, http://www.sanatteorisi.net/sanatteorisi.asp?sayfa=Makaleler&icerik=Goster&id=2572. Adresinden 2 Şubat 2017 Tarihinde alınmıştır.
 • http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/intervention-sabine-women Adresinden 3 Şubat 2017 Tarihinde alınmıştır.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail Tetikçi

Bibtex @research article { sanatvetasarim323113, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {183 - 197}, doi = {10.18603/sanatvetasarim.323113}, title = {Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik}, key = {cite}, author = {Tetikçi, İsmail} }
APA Tetikçi, İ . (2017). Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik. Sanat ve Tasarım Dergisi, (19), 183-197. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.323113
MLA Tetikçi, İ . "Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 183-197 <http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/29963/323113>
Chicago Tetikçi, İ . "Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 183-197
RIS TY - JOUR T1 - Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik AU - İsmail Tetikçi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323113 DO - 10.18603/sanatvetasarim.323113 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 197 VL - IS - 19 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323113 UR - https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323113 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik %A İsmail Tetikçi %T Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik %D 2017 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 19 %R doi: 10.18603/sanatvetasarim.323113 %U 10.18603/sanatvetasarim.323113
ISNAD Tetikçi, İsmail . "Jacques Louis David’in Resimlerinde Teatrallik". Sanat ve Tasarım Dergisi / 19 (June 2017): 183-197. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323113