Year 2017, Volume , Issue 19, Pages 199 - 215 2017-06-22

Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi

Oğuz Tunçel [1]

270 1002

Bu çalışma 1775-1851 yılları arasında yaşamış ünlü İngiliz ressam Joseph Mallord William Turner’ın yaşamının son dönemlerini perdeye taşıyan 2014 yapımı “Bay Turner” filmini resim ve sinema bağlamında ele almaktadır. İzlenimci akımın öncülerinden sayılan ressam Turner’ın biyografisinden yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan eser aynı zamanda gerçeği yeniden düzenleyerek aktaran ve yeniden anlamlandıran sinema için özgün bir değer taşımaktadır. Modern sanatın temellerinin atıldığı kuşağın değer yargılarını, sanat algısını, sosyo-kültürel ilişkileri ve sınıfsal yapıları sinemasal dille yeniden üreten film; imgeler yoluyla anlatım sunan resim ve sinema sanatlarının kendine özgü dillerinin kesiştiği noktada göstergelerarası ve sanatlararası bir yaklaşım sergiler. Resim, sinema ve biyografinin sentezlendiği melez bir yapıdan hareketle yeni anlamlar üretir. 

Joseph Mallord William Turner, Resim
 • Armes, R. (2011). Sinema ve Gerçeklik (çev. Z. Ö. Barkot). İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Ayhan, A. (2011). Sinema ve Resim Sanatları Arasındaki Görsel ve Anlatımsal İlişkilerin İncelenmesi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kayseri.
 • Bazin, A. (1966). Çağdaş Sinemanın Sorunları (çev. N. Özön). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Bazin, A. (2013). Sinema Nedir?, (çev. İ. Şener). İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Bonitzer, P. (2011). Kör Alan ve Dekadrajlar (çev. İ. Yaşar). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Fischer, E. (2015). Sanatın Gerekliliği (çev. C. Çapan). İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • Gombrich, E. H. J. (2013). Sanatın Öyküsü (8. Baskı). (çev. E. Erduran, Ö. Erduran). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karavit, C. (2006). Işık Gölge İstanbul: Telos Yayınları.
 • Kavak, S. (2015). Temel Sanat Eğitiminde Resim ve Sinema Bağlamında Renk Bilgisi Uygulamaları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kovacs, A. B. (2010). Modernizmi Seyretmek - Avrupa Sanat Sineması 1950-1980 (çev. E. Yılmaz). Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Monaco, J. (2002). Bir Film Nasıl Okunur? (1. Baskı). (çev. E. Yılmaz). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
 • Roberts, M. (2014). The Unknown Turner (Notes for Teachers) Britain TATE Gallery.
 • Sington, A. ve Ross T. (2005). Resim ve Ressamlar (5. Baskı). (çev. T. Ertem). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Suçkov, B. (1982). Çağdaş Gerçekliğin Anlamı (çev. A. Çalışlar). İstanbul: Adam Yayınları.
 • Tunalı, İ. (2013). Felsefenin Işığında Modern Resim (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Turgut, İ. (1993). Sanat Felsefesi İzmir: Üniversite Kitabevi.
 • Uçan, H. (2009). “Modernizm-Postmodernizm ve J. Derridanın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 4/8.
 • Vinci, L. (1992). Defterler (çev. T. Ilgaz ve H. Yılmaz). İstanbul: Hil Yayıncılık.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/The Fighting Temeraire adresinden 14 Haziran 2016’da alınmıştır.
 • https://resimbiterken.wordpress.com/2014/06/09/william-turnerin-rain-stream-and-speed-the-great-western-railway-eseri/ adresinden 8 Haziran 2016’da alınmıştır.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Oğuz Tunçel

Dates

Publication Date: June 22, 2017

Bibtex @research article { sanatvetasarim323125, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {199 - 215}, doi = {10.18603/sanatvetasarim.323125}, title = {Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi}, key = {cite}, author = {Tunçel, Oğuz} }
APA Tunçel, O . (2017). Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi. Sanat ve Tasarım Dergisi, (19), 199-215. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.323125
MLA Tunçel, O . "Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 199-215 <http://dergipark.org.tr/sanatvetasarim/issue/29963/323125>
Chicago Tunçel, O . "Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2017): 199-215
RIS TY - JOUR T1 - Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi AU - Oğuz Tunçel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323125 DO - 10.18603/sanatvetasarim.323125 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 215 VL - IS - 19 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - doi: 10.18603/sanatvetasarim.323125 UR - https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323125 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi %A Oğuz Tunçel %T Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi %D 2017 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 19 %R doi: 10.18603/sanatvetasarim.323125 %U 10.18603/sanatvetasarim.323125
ISNAD Tunçel, Oğuz . "Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi". Sanat ve Tasarım Dergisi / 19 (June 2017): 199-215. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323125
AMA Tunçel O . Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; (19): 199-215.
Vancouver Tunçel O . Resim ve Sinema Bağlamında “Mr. Turner” Filmi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; (19): 215-199.