Aim

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık turizmi, sağlık politikaları ve sosyal refah çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası bilimsel düzeyde özgün ve nitelikli çalışmaların yayımlanmasını sağlayarak ilgili konularda akademik çalışmaların yapılmasına destek vermek ve literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Scope

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi,sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık turizmi, sağlık politikaları ve sosyal refah çalışmaları gibi sosyal bilimler alanlarındaki derleme, özgün makale ve editöre mektup türlerinde bilimsel çalışmalara yer veren kör hakemli bir dergidir.