Author Guidelines

  • SARAD yılda iki defa yayımlanan hakemli bir e-dergidir.
  • Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, araştırma raporları, yayın değerlendirme ve tartışma yazıları yayımlanabilir. Makaleler Türkçe ya da İngilizce yayınlanabilir.
  • Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.
  • Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazarlar, makalelerini gönderdikleri zaman bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
  • Makale yazımında Microsot Office Word programı kullanılmalıdır.. Yapılacak çalışmalar DERGİPARK sistemi üzerinden http://dergipark.gov.tr/sarad linki ile Word formatında gönderilmelidir, PDF formatında gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • SARAD'a yapılan başvurular, Yayın Formatı'nda belirtilen ve mevcut içerikte uygulanan kriterlere ve evrensel nitelikteki etik kurallara uyum sağlamaması halinde değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmektedir.
  • Dergiye gönderilen makalelerin 3 yazardan fazla olması halinde reddedilmektedir.
  • ORCİD numarası olmayan yazarların makalesi kabul edilmemektedir.
  • Dergiye gönderilen makaleler intihal programında taranmakta olup %20' nin üzerinde benzerlik oranı olan makaleler değerlendirme aşamasına alınmadanreddedilmektedir.