The Journal of Social Sciences Research
Cover Image
ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/sbad-1

Gaziosmanpaşa University Social Sciences Research Journal (GUJSSR) is an international, peer-reviewed social sciences journal.  It is released both in print and online. All submitted articles go through a rigorous double-blind review.

GUJSSR is published twice a year in June and December.

GUJSSR has a worldwide circulation. A limited number of each issue is printed and delivered to selected libraries, the authors and referees.

GUJSSR publishes academic articles, interviews, translations and book reviews from all branches of Social Sciences.

GUJSSR accepts papers in every social sciences from the ancient times to present.  The editorial board members and referees of GUJSSR have a wide range of expertise.    

GUJSSR accepts submissions in Turkish and  English.

The official owner of GUJSSR is Gaziosmanpaşa University Instiute of Social Sciences.

GUJSSR is a common meeting place of social scientists regardless of their branch or period of concentration.

GUJSSR, an official feature of this scientific journal, is an official link with Gaziosmanpaşa University and continues to be published.

The Journal of Social Sciences Research

ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Period Biannually | Founded: 2005 | Publisher Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/sbad-1
Cover Image

1.162

2.499

Gaziosmanpaşa University Social Sciences Research Journal (GUJSSR) is an international, peer-reviewed social sciences journal.  It is released both in print and online. All submitted articles go through a rigorous double-blind review.

GUJSSR is published twice a year in June and December.

GUJSSR has a worldwide circulation. A limited number of each issue is printed and delivered to selected libraries, the authors and referees.

GUJSSR publishes academic articles, interviews, translations and book reviews from all branches of Social Sciences.

GUJSSR accepts papers in every social sciences from the ancient times to present.  The editorial board members and referees of GUJSSR have a wide range of expertise.    

GUJSSR accepts submissions in Turkish and  English.

The official owner of GUJSSR is Gaziosmanpaşa University Instiute of Social Sciences.

GUJSSR is a common meeting place of social scientists regardless of their branch or period of concentration.

GUJSSR, an official feature of this scientific journal, is an official link with Gaziosmanpaşa University and continues to be published.

Volume 13 - Issue 2 - Dec 2018
 1. “ORTA YOLU YOK MU BU İŞİN?”: EŞLERİN ETKİLEME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1 - 19
  Fikret Gürses, Yavuz Selim Gülmez, Tuğba Kılıçer
 2. İŞ YAPMA KOLAYLIĞI KAPSAMINDA MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 21 - 48
  Nalan Kangal, İlhan Eroğlu, Mustafa Necati Çoban
 3. İŞLETMELERDE YENİLİK YÖNETİMİ: DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 50 ŞİRKETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 49 - 69
  Olca Sezen Doğancılı
 4. 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI HAPİSHANELERİ: YOZGAT ÖRNEĞİ
  Pages 71 - 96
  Tahir Bilirli
 5. İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNEYLEM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  Pages 97 - 111
  Yasemin Yıldırım, Emre Aslan
 6. 1722-23’TE SİVAS EYALETİNDE CEBELÜ BEDELİ UYGULAMASI
  Pages 113 - 140
  Ali Açıkel
 7. TABGAÇ DEVLETİ’NİN KURULUŞU VE İMPARATOR TAO道武帝 DÖNEMİ (386-409)
  Pages 141 - 160
  Tuğba Gökçe Balcı
 8. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ANLATI METİNLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER
  Pages 161 - 177
  İlker Aydın, Enes Çinpolat
 9. MOĞOLLARIN ORTADOĞU’DAKİ İLK NOYANI CORMAGUN
  Pages 179 - 196
  Ergin Ayan
 10. MOĞOL TOPLUM HAYATINDA ‘ÖLÜMÜNDEN SONRA CENGİZ HAN’
  Pages 197 - 210
  Murat Tural
 11. HOHENSTAFUEN HANEDANI -PAPALIK ÇEKİŞMESİ VE ARAGON KRALI III. PEDRO İLE CHARLES DE ANJOU’NUN SİCİLYA’YA MÜDAHALESİ
  Pages 211 - 227
  Seyhun Şahin
 12. ORTAÇAĞ AVRUPASININ “MÜKEMMEL ÖĞRETMEN” LAKAPLI BİLİM ADAMI: ROGER BACON
  Pages 229 - 238
  Pınar Ülgen
 13. SİYASAL İLETİŞİMDE NORMATİF BİR DEĞER OLARAK SİYASETNAMELER
  Pages 239 - 251
  Erkam Temir
 14. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN VATAN ALGISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 253 - 266
  Çağrı Öztürk Demirbaş, Yurdal Dikmenli, İbrahim Gafa
 15. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN KAVRAMI VE METİNLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 267 - 281
  İzzet Şeref, Zeynep Cin Şeker
 16. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KLASİK TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 283 - 304
  Mehmet Celal Varışoğlu
 17. MESUD CEMİL BEY’İN SAZ ESERLERİNİN MAKAMSAL ANALİZİ
  Pages 305 - 315
  Banu Gebeloğlu
 18. BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NDA BİR PROPAGANDA UNSURU OLARAK VAAZ
  Pages 317 - 341
  Yunus Emre Tekinsoy
 19. BABIÂLİ’NİN AMERİKAN PETROL ŞİRKETİ STANDARD OIL’E BAKIŞI
  Pages 343 - 363
  Büşra Karataşer