Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 2149-8725 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Necmettin Erbakan University | http://www.konya.edu.tr

2.559

29.758

İçerik

Madde 3- Dergide;

a. Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanına bilimsel katkı sağlayacak, gayret ve emek içeren, araştırmaya dayalı, özgün, akademik ve bilimsel nitelikli çalışmalara yer verilecektir.

b. Bilimsel çerçevede bir yazı, düşünce ya da kitabı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan tartışma veya incelemeler de değerlendirilecektir.

c. Dergide ayrıca bir kavramın veya teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayımlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ile kitap eleştirileri, tanıtım ve değerlendirmelerine de yer verilecektir.

Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2149-8725 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Necmettin Erbakan University | http://www.konya.edu.tr
Cover Image

2.559

29.758

İçerik

Madde 3- Dergide;

a. Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanına bilimsel katkı sağlayacak, gayret ve emek içeren, araştırmaya dayalı, özgün, akademik ve bilimsel nitelikli çalışmalara yer verilecektir.

b. Bilimsel çerçevede bir yazı, düşünce ya da kitabı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan tartışma veya incelemeler de değerlendirilecektir.

c. Dergide ayrıca bir kavramın veya teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayımlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ile kitap eleştirileri, tanıtım ve değerlendirmelerine de yer verilecektir.