Year 2013, Volume , Issue , Pages 17 - 29 2013-09-01

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI
ARDAHAN UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL HIGH SCHOOL OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM STUDENTS, TECHNOLOGY AND COMPUTER ISSUES, ATTITUDE AND USE OF THE STUDY TO DETERMINE THE LEVEL OF

Ömer Cenap ÖZDEMİR [1]

250 293

Son yıllarda teknoloji alanındaki baş döndürücü değişim ve gelişim, birden fazla alanı etkilediği gibi büro yönetimi alanında da, gerek eğitim sistemi gerekse kullanılan araç ve gereç bakımından birçok yeniliğe sebep olmuştur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında eğitim gören öğrencilerin, teknolojik araç ve gereçlere olan yatkınlıkları sektörde başarılı olmanın en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Bu yüzden, teknoloji alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen eğitim biçimini geliştirmeye yönelik; Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin, özellikle bilişim teknolojilerinde bilgi, beceri ve tutumlarını tespit etme gereği duyulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde; “Teknolojiyle İlgili Kişisel Bilgiler” (10 soru), ikinci bölümünde “Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” (25 soru), üçüncü bölümünde “İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” (10 soru), dördüncü bölümünde “Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” (10 soru) ve beşinci bölümünde “Klavye Kullanım Tercihleri” (10 soru) başlıklarından oluşan, toplam 65 soru içeren anket çalışması uygulanmıştır. Anketin hazırlanmasından önce konuyla ilgili literatür taraması yapılmış olup, çalışmanın analizinde SPSS (statistical package fort the social sciences) programından yararlanılmıştır. Yapılan alan çalışması sonucunda; Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin, teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri ne kadar takip ettikleri, teknolojik araç ve gereçleri, bilgisayarları kullanmaya bakış açıları ve algılama düzeyleri, teknolojiye ne kadar zaman ayırdıkları ve derslerde teknolojik araç ve gereçlerden ne boyutta faydalanılması gerektiğinin tespit edilmesine çalışılmıştır.
In recent years, a dizzying change and development in the field of technology, such as to affect multiple areas in the field of office management, both in terms of materials and tools used in the educational system and has led to many innovations. In parallel with technological developments, office management and executive assistant training program, the students, the technological tools and equipment, the predispositions to be successful in the industry has become one of the most important requirements. Therefore, the study aims to provide knowledge and skills in the field of technology to improve the way; Ardahan University, School of Social Sciences Office Management and Executive Assistance Program students, especially information technology knowledge, skills and attitudes has been necessary to detect. In the first part of the study, "Technology-Related Personal Information" (10 questions), the second part of the "Computer Attitude Scale for Use" (25 questions), the third section, "Use of Internet Attitude Scale" (10 questions), the fourth part of the "Lessons for the Use of Technology attitude Scale " (10 questions), and the fifth part of the"Keyboard User Preferences" (10 questions) and the titles of the total administered questionnaire containing 65 questions. Surveyed the literature on the subject has been made prior to the preparation of the study, analysis, SPSS (statistical package fort the social sciences) program was used. As a result of the field work; Ardahan University, School of Social Sciences Office Management and Executive Assistance Program students, technology, and how they follow technological developments, technological tools and methods, perspectives and detection levels using computers, technology, technological tools and courses of how much time you devote sought to determine to what extent and tools need to exploitation.
Other ID JA27SV34DH
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Cenap ÖZDEMİR

Dates

Publication Date: September 1, 2013

Bibtex @ { sbe247418, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {17 - 29}, doi = {}, title = {ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Ömer Cenap} }
APA ÖZDEMİR, Ö . (2013). ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 17-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247418
MLA ÖZDEMİR, Ö . "ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 17-29 <http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247418>
Chicago ÖZDEMİR, Ö . "ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 17-29
RIS TY - JOUR T1 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI AU - Ömer Cenap ÖZDEMİR Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 29 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI %A Ömer Cenap ÖZDEMİR %T ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Ömer Cenap . "ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 17-29.
AMA ÖZDEMİR Ö . ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI. SDU SBE. 2013; 17-29.
Vancouver ÖZDEMİR Ö . ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN; TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KONULARINDA, TUTUM VE KULLANIM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALIŞMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 29-17.