Year 2013, Volume , Issue , Pages 45 - 60 2013-09-01

BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ
ERGONOMIC WORKING CONDITIONS ON QUALITY OF LIFE IN OFFICES: KIRŞEHİR EXAMPLE

Filiz Özlem ÇETİNKAYA [1] , Meryem DÜĞER [2]

329 441

Önceleri insanlar makine gibi düşünülmekteydi. İnsanların iş ortamında makine ile uyumuna önem verilmemekte, iyi iş çıkarabilmesi için nelere ihtiyacı olduğu göz ardı edilmekteydi. Son zamanlarda, modern yönetim anlayışlarının işletmelerin yönetiminde yer almaya başlamasıyla birlikte, yöneticiler insanların çalışma yaşamı kalitesinin nasıl artırılabileceği yönünde arayış içine girmişlerdir. Bu çalışmayla yöneticilere bu konuda ışık tutma amaçlanmaktadır. Ergonomi, insan ile çalışma ve yaşama ortamları arasındaki uyumun sağlanmasıdır. Büro çalışanları için ergonomi son derece önemlidir. Çok yoğun çalışma temposu ve birçok ofis araçları açısından ergonomi bilmek büro çalışanlarının işlerini kolaylaştıracaktır. Büro çalışanlarının insan olduğu ve çevreden etkilendiği unutulmamalıdır. Onların rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmaları sağlanmalıdır. Çalışma yaşamı kalitesi ise işletme çalışanlarının fiziksel ve psikolojik motivasyonunu arttıran bir yönetim yaklaşımıdır. Bu bağlamda çalışmamızda bürolardaki ergonomik koşulların kişilerin çalışma yaşamı kalitesine etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızın evrenini Kırşehir ilindeki kamu kurumları oluşturmuştur. Örneklemini ise Kırşehir ilindeki kamu kurumlarında çalışanlardan rasgele seçilmiş 100 büro çalışanı oluşturmuştur. Anketlerden elde edilen bulgular SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Previously, people thought to like a machine. People are not given importance to the business environment is consistent with the machine, what database to produce good work that needs were being ignored. Recently, with the beginning of modern management approaches to take part in the management of enterprises, managers how to improve the quality of working life in the direction of people have entered into a quest. This study aims to shed light on this issue managers. Ergonomics, the harmony between human beings and to provide working and living environments. Office ergonomics is extremely important for the employees. Very intense pace of work and the work of many office tools make it easier for office workers to ergonomics. Affected people and the environment should not be forgotten that office workers. Their comfortable, healthy and should work in a peaceful environment. Physical and psychological quality of working life of the employees of the company increases the motivation of the management approach. In this context, this study investigated the effect of the quality of work life of individuals, branch office ergonomic conditions. The population of this study consisted of public institutions in the province of Kırşehir. The sample of 100 randomly selected employees in public institutions in the province of Kırşehir established office worker. The findings from the surveys were analyzed using SPSS software.
Other ID JA27SV94YS
Journal Section Articles
Authors

Author: Filiz Özlem ÇETİNKAYA

Author: Meryem DÜĞER

Dates

Publication Date: September 1, 2013

Bibtex @ { sbe247432, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2013}, volume = {}, pages = {45 - 60}, doi = {}, title = {BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Filiz Özlem and DÜĞER, Meryem} }
APA ÇETİNKAYA, F , DÜĞER, M . (2013). BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 45-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247432
MLA ÇETİNKAYA, F , DÜĞER, M . "BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 45-60 <http://dergipark.org.tr/sbe/issue/23164/247432>
Chicago ÇETİNKAYA, F , DÜĞER, M . "BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ AU - Filiz Özlem ÇETİNKAYA , Meryem DÜĞER Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - IS - SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ %A Filiz Özlem ÇETİNKAYA , Meryem DÜĞER %T BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ %D 2013 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N %R %U
ISNAD ÇETİNKAYA, Filiz Özlem , DÜĞER, Meryem . "BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2013): 45-60.
AMA ÇETİNKAYA F , DÜĞER M . BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ. SDU SBE. 2013; 45-60.
Vancouver ÇETİNKAYA F , DÜĞER M . BÜROLARDA ERGONOMİK KOŞULLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 60-45.