Year 2016, Volume , Issue 25, Pages 247 - 261 2016-12-29

AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Seyhan ÖZDEMİR [1] , Ramazan ERDEM [2]

195 776

Türk toplumunda, özellikle geleneksel yaşam biçimlerinde lakapların yaygın bir kullanımı vardır. Lakap sadece insanları övmek için değil aynı zamanda onları yermek için de kullanılabilir. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde çalışan idarî personelin iş yerinde kullandığı lakap ve yakıştırmalar araştırılmıştır. Konuya ilk adım atan bu çalışma işyerlerinde çalışanların birbirlerine lakap takıp takmadıkları, takıyorlarsa kullanılan lakapların hangi gerekçelerle ortaya çıktığı ve çalışanlar arası ilişkilere olumlu ya da olumsuz etkileri tartışılmıştır. Uzun süre aynı ortamda kalan ve iş yapmak durumunda olan bir kurum çalışanlarının da birbirlerine lakaplar takabileceği düşünülebilir. Bu araştırmada lakapların işyerlerindeki yeri ve icra ettiği fonksiyonlar konusu incelenmiştir. Daha sonra lakapların kavramsal çerçevesi çizilmiş ve lakapların ve yakıştırmaların işyerlerinde kullanılması tartışılmıştır. Bu kavramsal çerçeve ışığında geliştirilen “Çalışanlara Yapılan Yakıştırmalar Anketi”, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden toplam 122 idarî personele ulaştırılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve bütün idarî personele anket dağıtılmıştır. Sonuç olarak yapılan analizler sonucunda akademik örgütlerde çalışan idarî personel arasında lakapların kullanımı, yaygınlığı, insanlar arası ilişkilere etkisine dair önemli sonuçlar bulunmuştur.

Akademik Örgütler, Lakap, İdari Personel, Ad Takma, İletişim
  • Ağırman, C. (1998). Ad Koyma ve Hz. Peygamber’in İsimlere Karşı Tutumu.
  • Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 123-143.
  • Aliağaoğlu, A. (2007). Lakap ve Logolarda Türkiye Şehirleri: Anlamların
  • Coğrafyası. Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (17), 263-290
  • Ataş, A. (2015). Lakaplar ve Sülaleler, www.atasali.com, erişim tarihi
  • 10.12.2015.
  • Boyraz, Ş. (1998). Lakaplar Konusunda Bazı Dikkatler ve Bir Yöre Örneği.
  • Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı, 7., s. 107- 138
  • Çelik, C. (2007). Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik
  • Bir Yaklaşım. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Seyhan ÖZDEMİR

Author: Ramazan ERDEM

Bibtex @research article { sbe292199, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1305-7774}, eissn = {1304-6373}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {247 - 261}, doi = {}, title = {AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Seyhan and ERDEM, Ramazan} }
APA ÖZDEMİR, S , ERDEM, R . (2016). AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 247-261. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbe/issue/27211/292199
MLA ÖZDEMİR, S , ERDEM, R . "AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 247-261 <http://dergipark.org.tr/sbe/issue/27211/292199>
Chicago ÖZDEMİR, S , ERDEM, R . "AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016): 247-261
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - Seyhan ÖZDEMİR , Ramazan ERDEM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 261 VL - IS - 25 SN - 1305-7774-1304-6373 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Seyhan ÖZDEMİR , Ramazan ERDEM %T AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1305-7774-1304-6373 %V %N 25 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Seyhan , ERDEM, Ramazan . "AKADEMİK ÖRGÜTLERDE İDARÎ PERSONEL ARASINDA KULLANILAN LAKAPLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 25 (December 2016): 247-261.