Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 8 2018-12-30

Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller

Mustafa DOLMAZ [1]

31 407

Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımı dersin hedef kazanımlarını gerçekleştirmede büyük önem arz etmektedir. İncelenen bu eser, sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımı için öğretmenlere ve araştırmacılara rehberlik edecek niteliktedir. Edebi ürünler, sosyal bilgiler kapsamına giren kavramların canlı örneklerini öğrenciye sunmaktadır.  Ayrıca bu kitaplar sosyal bilgiler dersi konularını uygulamaya geçirecek anlamlı ve gerçek senaryolar içermektedir. Tüm bunların yanında, sanatsal yönleri bulunduğu için bu kitaplar okuyanı sarmaktadır. Yazarlara göre, romanlar, hikâyeler, gazete, broşür, kitap, dergi, günlük gibi ürünler de dersin bir parçası olmalıdır. Çünkü bu türden materyaller, öğrencilere kavramların keşfinde, örgütlenmesinde, zenginleştirilmesinde yardımcı olduğu gibi, bir takım becerilerin kazanılmasını da kolaylaştırmaktadır. Tüm bölümler incelendiğinde, eserin Sosyal Bilgiler Öğretiminde kullanılabilecek kaliteli kaynaklardan biri olduğu, Sosyal Bilgiler-Edebiyat entegrasyonu konusunda öğretmenlere, araştırmacılara ve lisans/lisansüstü eğitimde öğrenim gören öğrencilere önemli ipuçları vermektedir.

sosyal bilgiler, edebi ürünler, yazılı materyaller
  • ATA, B. (2000) Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihi Romanlar. Türk Yurdu, 153-154, 158-165.
  • DİLEK, D., (2000) Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama, Milli Eğitim Dergisi (145), 50-54.
  • Dolmaz, M. (2018) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
  • MCGOWAN, T., GUZZETTİ, B. (1991) Promoting social studies understanding through literature-based instruction, Social Studies, 82(1), 16-22 Çev: Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt:11 , Sayı: 11, Adana ss. 35-44.
  • ÖZTÜRK, C., KESKİN, S. C., OTLUOĞLU, R., (2014) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, Ankara: Pegem Akademi Yay.
  • SEVER, S., (2015) Çocuk ve Edebiyat, Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
  • TEKGÖZ, M., (2005) İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Kitap İnceleme
Authors

Orcid: 0000-0002-9420-0331
Author: Mustafa DOLMAZ
Country: Turkey


Bibtex @book review { sbyy441710, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)}, issn = {2618-5725}, address = {Hakan AKDAĞ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller}, key = {cite}, author = {DOLMAZ, Mustafa} }
APA DOLMAZ, M . (2018). Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2 (2), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbyy/issue/42032/441710
MLA DOLMAZ, M . "Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (2018): 1-8 <http://dergipark.org.tr/sbyy/issue/42032/441710>
Chicago DOLMAZ, M . "Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (2018): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller AU - Mustafa DOLMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-5725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of New Aproaches in Social Studies Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller %A Mustafa DOLMAZ %T Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller %D 2018 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) %P 2618-5725- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD DOLMAZ, Mustafa . "Kitap İnceleme: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 / 2 (December 2019): 1-8.