Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 70 - 81 2018-12-30

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri

Cemil Cahit YEŞİLBURSA [1] , Sevim ALPER [2]

32 75

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kent kültürü ve kentli olma bilincine yönelik algı ve görüşlerini incelemektir. Çalışma betimsel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma grubunda 155 sosyal bilgiler öğretmen adayı yer almıştır. Çalışmanın verileri dört adet açık uçlu sorunun yer aldığı görüş formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kenti, çeşitli imkânlar sunan, kalabalık, bir arada yaşamın olduğu, gelişmiş bir idari yer olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kent kültürünü, değerler bütünü, kurallar bütünü, bir arada yaşama olarak algıladıkları kentlilik bilincini ise uyum sağlamak, benimsemek ve kurallara uymak olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adayları, kentte yaşamak ile kentli olmanın aynı şey olmadığı göründe oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Kentli olmak için uyum sağlamak, kent kültürünü benimsemek ve kurallara uymak gerektiğini vurgulamışlardır. 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Kent Kültürü, Kentlilik Bilinci
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentleşme Şurası. Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu. Ankara.
 • Bektaş, C. (1999). Kentli olmak ya da olmamak. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Belli, A. & Aydın, A. (2017). Kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşumunda üniversitelerin rolü: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(39), 422-434.
 • Birol, G. (2008). Kentlilik bilinci ve Balıkesir’den yarım asırlık bir örnek: Yeni çarşı deneyimi. Ege Mimarlık, 2(65), 28-31.
 • Ercoşkun, Ö., Öcalır-Akünal, E., Yenigül, B. & Alkan, L. (2016). Kentlilik Bilincini Oluşturan Göstergeler ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Yolları. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11 (Özel Sayı), 4 23.
 • Es, M. (2007), Kent üzerine düşünceler. İstanbul: Plato Danışmanlık.
 • Geyik, S. (2010), Kırdan kente göç sonrası kentlilik bilinci (Mevlana Mahallesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Görün, M. & Kara, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30), 393-409.
 • Güçlü, S. (2002) Kentlileşme ve göç sürecinde Antalya’da kent kültürü ve kentlilik bilinci. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Güllü, İ. (2010). Kent kültürü ve kentlilik bilinci nedir? Nasıl oluşturulabilir? http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_5813.htm adresinden Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.
 • Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 165-184.
 • Kemper, E., Stringfield S., Teddie, C. (2003) Sampling strategies in social science research. In: A. Tashakkori, C. Teddie (Eds): Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.
 • Keskin, E .B., Sağocak, M. & Vural-Arslan, T. (2015). Kentlilik bilinci çalışmaları için bir model önerisi: Bursa’da kentlilik bilinci araştırması. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(1), 21-43.
 • Kurt, N. (2011). Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi Stratejileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 261-278.
 • McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based ınquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Parlak, B. (2018). Sürdürülebilir kalkınma ve kentli hakları perspektifinden kent kültürü ve kent kimliğinin dönüşümü: Bir proje örneği. TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı, 11-48.
 • Saban-Ökesli, D. (2014). Göçmen kültürü ve kentlilik bilinci: Adana Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 595-607.
 • Şen-Beyazlı, D. & Aydemir, Ş. (2008). Kentlilik bilinci ve mekân: Trabzon kenti örneği. Planlama Dergisi, 4, 49-60.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8568-6061
Author: Cemil Cahit YEŞİLBURSA (Primary Author)
Institution: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5702-3145
Author: Sevim ALPER
Country: Turkey


Bibtex @research article { sbyy491875, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)}, issn = {2618-5725}, address = {Hakan AKDAĞ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {70 - 81}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri}, key = {cite}, author = {YEŞİLBURSA, Cemil Cahit and ALPER, Sevim} }
APA YEŞİLBURSA, C , ALPER, S . (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2 (2), 70-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sbyy/issue/42032/491875
MLA YEŞİLBURSA, C , ALPER, S . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (2018): 70-81 <http://dergipark.org.tr/sbyy/issue/42032/491875>
Chicago YEŞİLBURSA, C , ALPER, S . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 (2018): 70-81
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri AU - Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Sevim ALPER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 81 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-5725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of New Aproaches in Social Studies Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri %A Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Sevim ALPER %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri %D 2018 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) %P 2618-5725- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD YEŞİLBURSA, Cemil Cahit , ALPER, Sevim . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincine Yönelik Algı Ve Görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 2 / 2 (December 2019): 70-81.