Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 17 2018-12-05

Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
Mobbing Concept in Working Life And Effect on an Ancientity Level

Orhan Koçak [1] , Umut Solmaz [2]

123 342

Mobbing, işyerlerinde çalışan bireylere yönelik uygulanan; patrondan işçiye herkesin maruz kaldığı psikolojik baskı olarak tanımlanmaktadır. Mobbinge yönelik çeşitli düzeylerde önlemlerin alınması ve politikaların geliştirilmesi iş hayatında bulunan birçok sorunun çözümünü de getirecektir. Anksiyeteyse Türkçe karşılığı kaygı anlamına gelen; bireylerin belirli durumlar karşısında yaşamış olduğu kararsızlık ve korku halidir. Bu hal, psikoloji, sosyal hizmet ve psikiyatri gibi önemli bilim dallarının yakından ilgilenmesi gereken bir sorundur. Bu araştırma mobbingin anksiyete düzeyini ne derece etkilediğini bulmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda konuyla alakalı bir literatür taraması yapılmış olup sonrasındaysa araştırmanın hipotezlerini test etmek için 125 kişiden oluşan Arçelik servis çalışanlarına “Beck Anksiyete Ölçeği” ve “Mobbing Ölçeği” ve “Kişi Tanıtım Formu” kullanılarak saha araştırması yapılmıştır. Araştırma verileri çeşitli tablolarla analiz edilmiş olup yorumlaması yapılmıştır.

Mobbing is defined as the psychological pressure everyone is exposed to in workplaces for patrons who are employed at workplaces. Taking precautions at various levels for mobbing and developing policies will also solve many problems in business life. Anxiety is the indecision and fear that the individuals who have anxiety about Turkish have lived in certain situations. This is a problem that important science branches like psychology, social work and psychiatry need to deal with closely. The problem of this research is the question of how mobbing behaviors affect the anxiety level in individuals. The aim of the study is to determine the effects of exposure of mobbing behaviors on working life of individuals to their anxiety levels. In addition to research on the effects of mobbing behaviors on anxiety and in particular burnout, it is a further goal of contributing to the literature. For this purpose, a relevant literature search was conducted on the subject and a field survey was conducted using service workers consisting of 125 people using the "Beck Anxiety Scale", "Mobbing Scale" and "Person Presentation Form" to test hypothesis of the research. The research data were analyzed with various tables and interpreted.

 • Aygün, A. H. (2012). Psikolojik Yıldırma(Mobbing) Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 5, Gümüşhane Üniversitesi. sy: 93.
 • Aykaç, F. (2016). Mobbing, Öznel İyi Oluş ve Mesleki Doyum: Psikolojik Danışmanlar Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa.
 • Cesur, C. (2017). Bir Grup Çalışan Yetişkinde Kaygı Düzeyi, Mükemmelliyetçilik ve Öfke Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Işık Üniversitesi, İstanbul.
 • Çekin, A. (2013). Çalışma Hayatında İnsan Onuruna Karşı Psikolojik Bir Şiddet Örneği: Mobbing. Hz. Peygamber ve İnsan Onuru Bildirisi.
 • Çelik, H. Ü. ve Karcıoğlu, F. (2012). Mobbing(Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:26, Sayı:1.
 • Çetin, A. T. (2016). Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin ve Doktorların Nöbet Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, On dokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale.
 • Ertürk, M. (2012). Özel ve Devlet Okullarında Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerin Demografik Değişkenlere Bağlı Olarak Mesleki Tükenmişlik ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Klinik Psikoloji Programı, Psikoloji Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kalay, F., Oğrak A. ve Nışancı N. Z. (Tarih Belirtilmemiş). Mobbing, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Mercanlıoğlu, Ç. (2010). Çalışma Hayatında Psikolojik Tacizin Nedenleri, Sonuçları ve Türkiye’deki Hukuksal Gelişimi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:2.
 • Mizrahi, R. (2013). Çalışma Hayatında Mobbing İle Mücadele Yöntemleri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2.
 • Seyyar, A. (2011). Sosyal Politika Bilimine Giriş. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, Sayı:18.
 • Tokuçcu, T. (2006). Özel Eğitim Merkezleri İle Çocuk Yuvalarında Çalışan Çocuk Eğiticilerinin Anksiyete Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması ve Anksiyete Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti. Yüksek Lisans Tezi. Psikoloji Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Usca, Y. (2013). Hastanede Çalışan Temizlik İşçileriyle Bir Fabrikada Çalışan İşçilerde Stres ve Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Hemşirelik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59d3d331e59fd4.00419740 (Son Erişim Tarihi: 17.11.2017 Saat: 15:30)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Orhan Koçak
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1112-3041
Author: Umut Solmaz (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { scd447406, journal = {Sosyal Çalışma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1412}, address = {Fatih ALTUN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi}, key = {cite}, author = {Koçak, Orhan and Solmaz, Umut} }
APA Koçak, O , Solmaz, U . (2018). Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Sosyal Çalışma Dergisi, 2 (2), 1-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/447406
MLA Koçak, O , Solmaz, U . "Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 1-17 <http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/447406>
Chicago Koçak, O , Solmaz, U . "Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi AU - Orhan Koçak , Umut Solmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Çalışma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1412 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Social Work Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi %A Orhan Koçak , Umut Solmaz %T Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi %D 2018 %J Sosyal Çalışma Dergisi %P -2587-1412 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Koçak, Orhan , Solmaz, Umut . "Çalışma Hayatında Mobbing Kavramı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi". Sosyal Çalışma Dergisi 2 / 2 (December 2018): 1-17.