Year 2018, Volume 11, Issue 21, Pages 1 - 13 2018-06-28

The Museum in the Dilemma of Autonomy of Art
Sanatın Özerklik İkileminde Müze

Ayşe H. Köksal [1]

177 350

The article aims to analyze the mutually contradictive relationship between the institutionalization of art and its autonomy in tandem with museum. After the modernity, the museum and the art has experienced a process of reflexive identification, thus ended up an inevitable dependency. The museum-art, namely art work defined by the museum or vice versa, increases the questions about the autonomy of each sphere. In this context, the article will focus on the art’s challenge to regain its autonomy in the museum, as a contestation zone. Thus, the article will analyze the effect of the museum in the formation of counter-culture emerged from avangards’ resistance towards formalist perspective and the aura of art. After 1970s, the process of the institutionalization of counter-culture by Neo-Avangards via museum will be evaluated, accordingly the perseverance of the autonomy of art vis-à-vis the institution. Consequently, it is acknowledged the necessity of a network of institutions, which grasps the autonomy,  to free the art from its everlasting dilemma of autonomy and institution.

Makale, sanatın kurumsallaşması ile özerkleşmesi arasındaki karşılıklı-çelişik ilişkiyi müze ekseninde incelemeyi amaçlamaktadır. Modernlik ile birlikte, müze ve sanat birbirini tanımlar hale gelmiş, bu durum kaçınılmaz bir bağımlılık yaratmıştır. Müze-sanatı, müze üzerinden tanımlanan sanat yapıtı ya da tersi, her alanın özerkliğine dair sorgulamaları artırmıştır. Bu bağlamda, makalede, sanatın bir mücadele alanı olarak müzede özerkliğini kazanma çabası üzerinde durulacaktır. Bundan hareketle, avangardların formalist anlayış ile sanatın biricikliğine direnerek oluşturduğu karşı-kültürün oluşumunda müzenin etkisi incelenecektir. 1970 sonrasında, Neo-Avangardların bu karşı-kültürü müze üzerinden kurumsallaştırması süreci değerlendirilecek, buna göre sanatın özerkliğinin kuruma direnme gücü tartışılacaktır. Neticede, sanatın kurum ve özerklik ikileminden özgürleşmesinin, özerklik anlayışını özümsemiş bir kurumsal yapı ile gerçekleşeceği düşünülmektedir.

 • Barker, E. (1999) Contemporary Cultures of Display, Cambridge: Yale University Press.
 • Benjamin, W. (2002) The Arcade Project, ilk basım 1927, Cambridg: Harvard University Press. Bennett, T. (1995) The Birth of the Museum, London: Routledge.
 • Bennett,T (1998) “The exhibitionary Complex”. New Formations, Sayı 4, s. 73-102.
 • Bucloch, B. (1990) “Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions”, October, sayı 55, s. 105-143.
 • Bürger, P. (2010). “Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of Theory of the Avant-Garde”, New Literary History, sayı 41, s. 695–715.
 • Carrier, D. (2006) Museum Skepticism: A History of the Display of Art in Public Galleries, Durham: Duke University Press.
 • Crimp, D. (1993) On the Museum’ Ruins, Cambridge: MIT Press.
 • Debord, G. (2010) “Olumsuzlama ve Prelüd olarak Détournement”, Sanat Manifestoları: Avangard Sanat ve Direniş içinde, ed. Ali Artun, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ferguson, B. vd. (1996) Thinking About Exhibitions, ed. Ferguson, B, London: Routledge.
 • Foster, H. (1994). “What's Neo about the Neo-Avant-Garde?” October, sayı 70, s. 5-32.
 • Foucault, M. (1980) “Fantasia of the Library,” Language, Counter-Memory, Practice içinde, çev. Donald F. Bouchard ve Sherry Simon, Ithaca: Cornell University Press, s.87-111.
 • Foucault, M. (1998) “Different Spaces”, çev: R. Hurley, Essential Works of Foucault 1954-1984 içinde, London: Penguin, s. 175-85.
 • Fraser, A. (2005). “From the Critique of Institutions to an Institution of Critique”, Artforum, Eylül, sayı 44, s. 278-283.
 • Harvey, D. (1997) Postmodernliğin Durumu, çev: Sungur Davran, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hooper-Greenhill, E. (1992) Museums and the Shaping of Knowledge. London: Routledge.
 • Karp, I. vd. (1992) Museums and Communities: The Politics and Public Culture, ed. Karp, I, Washington DC: Smithsonian Institution Press.
 • Karp, I. ve Lavine, S. (1991) Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, ed. Karp, I ve Lavine, S., Washington and London: The Smithsonian Institution Press.
 • Kreft L. (2009). “Sanat ve Siyaset: Sanatın Siyaseti ve Siyasetin Sanatı”. çev.: Elçin Gen, Sanat ve Siyaset: Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika içinde ed. Artun, A.,İstanbul: İletişim Yayınları, s. 9-48.
 • Lippard, L. (1973) Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972. California: University of California Press.
 • Mansfield, E. (2002) “Art History and Modernism”, Art History and Its Institutions içinde, ed. Mansfield, E. London: Routledge, s. 11-28.
 • McShine, K. (1999) The Museum As Muse: Artists Reflect. New York: Museum of Modern Art.
 • O’Doherty, B. (2000) Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, California: University of California Press.
 • Preziosi, D. (2009) “Narrativity and the Museological Myths of Nationality Museum”, History Journal, Sayı 1, s. 37–50.
 • Preziosi, D. ve Farago, C. (2004). “Secularizing the Rituals” Grasping the World: The Idea of the Museum içinde, ed. Preziosi, D. ve Farago, C. London: Routledge:, s. 473-482.
 • Rogoff, I ve Sherman D. (2004) Histories, Discourses, Spectacles. ed. Rogoff, I ve Sherman D. Minnesota: University of Minnesota Press.
 • Rose, B. (1974) “Twilight of the Superstars”, Partisan Review 41, sayı .4 , s. 572.
 • Sherman, D. (2004) “Quatremère/Benjamin/Marx: Art Museums, Aura, and Commodity Fetishism Museum Culture”. Histories, Discourses, Spectacles içinde, ed. Rogoff, I ve Sherman D. Minnesota: University of Minnesota Press, s. 123-143.
 • Shiner, L. (2010) Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi. çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • İnternet Kaynakları
 • Foster, H. (2015) , “After The White Cube”, London Review of Book, sayı 7, ss: 25-26. https://www.lrb.co.uk/v37/n06/hal-foster/after-the-white-cube. Erişim tarihi: 20.01.2018
 • Smithson, R. (1972). “Cultural Confinement”. https://www.robertsmithson.com/essays/cultural.htm. Erişim tarihi: 01.03.2018
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-6491-589X
Author: Ayşe H. Köksal (Primary Author)
Institution: Özyeğin Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2018

Bibtex @other { sduarte406587, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {1 - 13}, doi = {10.21602/sduarte.406587}, title = {Sanatın Özerklik İkileminde Müze}, key = {cite}, author = {Köksal, Ayşe H.} }
APA Köksal, A . (2018). Sanatın Özerklik İkileminde Müze. Art-e Sanat Dergisi, 11 (21), 1-13. DOI: 10.21602/sduarte.406587
MLA Köksal, A . "Sanatın Özerklik İkileminde Müze". Art-e Sanat Dergisi 11 (2018): 1-13 <http://dergipark.org.tr/sduarte/issue/38200/406587>
Chicago Köksal, A . "Sanatın Özerklik İkileminde Müze". Art-e Sanat Dergisi 11 (2018): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Sanatın Özerklik İkileminde Müze AU - Ayşe H. Köksal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21602/sduarte.406587 DO - 10.21602/sduarte.406587 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 11 IS - 21 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.406587 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.406587 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Sanatın Özerklik İkileminde Müze %A Ayşe H. Köksal %T Sanatın Özerklik İkileminde Müze %D 2018 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 11 %N 21 %R doi: 10.21602/sduarte.406587 %U 10.21602/sduarte.406587
ISNAD Köksal, Ayşe H. . "Sanatın Özerklik İkileminde Müze". Art-e Sanat Dergisi 11 / 21 (June 2018): 1-13. https://doi.org/10.21602/sduarte.406587
AMA Köksal A . Sanatın Özerklik İkileminde Müze. Art-e. 2018; 11(21): 1-13.
Vancouver Köksal A . Sanatın Özerklik İkileminde Müze. Art-e Sanat Dergisi. 2018; 11(21): 13-1.