Year 2007, Volume 2, Issue 2, Pages 117 - 125 2007-12-01

BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Derya BOSTANCI [1]

314 629

Özet: Bu çalışmada, Bafra Balık Gölü'ndeki Havuz balığının (Carassius gibelio) kondisyon faktörü ve boy-ağırlık ilişkisini belirlemek amacıyla, Ocak 2000-Eylül 2002 tarihleri arasında aylık olarak örneklenen 173 birey incelenmiştir. Populasyonda 168 ♀ (% 97.11), 5 ♂ (% 2.89) birey bulunmaktadır. Populasyonun çatal boy dağılımı 16.9-30 cm arasında, ağırlık dağılımı ise 125-730 g arasında değişmiş, boy-ağırlık ilişkisi W = 0.0265 L2,978 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü ise 1.976–3.776 arasında değişmiş ve ortalama kondisyon faktörü 2.494±0.018 olarak belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Carassius gibelio, Kondisyon faktörü, Boy-ağırlık ilişkisi, Bafra Balık Gölü DETERMINATION OF CONDITION FACTOR AND LENGTH-WEİGHT RELATIONSHIP OF THE CRUCIAN CARP, Carassıus gıbelıo (BLOCH, 1782) INHABITING BAFRA FISH LAKE Abstract: In this study, it is examined the crucian carp (Carassius gibelio) which is captured by montly sampling during the period of January 2000 to September 2002 in the Bafra Fish Lake to investigate for the condition factor and length-weight relationship. There are 168 ♀ (% 97.11), 5 ♂ (% 2.89) specimens in the population. The fork length distribution from 16.9 to 30 cm and weight varied between of 125 to 730 g; length-weight relationship was calculated as W = 0.0265 L2.978. Condition factors varied from 1.976 to 3.776 and the mean condition factors were determined as 2.494±0.018. Key words: Carassius gibelio, Condition factor, Length-weight relationship, Bafra Fish Lake
Carassius gibelio, Kondisyon faktörü, Boy-ağırlık ilişkisi, Bafra
 • AVŞAR D, 1998. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Baki Kitap ve Yayınevi, 303s.
 • AYDIN DÖ, KURU M, 2001. Kızılırmak (Kayseri-Türkiye)’ta yaşayan Carassius auratus (L., 1758)’un karyotipi. Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,3, 33-37.
 • BERG LS, 1964. Academy of science of the U.S.S.R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U.S.SR. Volume: II, Number: 29, Fourth edition translated from Russian, Israel Program for Scientific Translatians, pp. 504.
 • BALIK İ, ÖZKÖK R, ÇUBUK H, UYSAL R, 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp Carassius gibelio (Bloch1782) population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Zoology, 28, 19-28.
 • BOSTANCI D, 2005. Bafra Balık Gölü ve Eğirdir Gölü’nde yaşayan balık populasyonlarında opak birikim analizi ile yaş doğrulaması. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 136s.
 • DUMAN E, ŞEN D, 2002. Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Carassius auratus (L., 1758)’da karşılaştırmalı yaş tayini. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 3, 11-18.
 • ERKOYUNCU İ, 1995. Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, yayın no 95, 265s.
 • FAN Z, SHEN J, 1990. Studies on the evolution of bisexual reproduction in crucian carp (Carassius auratus gibelio Bloch). Aquaculture, 84, 235-244.
 • GUDKOV PK, 1985. Biology of goldfish, Carassius auratus gibelio, from the Volga Delta. Journal of Ichthyology, 25 (4), 157-160.
 • GÖNÜLOL A, ÇOMAK Ö, 1992. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) fitoplanktonu üzerinde floristik araştırmalar I-Cyanophyta. Doğa Turkish Journal of Botany, 16, 223-245.
 • İZCİ L, 2004. Eğirdir Gölü Carassius auratus (L. 1758)’larının bazı populasyon parametreleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 23-27.
 • KIZINA LP, 1986. Some data on the biology of the genus Carassius from the Lower Reaches of the Volga Delta. Journal of Ichthyology, 26 (4), 31-40.
 • ÖZULUĞ M, 1999. A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451.
 • ÖZYURT CE, AVŞAR D, 2001. Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’larının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18, (3-4), 333-342.
 • PIPOYAN SKH, RUKHKYAN RG, 1998. Reproduction and development of Carassius auratus gibelio in water bodies of Armenia. Journal of Ichthyology, 38, 5, 374- 379.
 • RICKER WE, 1975. Computation and interpretation of Biological statistics of fish populations. Bulletin Fishery Research. Board. Can. 191, pp382.
 • SPECZIAR A, TOLG L, BIRO P, 1997. Feeding strategy and growth of cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. Journal of Fish Biology, 51, 1109-1124.
 • ŞAŞI H, BALIK S, 2003. The distribution of three exotic fishes in Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 27, 319-322.
 • TKB, 1997. Türkiye kıyılarındaki lagünlerin yönetim ve geliştirme stratejileri ve ıslahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayını, 1087s.
 • ÜNLÜSAYIN M, BİLGİN Ş, İZCİ L, 2002. Havuz balığı (Carassius auratus L. 1758)’nın et verimi, sıcak dumanlama sonrası kimyasal bileşenleri ve +4 ºC’deki raf ömrünün tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8, 62-70.
 • VETEM AAM, ESCHBAUM R, ALBERT A, SAAT T, 2005. Distribution, sex ratio and growth of Carassius gibelio (Bloch) in coastal and inland waters of Estonia (north-eastern Baltic Sea). Journal of Applied Icththyology, 21, 287–291.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Derya BOSTANCI

Dates

Publication Date: December 1, 2007

Bibtex @ { sdufeffd134615, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2007}, volume = {2}, pages = {117 - 125}, doi = {10.29233/sdufeffd.134615}, title = {BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {BOSTANCI, Derya} }
APA BOSTANCI, D . (2007). BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (2), 117-125. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11266/134615?publisher=sdu-1?publisher=sdu-1
MLA BOSTANCI, D . "BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2 (2007): 117-125 <http://dergipark.org.tr/sdufeffd/issue/11266/134615?publisher=sdu-1?publisher=sdu-1>
Chicago BOSTANCI, D . "BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2 (2007): 117-125
RIS TY - JOUR T1 - BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ AU - Derya BOSTANCI Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 125 VL - 2 IS - 2 SN - -1306-7575 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ %A Derya BOSTANCI %T BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ %D 2007 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BOSTANCI, Derya . "BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2 / 2 (December 2007): 117-125.
AMA BOSTANCI D . BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. SDUFASJS. 2007; 2(2): 117-125.
Vancouver BOSTANCI D . BAFRA BALIK GÖLÜ'NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI,Carassius gibelio (BLOCH, 1782)'NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2007; 2(2): 125-117.