Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 1 - 15 2012-06-01

Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

  Doç.Dr.Uysal KERMAN [1] , Doç.Dr.Yakup ALTAN [2] , Doç.Dr.Mehmet AKTEL [3] , Sezai ÖZTOP [4]

373 3291

Bu çalışmanın amacı, Ege Bölgesindeki 8 il belediyesinin 2010-2014 dönemine ait stratejik planlarını incelemek ve belediyelerde stratejik planlama deneyimini değerlendirmektir. Bu amaçla, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuz’u esas alınarak 50 kriter belirlenmiştir. Bu kriterler; Hazırlık, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyet ve İzleme/Değerlendirme olarak beş başlık altında gruplandırılmıştır. Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak Belediyeleri tarafından hazırlanan stratejik planlar, tespit edilen kriterlere dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, belediyelerin Maliyet Analizi ve İzleme alanlarında eksikleri bulunmasına rağmen, stratejik plan gereklerini büyük oranda karşıladıklarını göstermektedir
Stratejik Plan, Belediye, Yerel Yönetim, Kamu Yönetimi
 • ALTAN, Yakup; KERMAN, Uysal; ÖZTOP, Sezai (2011), Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi: Dönemsel bir Karşılaştırma”, KAYFOR 9 Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ (2010), Afyonkarahisar Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.afyon-bld.gov.tr (01.05.2012).
 • AYDIN BELEDİYESİ (2009), Aydın Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.aydin-bld.gov.tr (01.05.2012).
 • AZAKLI, Sedat (2002), “Belediyelerin Hizmet Stratejileri Belirleme Sürecinde Analizci Yaklaşımın Önemi”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayın No: 304, Ankara, ss.413-436.
 • ÇEVİK, Hüseyin (2010), Kamu Yönetimi: Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • DENİZLİ BELEDİYESİ (2010), Denizli Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.denizli.bel.tr (01.05.2012).
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2003), Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2006), Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 26719, 26 Mayıs 2006.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2006), Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara.
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2010), İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010-2017 Stratejik Planı, http://www.izmir.bel.tr (01.07.2011).
 • KALKINMA BAKANLIĞI, http://www.kalkinma.gov.tr; http://www.dpt. gov.tr; http://www.sp.gov.tr (01.05.2012)
 • KERMAN, Uysal; ALTAN, Yakup; ÖZTOP, Sezai (2012), “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama; Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği”, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı: Cilt: 4, Sayı: 1, Antalya, ss.89- 100.
 • KOÇEL, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayın, İstanbul.
 • KÜTAHYA BELEDİYESİ (2010), Kütahya Belediyesi 2011-2015 Stratejik Planı,http://www.kutahya.bel.tr (01.05.2012).
 • MANİSA BELEDİYESİ (2010), Manisa Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı,http://www.manisa.bel.tr (01.05.2012).
 • MUĞLA BELEDİYESİ (2010), Muğla Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.mugla-bld.gov.tr (01.05.2012).
 • ÖZTOP, Sezai (2007), “Stratejik Planlamanın Belediyelerde Uygulanması”, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • TORTOP, Nuri; İSBİR, Eyüp; AYKAÇ, Burhan; YAYMAN, Hüseyin; ÖZER, M. Akif (2010) Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • TÜMER, Sumru (1993), “Neden Stratejik Yönetim”, Verimlilik Dergisi, Sayı:1, 1993/1, Ankara.
 • UŞAK BELEDİYESİ (2009), Uşak Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı, http://www.usak.bel.tr (01.05.2012).
 • ÜLGEN, Hayri; MİRZE, S. Kadri (2006) İşletmelerde Stratejik Yönetim, 3. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • YÜKSEL, Fatih (2002), ”Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt 11, Sayı 1, Ocak 2002, Ankara, s.31- 41.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Aralık 2003, Resmi Gazete, Sayı:25326, 24 Aralık 2003.
 • 2003/14 no’lu ve “2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Hazırlık Çalışmaları” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 4 Temmuz 2003.
 • 2004/37 no’lu ve “2005 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Kararı” konulu Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 19 Temmuz 2004.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2004, Resmi Gazete, Sayı: 25531, 24 Temmuz 2004.
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005, Resmi Gazete, Sayı: 25745, 4 Mart 2005.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabul Tarihi: 3 Temmuz 2005, Resmi Gazete, Sayı: 25874, 13 Temmuz 2005.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Uysal KERMAN

Author: Doç.Dr.Yakup ALTAN

Author: Doç.Dr.Mehmet AKTEL

Author: Sezai ÖZTOP

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { sduiibfd222843, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KERMAN,   Doç.Dr.Uysal and ALTAN, Doç.Dr.Yakup and AKTEL, Doç.Dr.Mehmet and ÖZTOP, Sezai} }
APA KERMAN,   , ALTAN, D , AKTEL, D , ÖZTOP, S . (2012). BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222843
MLA KERMAN,   , ALTAN, D , AKTEL, D , ÖZTOP, S . "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 1-15 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222843>
Chicago KERMAN,   , ALTAN, D , AKTEL, D , ÖZTOP, S . "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ AU -   Doç.Dr.Uysal KERMAN , Doç.Dr.Yakup ALTAN , Doç.Dr.Mehmet AKTEL , Sezai ÖZTOP Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ %A   Doç.Dr.Uysal KERMAN , Doç.Dr.Yakup ALTAN , Doç.Dr.Mehmet AKTEL , Sezai ÖZTOP %T BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD KERMAN,   Doç.Dr.Uysal , ALTAN, Doç.Dr.Yakup , AKTEL, Doç.Dr.Mehmet , ÖZTOP, Sezai . "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 1-15.
AMA KERMAN   , ALTAN D , AKTEL D , ÖZTOP S . BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 1-15.
Vancouver KERMAN   , ALTAN D , AKTEL D , ÖZTOP S . BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: EGE BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 15-1.