Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 17 - 40 2012-06-01

Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Mahalle - Kentsel Sorunlara Yaklaşımları (Isparta Örneği)
MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)

  Prof.Dr.Hüseyin BAL [1] , Arş.Gör.H.Hüseyin AYGÜL [2] , Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL [3] , Arş.Gör.Z.Nuran OĞUZ [4]

304 4110

Bu makalede, Isparta örneğinde muhtarların demografik, sosyalekonomik özellikleri, mahalle ve kentsel sorunlara yaklaşımları incelenmektedir. Muhtarlık teşkilatı Osmanlı Devleti’nden beri gelen bir kurumsal yapıdır. Muhtar sorumlu olduğu mahallenin kanunda belirtilmiş veya belirtilmemiş tüm sorunlarıyla ilgili olmaktadır. Muhtarların mahalle sorunlarını algılama ve çözüm yollarını geliştirme düzeyleri farklıdır. Bu farklılığı belirleyen değişkenler arasında eğitim, yaş, cinsiyet, meslek vb. bulunmaktadır. Isparta’daki tüm mahallelerde (44 mahalle) gerçekleştirilen saha çalışmasında, muhtarların bu değişkenler çerçevesinde profili çıkartılmış, mahalle ve kentsel sorunları algılama biçimleri belirlenmiştir. Veriler açık ve kapalı uçlu sorularla (40 soru) toplanmıştır. Verilerin analizi için hem SPSS programı kullanılmış hem de genel değerlendirmeler yapılmıştır
Muhtarlar, Mahalle, Kent, Belediye
  • ÇADIRCI, Musa (2007), “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme” Ülke Yönetimi - Tanzimat Sürecinde Türkiye, İmge Kitapevi, Ankara.
  • ERDER, Sema (2001),İstanbul’da Bir Kent Kondu Ümraniye, İletişim Yay. İstanbul.
  • ERDER, Sema (2002), Kentsel Gerilim, Um:ag Yay. Ankara.
  • ORTAYLI, İlber (2000), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareler (1840-1880), Türk-Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
  • ÖZDEMİR, Rıfat (1986), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author:   Prof.Dr.Hüseyin BAL

Author: Arş.Gör.H.Hüseyin AYGÜL

Author: Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL

Author: Arş.Gör.Z.Nuran OĞUZ

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { sduiibfd222844, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {17 - 40}, doi = {}, title = {MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {BAL,   Prof.Dr.Hüseyin and AYGÜL, Arş.Gör.H.Hüseyin and UYSAL, Arş.Gör.Meyrem Tuna and OĞUZ, Arş.Gör.Z.Nuran} }
APA BAL,   , AYGÜL, A , UYSAL, A , OĞUZ, A . (2012). MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 17-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222844
MLA BAL,   , AYGÜL, A , UYSAL, A , OĞUZ, A . "MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 17-40 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222844>
Chicago BAL,   , AYGÜL, A , UYSAL, A , OĞUZ, A . "MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 17-40
RIS TY - JOUR T1 - MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) AU -   Prof.Dr.Hüseyin BAL , Arş.Gör.H.Hüseyin AYGÜL , Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL , Arş.Gör.Z.Nuran OĞUZ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 40 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) %A   Prof.Dr.Hüseyin BAL , Arş.Gör.H.Hüseyin AYGÜL , Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL , Arş.Gör.Z.Nuran OĞUZ %T MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD BAL,   Prof.Dr.Hüseyin , AYGÜL, Arş.Gör.H.Hüseyin , UYSAL, Arş.Gör.Meyrem Tuna , OĞUZ, Arş.Gör.Z.Nuran . "MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 17-40.
AMA BAL   , AYGÜL A , UYSAL A , OĞUZ A . MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 17-40.
Vancouver BAL   , AYGÜL A , UYSAL A , OĞUZ A . MUHTARLARIN SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ VE MAHALLE - KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 40-17.