Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 187 - 202 2012-06-01

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlerinin Denetim Odağı Düzeyi Açısından İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Doç.Dr.Ufuk DURNA [1] , Arş.Gör.Faruk Kerem ŞENTÜRK [2]

211 750

Denetim odağı kavramı insanları iç denetimli ve dış denetimli olmak üzere iki grup altında ele almakta ve davranışlarını, alışkanlıklarını, ilişkilerini, başarı ve başarısızlık durumlarını bu kapsamda değerlendirmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin denetim odaklarını (iç veya dış denetimli) tespit etmek ve sahip olunan denetim odaklarının çeşitli sosyal alışkanlıklar üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin sahip olduğu denetim odağı ile üniversite okuma nedenleri, desteklenen siyasi görüş, dinledikleri müzik türleri, takip ettikleri sosyal faaliyetler, izledikleri TV programları, madde kullanım alışkanlıkları, ders alışkanlıkları ve boş zamanlarında yaptıkları faaliyetler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetleri, dinledikleri müzik türleri ve üniversite okuma nedenleri ile denetim odakları arasında birtakım ilişkiler tespit edilmiştir
Denetim Odağı, Sosyal Faaliyetler, Üniversite Öğrencileri
 • 1. AKIN, Ahmet (2007), “Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:34, 9-17.
 • 2. ALİSİNANOĞLU, Fatma (2003), “Çocukların Denetim Odağı ile Algıladıkları Anne Tutumları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 97-108.
 • 3. ANDERSON, Carl. R. and Craig Eric Schneier, (1978), “Locus of Control, Leader Behavior and Leader Performance Among Management Students”, The Academy of Management Journal, Vol. 21, No. 4, 690- 698
 • 4. BASIM, H. Nejat, Fatih Çetin, Cem Harun Meydan (2009), “Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 21, 57-69.
 • 5. BERNARDI, Richard A. (2001), “A Theoretical Model for The Relationship Among Stress, Locus of Control and Longevity”, Business Forum, 26: 27-33.
 • 6. CAN, M. Cihat ve Nazife Oya Levendoğlu (2002), “Geleneksel Türk Sanat Müziği Terminolojisinde Çok Kültürlü Unsurlar”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, 239-245.
 • 7. ÇELİK, Hakan (1995) “Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağının Üniversite Tercih Sıralamasına ve Başarısına Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayı
 • 8. DAĞ, İhsan (1991), “Rotter'ın İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği”, Psikoloji Dergisi, Cilt:7, Sayı:26, 10-16.
 • 9. DERELİOĞLU, Yasemin (2004), “Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme İle Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • 10. DERYAKULU, Deniz (2002), “Denetim Odağı ve Epistemolojik İnançların Öğretim Materyalini Kavramayı Denetleme Türü ve Düzeyi İle İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No. 22, 55- 61
 • 11. DÖNMEZ, Ali (1983), “Denetim Odağı (Locus of Control) ve Çevre Büyüklüğü”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 37- 47.
 • 12. DÖNMEZ,Ali (1987), “Denetim Odağı: Temel Araştırma Alanları”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1), 260-275.
 • 13. DURAK, Hatice (1997), “Ankara Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 14. GORDON, Courtney P. (1996), “Adolescent Decision Making: AbroadlyBased Theory and Its Application to The Prevention of Early Pregnancy”, Adolescence, 31, 123: 561- 585. Aktaran: Candangil, Seçil Özcan. ve Ceyhan, A.Aykut, (2006), Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Karar Vermede Öz-Saygı ve Stres Düzeyleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 71-87.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Ufuk DURNA

Author: Arş.Gör.Faruk Kerem ŞENTÜRK

Bibtex @ { sduiibfd222851, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {187 - 202}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DURNA,   Doç.Dr.Ufuk and ŞENTÜRK, Arş.Gör.Faruk Kerem} }
APA DURNA,   , ŞENTÜRK, A . (2012). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 187-202. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222851
MLA DURNA,   , ŞENTÜRK, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 187-202 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222851>
Chicago DURNA,   , ŞENTÜRK, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 187-202
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU -   Doç.Dr.Ufuk DURNA , Arş.Gör.Faruk Kerem ŞENTÜRK Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 202 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A   Doç.Dr.Ufuk DURNA , Arş.Gör.Faruk Kerem ŞENTÜRK %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD DURNA,   Doç.Dr.Ufuk , ŞENTÜRK, Arş.Gör.Faruk Kerem . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FAALİYETLERİNİN DENETİM ODAĞI DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 187-202.