Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 229 - 246 2012-06-01

TMS-2 Stoklar Standardı Kapsamında Tam Maliyet ve Normal Maliyete Göre Düzenlenen Gelir Tabloları Karşılaştırması
TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI

  Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN [1]

443 3977

TMS-2 Stoklar Standardı; stok maliyetlerinin nasıl belirleneceğini, stok maliyetinin içeriğinin nelerden oluştuğunu, stok maliyetinin gidere nasıl dönüşeceğini, stoklar için uygulanacak değerleme yöntemini ve stoklarla ilgili değerleme sonuçlarının finansal tablolarla nasıl ilişkilendirilerek raporlanacağını açıklamaktadır. Standardın muhasebe uygulamalarına kattığı yenilik, maliyet yöntemlerinde tam maliyet yöntemi yerine normal maliyet yönteminin kullanılmasıdır. Bu maliyet yöntemi, sabit genel üretim giderlerinin üretim kapasitesi yaratan giderlerden hareket edilerek; bu giderlerin sadece dönem içinde kullanılan kapasiteye ait olan kısmını, üretilen ürünlerin maliyetine katılmasını ve kullanılmayan kapasiteye ait kısmın ise dönem gideri olarak dikkate alınmasını benimsemiştir. Böylece, tam maliyete göre hesaplanan gelir tablosu ile normal maliyete göre hesaplanan gelir tablosunun sunuluşu açısından bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, bu farklılık TMS 2 Stoklar Standardı bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada, TMS 2 standardının kapsamı ele alındıktan sonra, stokların TMS 2’e göre ve Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, TMS 2 Standardında maliyet kavramı, TMS 2’ye göre tam maliyet ve normal maliyet ilişkisi, tam maliyet ve normal maliyete göre düzenlenen gelir tablolarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Stoklar, Tam Maliyet ve Normal Maliyet
 • ALEXANDER, David, Anne BRITTON ve Ann JORISSEN (2009), International Financial Reporting and Analysis, Fourth Edition, South- Western Cengage Learning, Australia.
 • BLOCHER, Edward J., David E.STOUT ve Gary COKINS (2010), Cost management: A Strategic Emphasis, Fifth Edition, McGraw Hill Companies, Inc., Boston.
 • COLLIER, Paul M. (2006), Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Second Edition, John Wiley&Sons, Ltd., London.
 • DOUPNIK, Timothy ve Hector PERERA (2007), International Accounting, McGraw Hill Companies, Inc., Boston.
 • DRURY, Colin (2001), Management Accounting for Business Decisions, Second Edition, Thomson Learning, Australia.
 • DRURY, Colin (2008), Management and Cost Accounting, 7 Th Edition, South-Western Cengage Learning, Australia.
 • EPSTEIN, Barry J. ve Abbas Ali MIRZA (2006), IFRS 2006: Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards, John Wiley &Sons, Inc., New Jersey.
 • GARRISON, R. H. and E. W. NOREEN (1997), Managerial Accounting, Eighth Edition, Irwin, Chicago.
 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit (2007), Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamaları, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit (2008), Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Maliyet Muhasebesi, Marmara Kitap Merkezi Yayınları, Bursa.
 • HAFTACI, Vasfı (2008), Yönetim Muhasebesi, Genişletilmiş 3.Baskı: Umuttepe Yayınları No: 5, Kocaeli.
 • HORNGREN, C. T. and FOSTER, George (1987), Cost Accounting A Managerial Emphasis, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • HORNGREN, Charles T. Ve Walter T.HARRISON (2007), Accounting, Pearson Education, Inc., New Jersey.
 • JIAMBALVO, James (2010), Managerial Accounting, International Student Version, John Wiley&Sons, Inc., Asia.
 • KÜÇÜKSAVAŞ, Nihat (2002), Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Yönetim Açısından Bilgisayar Uygulamalı Maliyet Muhasebesi, Beta Basım Yayın No: 1246, İstanbul.
 • LAZOL, İbrahim (2008), Maliyet Muhasebesi, 3.Baskı, Ekin Basım yayın Dağıtım, Bursa.
 • NANDAKUMAR, A., T.P.GHOSH, Kalpesh J.MEHTA ve Yass A.ALKAFAJI (2010), Understanding IFRS Fundamentals: International Financial Reporting Standards, John Wiley &Sons, Inc., New Jersey.
 • SHIM, Jae K. ve Joel G.SIEGEL (1999), Financial Accounting, Second Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. Schaum’s Outline Series, New York.
 • SOLOMON, Paul (2004), Financial Accounting: A New Perspective, McGraw Hill Company, USA.
 • ŞENER, Recep (2008), Maliyet Yöntemleri Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • WESTON, J.Fred and COPELAND, E.Thomas (1992), Managerial Finance, Ninth Edition, The Dryden Press International Edition, New York.
 • WEYGANDT, Jerry J., Donald E.KIESO ve Walter G.KELL (1993), Accounting Principles, Third Edition, John Wiley&Sons, Inc, New York.
 • WILLIAMS, Jan R., Susan F.HAKA, Mark S.BETTNER ve Joseph V.CARCELLO (2010), Financial Accounting, Fourteenth Edition, McGraw-Hill Irwin, Boston.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { sduiibfd222853, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {229 - 246}, doi = {}, title = {TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {AKGÜN,   Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan} }
APA AKGÜN,   . (2012). TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 229-246. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222853
MLA AKGÜN,   . "TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 229-246 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222853>
Chicago AKGÜN,   . "TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 229-246
RIS TY - JOUR T1 - TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI AU -   Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 246 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI %A   Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN %T TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD AKGÜN,   Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan . "TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 229-246.
AMA AKGÜN   . TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 229-246.
Vancouver AKGÜN   . TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 246-229.