Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Nuri ÖMÜRBEK [1] , Esra AKSOY [2]

639 1136

Petrol ve petrol ürünleri, ulaşım ve endüstri gibi farklı alanlarda da kullanılarak, dünya enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Ekonomide yer alan sektörlerin çoğunluğu, doğrudan yada dolaylı olarak petrole bağımlıdır. Petrol, ülkemizde ve Dünyada da vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada da Türkiye’de petrol üretimi yapan bir şirketin; 2002-2014 yılları arasında; işlenen ham petrol miktarı, yatırıma yapılan harcamalar, üretim miktarı, satışlar miktarı, ürün dış alımı (ithalat) miktarı, ürün dış satımı (ihracat) miktarı, net satış tutarı, faaliyet karı ve çalışan kişi sayısı kriterleri açısından performansı değerlendirilecektir. Şirketin performansını değerlendirmede kullanılacak kriterlerin ağırlıkları AHP ve ENTROPİ yöntemleri ile belirlenecektir. Daha sonra elde edilen kriter ağırlıkları ve değerleri ile oldukça yaygın olarak kullanılan, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden TOPSIS ve ELECTRE II yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme sonucunda tüm yöntemlere göre şirketin 2011 yılında en iyi performansı gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Performans, Petrol, AHP, ENTROPİ, TOPSIS, ELECTRE II,

Jel Kodları: C44, L25, M1,

ABSTRACT

Petroleum and petroleum products supply in large part of world energy requirement, which are used in different parts such as industrial and transportation sector. The greatness of sectors in economy directly or indirectly depends on petroleum  which is a neccessary source in Turkey and world. In this article will be handed by a company in which has been manifactured between the years 2002-2014, the aspects of outlays an investment the amount of processed crude oil, output, sale amount, the amount of import, the amount of export, net selling price, its profit and the number of workers. The criteria to be used to evaluate the Company's performance will be determined by the weight of AHP and ENTROPİ methods. TOPSIS and ELECTRE technics of multicriteria desicion technic which are used common as a performance assessment technic must be calculated with weights criteria then it is aimed to evaluate by this technic. According to all of the evaluation process was concluded in 2011, the company has shown the best performance.

Keywords: Multi-Criteria Desicion Making, Performance, Petroleum,  AHP,  ENTROPİ, TOPSIS, ELECTRE II

Journal Section Articles
Authors

Author: Nuri ÖMÜRBEK

Author: Esra AKSOY

Dates

Publication Date: September 5, 2016

Bibtex @ { sduiibfd261186, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {ÖMÜRBEK, Nuri and AKSOY, Esra} }
APA ÖMÜRBEK, N , AKSOY, E . (2016). BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261186
MLA ÖMÜRBEK, N , AKSOY, E . "BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261186>
Chicago ÖMÜRBEK, N , AKSOY, E . "BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ AU - Nuri ÖMÜRBEK , Esra AKSOY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ %A Nuri ÖMÜRBEK , Esra AKSOY %T BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD ÖMÜRBEK, Nuri , AKSOY, Esra . "BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (September 2016): 0-0.
AMA ÖMÜRBEK N , AKSOY E . BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 21(3): 0-0.
Vancouver ÖMÜRBEK N , AKSOY E . BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 21(3): 0-0.