Year 2016, Volume 21, Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ

Tuncay ÇELİK [1] , Salih Çağrı İLKAY [2]

580 3192

Türkiye’de,  “24 Ocak 1980 Kararları” olarak bilinen ve ekonominin dışa açıldığı dönemin başlangıcı olarak kabul edilen dönüşümün ardından, dış ticaret açığı ülke ekonomimizin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Ekonominin üretim ve tüketim yapısına bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, 1980 sonrası dönemde sürekli olarak ihracatın ithalatımızdan daha az olmasına, bu durumun da ülke ekonomisinde sürekli bir cari açık baskısı yaratmasına neden olmuştur. Dış açık kaynaklı ekonomik belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir bir dış ticaret açığının sağlanabilmesi ekonomimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu motivasyonla bu çalışmada, TÜİK üç aylık dış ticaret verileri kullanılarak 1989-2015 döneminde ihracat ve ithalat arasındaki uzun dönemli ilişki vektör hata düzeltme modeli ile test edilmiştir. Araştırma döneminde Türkiye’de ihracat ile ithalat arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki mevcutken, ithalat artışı da ihracat artışının tek yönlü Granger nedenidir.

Anahtar kelimeler: Dış ticaret, Türkiye ekonomisi, eşbütünleşme, hata düzeltme modeli

Jel Kodları: F10, F41, C32

ABSTRACT

The foreign trade deficit became one of an important problem for Turkish Economy after the” 24th January Decisions” which is known and accepted as the beginning period of the openness and the transformation of the Turkish Economy. The progresses which were related with the production and consumption structures in the economy after 1980 caused exports to be less than imports. Hence, this situation occurred continual current account deficit pressure on the economy. Removing foreign deficit based economic uncertainties and furnishing a sustainable foreign trade deficit became an priority for the Turkish Economy. According to this motivation, by using Turkish Statistical Institution three month foreign trade data, the long-term relationship between exports and imports in the 1989-2015 period in Turkey was tested with the vector error correction model. In the investigation period, there is a positive and a statistically significant relationship between exports and imports in Turkey. Moreover,  import increase is an one sided Granger cause of export increase.

Keywords: Foreign trade, Turkish economy, cointegration, error correction model

Jel Codes: F10, F41, C32
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay ÇELİK

Author: Salih Çağrı İLKAY

Bibtex @ { sduiibfd261198, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Tuncay and İLKAY, Salih Çağrı} }
APA ÇELİK, T , İLKAY, S . (2016). TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261198
MLA ÇELİK, T , İLKAY, S . "TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/24697/261198>
Chicago ÇELİK, T , İLKAY, S . "TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ AU - Tuncay ÇELİK , Salih Çağrı İLKAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 21 IS - 3 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ %A Tuncay ÇELİK , Salih Çağrı İLKAY %T TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD ÇELİK, Tuncay , İLKAY, Salih Çağrı . "TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1989-2015 DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (September 2016): 0-0.