Year 2014, Volume 21, Issue 3, Pages 88 - 92 2014-10-21

TESTİS TÜMÖRLERİ: 5 YILLIK OLGU SERİSİ

Kemal Bozkurt [1] , Şirin Başpınar [2] , Raşit Akdeniz [3] , Sema Bircan [4] , Alim Koşar [5]

234 1387

Background: Testicular tumors constitute 1-2% of malignancies in males. It is usually seen in young patients and its incidence increases in the 4th decade. Germ cell tumors are the most common histologic subtype. Our aim is to evaluate the testicular tumor cases, which were diagnosed in our department, retrospectively. Materials and Method: Pathology reports of 83 orchiectomy patients, which were diagnosed at the department of pathology in Süleyman Demirel University between 2007 and 2012, were evaluated, retrospectively. Tumoral cases were selected and classified according to the 2004 World Health Organization classification system. Results: A total of 45 testicular tumors were found in our pathology archive diagnosed between 2007 and 2012. Of the 45 tumoral cases 16 (35.6%) were classical seminoma, 3 (6.7%) were spermatocytic seminoma, 1 (2.2%) was seminoma with syncytiotrophoblastic cells, 1 (2.2%) was embryonal carcinoma, 17 (37.8%) were mixed germ cell tumors, 6 (13.3%) were lymphoma and 1 (2.2%) was intratubular germ cell neoplasia. Germ cell tumors constituted 86.7% of all testicular tumors, and 51.3% of them were seminomas. Conclusion: Germ cell tumors, which constituted the majority of testicular tumors in our series, included mostly seminomas and mixed germ cell tumors
Giriş: Testis tümörleri erkeklerdeki malign tümörlerin %1-2'sini oluşturmaktadır. Sıklıkla genç erkeklerde görülmekte olup dördüncü dekatta pik yapmaktadır. En sık görülen histolojik tip germ hücreli tümörlerdir. Bu çalışmada arşiv taraması yaparak bölümümüzde tanısı konan testis tümörü olgularının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2007–2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'na histopatolojik inceleme için gönderilen 83 orşiektomi olgusu retrospektif olarak incelendi. Tümör tanısı alanlar seçilerek 2004 Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmamızın sonucunda 5 yıllık arşivimizde 45 adet testis tümörü tespit edilmiştir. Kırk beş tümörlü orşiektomi olgusundan 16'sı (%35,6) klasik seminom, 3'ü (%6,7) spermatositik seminom, 1'i (%2,2) sinsityotrofoblastik hücreli seminom, 1'i (%2,2) embryonal karsinom, 17'si (%37,8) mikst germ hücreli tümör, 6'sı (%13,3) lenfoma ve 1'i (%2,2) intratübüler germ hücreli neoplazi tanısı almıştır. Germ hücreli tümörler tüm testis tümörlerinin %86,7'sini oluştururken, germ hücreli tümörlerin de %51,3'ünü seminomların oluşturduğu görülmüştür. Sonuç: Serimizde yer alan testis tümörlerinin çoğunluğunu germ hücreli tümörler, bunların da çoğunluğunu seminomlar ve mikst germ hücreli tümörler oluşturmaktadır.
 • Yörükoğlu K. Testis tümörlerinde prognozu belirleyen histopatolojik parametreler. Üroonkoloji Bülteni 2011;3:91-94.
 • Yalçınkaya U, Çalışır B, Uğraş N, ve ark. Testis tümörleri: 30 yıllık arşiv tarama sonuçları. Türk Patoloji Dergisi 2008;24(2):100-106.
 • Deotra A, Mathur DR, Vyas MC. A 18 years study of testicular tumours in Jodhpur, Western Rajasthan. Postgrad Med J 1994;40:68-70.
 • Khan O, Protheroe A. Testis cancer. Postgrad Med J 2007;83:624-632.
 • Bahrami A, Ro JY, Ayala AG. An overview of testicular germ cell tumors. Arch Pathol Lab Med 2006;131:1267-1280.
 • Che M, Tamboli P, Ro JY, et al. Bilateral testicular germ cell tumors twenty-year experience at M.D. Anderson Cancer Center. Cancer 2002;95:1228- 1233.
 • Akdogan B, Divrik RT, Tombul T, ve ark. Bilateral testicular germ cell tumors in Turkey: Increase in incidence in last decade and evaluation of risk factors in 30 patients. J Urol 2007;178:129-133.
 • Sesterhenn IA, Davis CJ. Pathology of germ cell tumors of the testis. Cancer Control 2004;11:374-387.
 • Eble JN, Sauter G, Epstein JI, et al. WHO Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumors of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press, Lyon, 2004:217-278.
 • Ferlay J, Bray F, Pisani P, et al. Cancer Incidence, mortality and prevelance worldwide. Version 1.0. IARC Cancer Base No. 5 Lyon:IARC Pres;2001.
 • Cheville JC. Classification and pathology of testicular germ cell and sex cord-stromal tumors. Urol Clin North Am 1999;26:595-609.
 • Walschaerts M, Muller A, Auger J, Bujan L, Guerin JF, Lannou DL, et al. Environmental, occupational and familial risks for testicular cancer: a hospital based case control study. Int J Androl 2007;30:222-229.
 • Coffin CM, Ewing S, Dehner LP. Frequency of ıntratubular germ cell neoplasia with invasive testicular germ cell tumors. Arch Pathol Lab Med 1985;109(6):555-559.
 • Manivel JC, Simonton S, Wold LE, et al. Absence of intratubular germ cell neoplasia in testicular yolk sac tumors in children. Arch Pathol Lab Med 1988;112:641-645.
 • Soosay GN, Bobrow L, Happerfield L, et al. Morphology carcinoma in situ adjacent to testicular germ cell
 • immunohistochemistry of
Primary Language en
Subjects
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Kemal Bozkurt

Author: Şirin Başpınar

Author: Raşit Akdeniz

Author: Sema Bircan

Author: Alim Koşar

Bibtex
APA Bozkurt, K , Başpınar, Ş , Akdeniz, R , Bircan, S , Koşar, A . (). . , 21 (3), 88-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/21018/226025
MLA Bozkurt, K , Başpınar, Ş , Akdeniz, R , Bircan, S , Koşar, A . "". 21 (): 88-92 <http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/21018/226025>
Chicago Bozkurt, K , Başpınar, Ş , Akdeniz, R , Bircan, S , Koşar, A . "". 21 (): 88-92
RIS TY - JOUR T1 - AU - Kemal Bozkurt , Şirin Başpınar , Raşit Akdeniz , Sema Bircan , Alim Koşar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 92 VL - 21 IS - 3 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDU Medical Faculty Journal %A Kemal Bozkurt , Şirin Başpınar , Raşit Akdeniz , Sema Bircan , Alim Koşar %T %D 2014 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD Bozkurt, Kemal , Başpınar, Şirin , Akdeniz, Raşit , Bircan, Sema , Koşar, Alim . "". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 3 (October 2014): 88-92.