SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-9984 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sduzfd

41.483

246.457

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-2 sayısı yayınlanmıştır. 

Dergimizin Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


 

SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sduzfd
Cover Image

41.483

246.457

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin 2018-2 sayısı yayınlanmıştır. 

Dergimizin Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


 

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı Last Issue
Issue - Dec 2019
 1. Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği
  Pages 1 - 9
  Aslı DALGIÇ, Vecdi DEMİRCAN
 2. Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Böceklerle Biyoteknolojik Mücadelede Son Yöntemler
  Pages 10 - 18
  Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK, Mehmet Oğuz YAMAN
 3. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yol Uzunluklarının Analizi: Şanlıurfa Türkeli Köyü Örneği
  Pages 19 - 25
  Hamza KUZU, Fırat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ
 4. DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi
  Pages 26 - 30
  Müslüme Sevba ÇOLAK, Belgin ÇAKMAK
 5. Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi
  Pages 31 - 42
  Müge KİRMİKİL, Dilara AYDUS
 6. Yumurtacı Bıldırcın Kümesinde Derece Gün Yöntemi ile Isıtma ve Soğutma Derece Gün Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 43 - 52
  Sedat BOYACI, Gökhan FİLİK, Ayşe Gül FİLİK
 7. Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi
  Pages 53 - 61
  Berna KENDİRLİ, Asuman CEYLAN
 8. Buğdayda Farklı Sulama Koşulları Altında Kararlı İzotop Karşılaştırma Metodu Kullanılarak Bitki Su Kullanım (Transpirasyon) Oranının Belirlenmesi
  Pages 62 - 72
  Sema KALE ÇELİK, Ufuk TÜRKER, Sevinç MADENOĞLU, Bülent SÖNMEZ
 9. Farklı Tuzluluk ve Yıkama Suyu Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanak (Spinacia oleracea L.) Gelişimi, Verimi ve Drenaj Suyu Kalitesine Etkisi
  Pages 73 - 82
  Fazilet ERDEM, Sema KALE ÇELİK
 10. Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi
  Pages 83 - 90
  Melis Özge PINAR, Günay ERPUL
 11. Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Net Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi: Menemen Sol Sahil Örneği
  Pages 91 - 101
  Zafer Ali SERBEŞ, Umut OKKAN, Şerafettin AŞIK
 12. Ayçiçeği Spektral Özelliklerinin Yetişme Dönemi Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi
  Pages 102 - 108
  Emre TUNCA, Eyüp Selim KÖKSAL, Sakine ÇETİN, Nazmi Mert EKİZ, Ufuk ÇOBAN, Hamadou BALDE
 13. TRMM ve GPM Uydu Verilerinden Belirlenen Yağış Haritalarının Su Bütçesi Hesaplamalarında Kullanılma Olanakları
  Pages 109 - 118
  Sakine ÇETİN, Eyüp Selim KÖKSAL, Emre TUNCA
 14. Siirt Yöresi Fıstık Üreticilerinin Sulama Egilimlerinin Belirlenmesi
  Pages 119 - 127
  Yusuf AYDIN, Burak SALTUK
 15. Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi
  Pages 128 - 139
  Burak PEKER, Sukru Taner AZGIN, Filiz DADASER CELIK
 16. Comparison of Measured and Estimated Evapotranspiration of Pomegranate Grown Under Mediterranean Conditions
  Pages 140 - 150
  Cİhan KARACA, Köksal AYDINŞAKİR, Nazmi DİNÇ, Dursun BÜYÜKTAŞ, Ruhi BAŞTUĞ, Begüm POLAT
 17. Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi
  Pages 151 - 159
  Kemal DOĞAN, Ali SARIOĞLU, Ekin ŞAKAR, Sema KARANLIK
 18. Estimation of long-term reference evapotranspiration using limited weather data in sugar beet plantation area from Middle Anatolian, Turkey
  Pages 160 - 165
  Sevim Seda YAMAÇ
 19. Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması
  Pages 166 - 172
  Sultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Kübra SOĞANCI
 20. Differentiation of the irrigation regime on soils with groundwater supply from dammed river plain
  Pages 173 - 182
  Ioan VISINESCU, Marcel BULARDA, Daniela TRIFAN
 21. Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 183 - 198
  Naciye Aygen ÖZHAN, Kenan BÜYÜKTAŞ, Ahmet TEZCAN
 22. Development of Irrigation Program using Leaf Water Potential in Royal Table Grape Variety in the Mediterranean Region
  Pages 199 - 208
  Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, Serpil TANGOLAR, Gülşen DURAKTEKİN, Engin GÖNEN
 23. Kadmiyum ile Kirli Alanlarda Bitki Besin Elementlerinin Alınımı Üzerine Hümik Asitin Etkisi
  Pages 209 - 217
  Gizem AKSU
 24. Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi
  Pages 218 - 222
  Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim Bozkurt ÇOLAK, Günsu ATAĞ, Mete ÖZFİDANER, Alper BAYDAR, Engin GÖNEN
 25. Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi
  Pages 223 - 228
  Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU
 26. The Contribution of Farmers to Irrigation Management for Agricultural Production in The Red River Delta Vietnam
  Pages 229 - 239
  Hai Ninh NGUYEN THI, Philippe LEBAILLY, Mau Dung NGUYEN
 27. Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği
  Pages 240 - 248
  İlker KILIÇ, Hatice DELİCE, Sinem SOFU, Burak YILDIZ
 28. Konya Koşullarında Ayçiçeğinde Farklı Sulama Seviyeleri ile Su Stresinin Verim ve Kaliteye Etkisi
  Pages 249 - 258
  Arzu GÜNDÜZ, Oğuz GÜNDÜZ, Mehmet Ali DÜNDAR, Osman ÇAĞIRGAN, Şerife ÇAY
 29. Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse
  Pages 259 - 264
  Murat YILDIRIM, Muzaffer YÜCEL, Yakup KILIÇARSLAN
 30. Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 265 - 273
  Saliha DORAK, Barış Bülent AŞIK
 31. Şeftali Çekirdeği ve Linyit Kömür Tozundan Yapilan Peletlerin Fiziko Mekanik Özellikleri
  Pages 274 - 280
  Serdar ÜÇOK, Orhan A. ATAY, Kamil EKİNCİ, Hüseyin KAÇAR, Barbaros S. KUMBUL, Ali AYBEK
 32. Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi
  Pages 281 - 289
  Engin GÖNEN, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, Çağatay TANRIVERDİ, Sertan SESVEREN
 33. Assessment of Water Usage and Consumption of Livestock Enterprises in Bursa Region
  Pages 290 - 294
  Seyit UĞUZ, Ercan ŞİMŞEK
 34. Farklı Hayvan Gübrelerinin Domatesin Gelişimi ve Mineral Beslenmesine Etkisi
  Pages 295 - 302
  İbrahim ERDAL, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Koray ŞİMŞEK, Mustafa BASIR, Gürcan Duygu BAYSAL
 35. Kuraklık Oluşumunun Bilecik İli’ nde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Pages 303 - 308
  Murat KARAER, Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
 36. Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita Pepo L.) Su Kullanımı ve Veriminin Belirlenmesi
  Pages 309 - 318
  Ali ÜNLÜKARA, Ramazan BAKIR
 37. Farklı Bor Konsantrasyonlarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri
  Pages 319 - 327
  Ezgi KURTULMUŞ, Hayrettin KUŞÇU, Bilge ARSLAN, İpek KARAKUŞ, Emir KUMRALTEKİN, İdil Eylül UÇAN, Mehmet Can AŞIK
 38. Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri
  Pages 328 - 339
  Gonca KARACA BİLGEN, Aynur ÖZBAHÇE, Tuğba YETER, Ceren GÖRGİŞEN, Pınar BAHÇECİ ALSAN, Kadri AVAĞ
 39. Madımak (Polygonum cognatum Meissn.) Bitki Özütlerinin Besin Elementleri ve In Vitro Antikanserojen Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 340 - 347
  Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Sevgi DURNA DAŞTAN, Tolga KARAKÖY, Hasan DURUKAN
 40. Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri
  Pages 348 - 356
  Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT
 41. Isparta ve Burdur Lokasyonlarından Toplanan Ekmeklik Buğday Genotiplerin Verim ve Verim Özelliklerin Belirlenmesi
  Pages 357 - 367
  Demet ALTINDAL, İlknur AKGÜN
 42. Farklı Taban Suyu Derinlik ve Tuzluluklarının Malç Uygulamaları Altında Toprak Tuzluluğu Değişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 368 - 376
  Berkant ÖDEMİŞ, Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Kerem KARAZİNCİR
 43. Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi
  Pages 377 - 384
  Selma BOYACI, Sedat BOYACI, Güldane GÜRDAL
 44. Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Farklı Düzeylerde Sulama Suyu Miktarının Patlıcan Su Verim İlişkisine Etkisi
  Pages 385 - 393
  Mahmoud AL ALI, Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN
 45. Durgun Su Kültüründe Kırmızı Kıvırcık Marul Yetiştiriciliğinde Üç Farklı Şekilde Verilen Gübrelemenin Verim ve Kalite Parametrelerinin Araştırılması
  Pages 394 - 399
  Esra OKUDUR
 46. Toprakta Tuzluluk Parametrelerinin Sulanan Alanlarda Toprak Verimliliğine Etkilerinin Bulanık Mantık ile Analizi
  Pages 400 - 408
  Yeşim AHİ, Korkmaz BELLİTÜRK, Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
 47. Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 409 - 416
  İbrahim ERDAL, Merve DURNAOĞULLARI
 48. Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 417 - 428
  Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY
 49. Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi
  Pages 429 - 434
  Hesna Rüveyda AYDIN, Fatih KURAL, Abdullah ARIN, Cennet YAYLACI, Ali COŞKAN
 50. Yarı Kurak Koşullarda Tamamlayıcı Sulamanın Arpada Verim ve Kaliteye Etkisi
  Pages 435 - 443
  Nida YILDIZ, Ali Fuat TARI
 51. The Effect of Biochar Obtained From Pruning Residue of Oil-Bearing Rose on Flower Yield and Essential Oil Content of Oil-Bearing Rose
  Pages 444 - 449
  Abdullah ARIN, Hesna Rüveyda AYDIN, Sabri ERBAŞ, Ali COŞKAN
 52. The Implementation of Float Tray System Technology for Production of Tobacco
  Pages 450 - 456
  Romina KABRANOVA, Karolina KOCHOSKA, Robin MAVROSKI
 53. Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları
  Pages 457 - 467
  Eyüp Selim KÖKSAL
 54. Develi Ovası’nda Sulama ve Rezervuar Depolamasının SWAT ile Simülasyonu
  Pages 468 - 476
  Nada JOUMA, Filiz DADASER CELIK
 55. Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi
  Pages 477 - 483
  Ahmet ALMACA, Kübra Sedef İRAZ
 56. Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesi
  Pages 484 - 493
  Sevinç MADENOĞLU, Günay ERPUL
 57. Changes on Soil Biological Activity With Respect To Irrigation, Mulch and Calcium Application
  Pages 494 - 500
  Kemal DOĞAN, Sefer BOZKURT, Ali SARIOĞLU, Necat AĞCA, Ekin ŞAKAR
 58. Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 501 - 511
  Yusuf UÇAR, Murat CENGİZ
 59. Usability of Shallow Groundwater in Irrigated Agriculture: A Case Study From Turkey
  Pages 512 - 518
  Aynur FAYRAP
 60. Bakla Vejetasyonu Altında Nitrifikasyon İnhibitörü Uygulamasının Nodülasyon, Nodül, Kök ve Kök Üstünde Toplam Azot ve Toprakta Nmin Değerlerine Etkisi
  Pages 519 - 527
  Hesna PAMİRALAN, Mustafa GÖK
 61. Küpe çiçeğinde (Fuchsia spp.) Paclobutrazol Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 528 - 538
  Deniz HAZAR, Ömer Faruk BORA