Aim

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında, öğretim elemanlarının ve tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla 2006 yılında başlayan yayın faaliyetlerini “Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” adı altında sürdürmektedir. Böylece bilim ve teknolojideki gelişmelerin takip edilmesi, katkıda bulunulması ve ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarımın bütün alanlarında yapılan akademik araştırma sonuçlarını online olarak  bilim insanlarına, araştırıcılara, tarımla uğraşan yetiştiricilere ulaşması hedeflenmiştir. Özellikle yürütülen araştırmaların sonuçlarını başta Türk tarımı olmak üzere kalkınma ve gelişmeye katkı yapması amaçlanmıştır.

Scope

Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide Tarım Bilim alanlarında yapılmış özgün araştırmalar ve derlemeler yayınlanır. Ayrıca, Dergimiz Biyoloji, Orman, Genetik ve Çevre Bilim dalları ile ilgili konulara da açıktır. Derlemelerde yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak konuyu özetleyen, bulguları karşılaştıran ve tartışan yazılara yer verilmektedir.  Araştırma makaleleri isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yazılır. Ancak, çalışmanın özeti her iki dilde yazılmalıdır. Gönderilen makaleler kabul edilmeden önce en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Kabul edilen makaleler internet üzerinden yayınlanır. Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Gerekli çalışmalarda Etik Kurul Raporu gönderilmesi istenir. Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.


Araştırma makaleleri isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yazılır. Ancak, çalışmanın özeti her iki dilde yazılmalıdır. Gönderilen makaleler kabul edilmeden önce en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Kabul edilen makaleler internet üzerinden yayınlanır. Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Gerekli çalışmalarda Etik Kurul Raporu gönderilmesi istenir.Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.