Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 1 - 10 2016-09-01

CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini
Prediction Soil Loses of Beyşehir Lake Watershed According To RUSSLE Method Using GIS and LANDSAT

Levent BAŞAYİĞİT [1] , Gizem UÇAR [2] , Mert DEDEOĞLU [3]

280 798

Bu çalışmada, Beyşehir Gölü Havzası’nda oluşan toprak kayıplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri kullanarak RUSLE metoduna göre tahmini ve haritalanması yer almaktadır. Çalışmada havza alanı için hazırlanmış haritalar, çeşitli araştırma sonuçları, raporlar, meteorolojik veriler, istatistiki bilgiler, Landsat-5 TM uydu görüntüsü ve arazi çalışmaları sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. RUSLE metodu için gerekli olan parametreler ArcGIS yazılımı kullanılarak tematik katmanlar halinde raster veriler olarak hazırlanmış ve metot gereği ilişkilendirilmiştir. Çalışma sonucunda Beyşehir Gölü Havzası’nın yaklaşık % 85’inde erozyonun tehlikeli bir durum gösterdiği sonucuna varılmıştır. Oluşturulan erozyon haritasına göre Beyşehir Gölü Havzasında potansiyel yıllık toprak kaybı toplamı 36.049.081 ton.yıl-1 ortalaması ise 83,97 ton.ha-1 olarak tahmin edilmiştir.
In this study, soil losses were estimated according to RUSLE Method using by Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing Techniques and mapping for the BeyĢehir Lake Watershed. In this research, the basin area maps, a variety of research results, the reports, meteorological data, statistical information, Landsat - 5 TM satellite image and the data as a result of field studies were used. The necessary parameters for the method RUSLE was prepared as a raster data into thematic layers using ArcGIS software and it was interacted due to method. As a result, erosion was seen as a dangerous level approximately 85% of BeyĢehir Lake Watershed. According to erosion map, potential of annual total soil loss from BeyĢehir Lake Watershed was estimated as 360,490,81 tons.year-1, the annual average soil loss was also estimated 83.97 tons.ha-1.
Subjects
Other ID JA85RM92UZ
Journal Section Research
Authors

Author: Levent BAŞAYİĞİT

Author: Gizem UÇAR

Author: Mert DEDEOĞLU

Bibtex @ { sduzfd317410, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini}, key = {cite}, author = {BAŞAYİĞİT, Levent and UÇAR, Gizem and DEDEOĞLU, Mert} }
APA BAŞAYİĞİT, L , UÇAR, G , DEDEOĞLU, M . (2016). CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317410
MLA BAŞAYİĞİT, L , UÇAR, G , DEDEOĞLU, M . "CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 1-10 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317410>
Chicago BAŞAYİĞİT, L , UÇAR, G , DEDEOĞLU, M . "CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini AU - Levent BAŞAYİĞİT , Gizem UÇAR , Mert DEDEOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini %A Levent BAŞAYİĞİT , Gizem UÇAR , Mert DEDEOĞLU %T CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD BAŞAYİĞİT, Levent , UÇAR, Gizem , DEDEOĞLU, Mert . "CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 1-10.