Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 79 - 90 2016-09-01

Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi
Comparison of the Performance of Isparta Cattle Breeders Association Member and Non-Member Enterprises and Investigation of their Relation with Isparta Cattle Breeders Association

Murat AKKURT [1] , Hayati KÖKNAROĞLU [2]

156 319

Bu araştırmanın amacı, Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine (IDSYB) üye olan ve olmayan işletmelerin performanslarını ve genel durumlarını karşılaştırmak ve yetiştiricilerin IDSYB ile ilişkisini genel bir şekilde değerlendirmektir. Bu amaçla araştırma Isparta ili ve ilçelerindeki (Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Keçiborlu) şansa bağlı olarak seçilen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve olmayan 200 işletmenin sahipleriyle yüz yüze görüşmek suretiyle anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. İşletmeler Isparta ili merkez ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerden seçilerek ilin genel durumuna yakın sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır. Anketteki sorular işletme sahiplerinin sosyo-ekonomik durumlarını, eğitim seviyelerini, mevcut hayvan sayılarını, işletme yapılarını ve performans durumlarını, IDSYB’den beklentileri ve IDSYB ile olan ilişkileri ortaya çıkaran konuları içermiştir. Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye olan ve olmayan işletmecilerin %100'ünün okur-yazar, IDSYB'ye üye olan işletmecilerin üye olmayan işletmecilere göre ortalama aylık gelirlerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. İşletmelerin %32.85'inde 2–15 baş, %39.44'ünde 16–30 baş ve %27.71'inde 31 baş ve üstü sığır mevcudu tespit edilmiştir. IDSYB'ye üye olan işletmelerde ortalama 19 baş sağmal inek, üye olmayan işletmelerde ise ortalama 7.7 baş sağmal inek bulunmaktadır. IDSYB'ye üye olan ve olmayan işletmelerde inek başına günlük süt verimleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır. Bulunan sonuçlar her ne kadar istatistiki olarak önemli olmasa da üye olan işletmelerin ortalama süt verimlerinin pratikte daha yüksek olduğu görülmüştür. IDSYB'ye üye olan işletmelerde hayvan başına düşen tohumlama sayısı üye olmayan işletmelere göre daha düşüktür. Bu durum işletmenin ekonomik giderlerini azaltmış ve döl verimini yükseltmiştir. IDSYB'ye üye olan yetiştiricilerin birliğe üye olmasını teşvik edici unsurlar devlet desteklerinden daha fazla faydalanmak ve ekonomik geliri arttırmak olarak sıralanabilir. Birliğe üye işletmecilerin %81.95'i birlik çalışanlarından ve çalışmalarından memnun olduğunu belirtmiş ve IDSYB'nin işletmelerdeki işleri düzenli takip etmesi işletmecileri en fazla memnun eden konu olmuştur.
The main purpose of this study was to compare the general situation of non-member and Isparta Cattle Breeders Association (IDSYB) member enterprises, and to evaluate the relation of members with IDSYB. Study was conducted by face to face interview with randomly chosen 200 member and non-member enterprises in Isparta province and Yalvaç, ġarkikaraağaç and Keçiborlu districts. Enterprises were especially chosen from Isparta and a few its districts that have high number of cattle to represent the general situation of the province. The questions in the questionnaire reflected the socio-economic situation of the enterprises owners and their relation with IDSYB. Questions were intended to gather data on the education level of the owners, current number of cattle, condition and performance of enterprises, expectation of the farmers from IDSYB and their relation with IDSYB. Results showed that all the farmers regardless of membership to DSYB were literate and members had higher monthly income than that of non-members. Number of cattle per farm was as follow: 32.85% had 2-15 heads, 39.44% had 16-30 heads and 27.71% had more than 31 heads. Average number of lactating cow per farm was 19 heads for members and 7.7 heads for non-members. There were no significant difference in terms of daily milk yield between the members and non-members, however the members had numerically higher yield than the non-members. The members had better facilities which were positively affecting yield and quality when compared to the non-members. The number of artificial insemination per pregnancy was lower for the members and this helped them to reduce the cost and improve the reproductive performance of cows. The most important reason to become IDSYB member was to benefit from government support and improve income. Majority of the members (81.95%) mentioned that they were (content) satisfied with IDSYB personnel and their work, constant surveillance of their farm by IDSYB was the most contended activity of IDSYB.
Subjects
Other ID JA93ZR79FN
Journal Section Research
Authors

Author: Murat AKKURT

Author: Hayati KÖKNAROĞLU

Bibtex @ { sduzfd317417, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {79 - 90}, doi = {}, title = {Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKKURT, Murat and KÖKNAROĞLU, Hayati} }
APA AKKURT, M , KÖKNAROĞLU, H . (2016). Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 79-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317417
MLA AKKURT, M , KÖKNAROĞLU, H . "Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 79-90 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317417>
Chicago AKKURT, M , KÖKNAROĞLU, H . "Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 79-90
RIS TY - JOUR T1 - Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi AU - Murat AKKURT , Hayati KÖKNAROĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 90 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi %A Murat AKKURT , Hayati KÖKNAROĞLU %T Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD AKKURT, Murat , KÖKNAROĞLU, Hayati . "Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 79-90.