Year 2016, Volume 11, Issue 2, Pages 91 - 98 2016-09-01

Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği
Use of Weighted Grading Method in Bread Wheat Genotypes

Murat OLGUN [1] , Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ [2] , Nazife Gözde AYTER [3] , Doğan AYDIN [4]

137 270

Bu çalışmada otuz adet ekmeklik buğday çeşit/hatlarının verim ve kaliteye etkili olan verim, verim unsurları ve kalite kriterleri açısından tartılı derecelendirme yöntemine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada çeşit/hatların verim, hasat indeksi, bin tane ağırlığı, m²de başak sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein oranı ve mini sedimantasyon yönünden performansları belirlenmiştir. Verim, verim unsurları ve kalite kriterleri yönünden 3 ile 12 nolu çeşit/hatlar çok iyi ve stabil performans göstermiştir. Tartılı Derecelendirme sistemi doğru, etkin ve hızlı bir seleksiyon ve değerlendirme sistemi olarak belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine to determine the performance of thirty bread wheat genotypes by weighted grading method for yield, yield components and quality characters. The performance of genotypes were determined for yield, harvest index, thousand grain weight, spike number per m², the number and weight of grains per spike, test weight, protein content and mini sedimentation. Genotypes with 3 and 12 were determined as the best and stabile crops for yield, yield components and quality characters. Weighted grading system were found as accurate, effective, and quick selection and evaluation system.
Subjects
Other ID JA64HF33ER
Journal Section Research
Authors

Author: Murat OLGUN

Author: Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ

Author: Nazife Gözde AYTER

Author: Doğan AYDIN

Bibtex @ { sduzfd317418, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {91 - 98}, doi = {}, title = {Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {OLGUN, Murat and BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Zekiye and AYTER, Nazife Gözde and AYDIN, Doğan} }
APA OLGUN, M , BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Z , AYTER, N , AYDIN, D . (2016). Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 91-98. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317418
MLA OLGUN, M , BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Z , AYTER, N , AYDIN, D . "Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 91-98 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/29587/317418>
Chicago OLGUN, M , BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Z , AYTER, N , AYDIN, D . "Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2016): 91-98
RIS TY - JOUR T1 - Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği AU - Murat OLGUN , Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ , Nazife Gözde AYTER , Doğan AYDIN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 98 VL - 11 IS - 2 SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği %A Murat OLGUN , Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ , Nazife Gözde AYTER , Doğan AYDIN %T Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği %D 2016 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD OLGUN, Murat , BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Zekiye , AYTER, Nazife Gözde , AYDIN, Doğan . "Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 2 (September 2016): 91-98.