Year 2018, Volume , Issue , Pages 166 - 172 2018-12-31

Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması
Comparison with some mathematical growth models of leaf area development of bean grown (Phaseolus vulgaris L.) under different irrigation regimes

Sultan KIYMAZ [1] , Ufuk KARADAVUT [2] , Galip ŞİMŞEK [3] , Kübra SOĞANCI [4]

21 77

Bitkilerin büyüme, verimlilik ve kalitesi doğrudan yaprak alanı ile ilgilidir. Yaprak alanı radyasyon durdurma, transpirasyonu ve fotosentezi etkileyen önemli bir rol oynar. Bazı matematiksel modeller, bitki büyümesini ve gelişimini analiz etmek için yararlı bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, farklı sulama rejimleri altında yetiştirilen baklanın (Phaseolus vulgaris L.) yaprak alanı gelişimindeki bazı matematiksel büyüme modellerini karşılaştırmaktır. Deneme Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma serasında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Üç sulama rejimi (%50, %75 ve %100 tarla /saksı kapasitesi) ve dört fasulye çeşidinden ("Sarıkız", "Sazova", "Kırkgünlük" ve "Gina") oluşturulmuştur. Yaprak ölçümleri ilk sulamadan hasada kadar sekiz kez ölçülmüştür. Yaprak alanlarının belirlenmesi için Gompertz, Weibull, Lojistik ve Monomoleküler modeller kullanılmıştır. Karşılaştırma kriterleri olarak belirleme katsayısı (R2) ve hata kareler ortalaması (HKO) kullanılmıştır. Sonuç olarak, fasulye çeşidine ve farklı sulama seviyesine göre yaprak alanı büyümesinin değiştiği belirlenmiştir. Bitkilerin yaprak alanı, bazı matematiksel büyüme modelleri ile tahmin edilebilir.

Growth, productivity and quality of plants are directly related to leaf area. Leaf area plays an important role affecting radiation interception, transpiration and photosynthesis. Some mathematical models are useful tool for analyzing the plant growth and development. The aim of the study was to compare some mathematical growth models of leaf area development of bean (Phaseolus vulgaris L.) grown under different irrigation regimes. Experiment was conducted in randomized block design with three replications in a greenhouse Application and Research, Kırşehir Ahi Evran University, Turkey. Three irrigation regimes (50, 75 and 100 % of field/pot capacity) and four bean cultivars ("Sarıkız", "Sazova", "Kırkgünlük" and "Gina") were performed. Leaf area measurement were done from germination to harvesting time, as total eight times. Gompertz, Weibull, Logistic and Monomolecular models were used for determining leaf areas. As comparison criteria were used the coefficient of determination (R2) and mean square error (MSE). As a result, leaf area growth was determined to vary according to bean varieties and different irrigation levels. The development leaf area of plants can be predicted by some mathematical growth models.


Phaseolus vulgaris, irrigation regimes, mathematical models
 • KAYNAKLAR Bhatt, M.; Chanda, S.V. 2003. Prediction of leaf area in Phaseolus vulgaris by non-destructive method. Bulgarian Journal of Plant Physiology 29, 96-100.
 • Chanda S. V., Singh, Y. D., 1997. A rapid method for determining leaf area in sunflower. Acta Agron., 27, 70–75.
 • Dong, S., Scagel, C.F., Ghang, L., Fuchigami, L. andRygievureaz, P.T. 2001. Soil temperature and plant growth stage influence nitrogen uptake and amino acid concentration of apple during early spring growth. Tree Physiology, 21(8):541-547.
 • Draper, N.R. and Smith, H., 1998. Applied Regression Analysis, 3rd Edition. pp.736.
 • Gutierrez-Boem, F. H. and G. W.Thomas, 2001. Leaf Area Development in Soybean as Affected by Phosphorus Nutrıtıon And Water Deficit. Journal of Plant Nutrition, 24(11), 1711–1729.
 • Kandiannan, K., C. Kailasam, K. K. Chandaragiri and N. Sankaran, 2002. Allometric Model for Leaf Area Estimation in Black Pepper (Piper nigrum L.). J. Agronomy& Crop Science 188, 138—140.
 • Karadavut, U. 2009. Non-Linear Models for growth curves of triticale plants under irrigation conditions. Turkish Journal Field Crops, 14(2): 105-110.
 • Kıymaz, S., Karadavut, U., Ertek, A., 2016. Leaf area estimation of the sugar beet (Beta vulgaris L) at different irrigation rejimes. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(1), 8-16.
 • Kvet J., Marshall, K., 1971. “Assessment of leaf area and other assimilating plant surfaces,” in Plant Photosynthetic Production, Z. Sestak, J. Catsky, and P. G. Jarvis, Eds., Manualof Methods, pp. 517–555, Junk Publishers, The Hague, The Netherlands. Lu, H.Y., Lu, C.T., Wei, W.L., Chan L.F., 2004. Comparison of different models for nondestructive leaf area estimation intaro,” Agronomy Journal, 96, 2, 448–453, 2004.
 • Muchow, R. C., Carberry, P. S. (1989). Environmental control of phenology and leaf growth in a tropically adapted maize. Field Crops Research 20, 221–36
 • Öner, F., Gülümser, A., Sezer, M.İ., Odabaş, S., Akay, M.H., Açıkgöz, A., 2012. Mısır (Zea mays L.) Yaprak Alanının Matematiksel Model ile Tahmin Edilmesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 128-130.
 • Pandey, S.K, Singh H., 2011. A Simple, Cost-Effective Method for Leaf Area Estimation. Journal of Botany, 2011, 1-6. Randall, H.C., Sinclair T.R. 1988. Sensivity of soybean leaf development to water deficits. Plant Cell Environment, 11:835-839.
 • Rouphael, Y., Colla, G., Fanasca, S., Karam, F., 2007. “Leaf area estimation of sunflower leaves from simple linear measurements,” Photosynthetica, vol. 45, 2,306–308. Tsialtas J.T. ve Maslaris, N., 2005 “Leaf area estimation in a sugar beet cultivar by linear models,” Photosynthetica, 43, 3, 477–479.
 • Vendeland J.S., Sinclair T.R, Spaeth SC, Cortes P.M.1982. Assumptions of plastochron index evaluation with soybean Glycine maxcultivar Wilkin under field drought conditions.Annals of Botany, 50: 673–680.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Sultan KIYMAZ (Primary Author)
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ufuk KARADAVUT
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Galip ŞİMŞEK

Author: Kübra SOĞANCI
Country: Turkey


Bibtex @research article { sduzfd445789, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {166 - 172}, doi = {}, title = {Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KIYMAZ, Sultan and KARADAVUT, Ufuk and ŞİMŞEK, Galip and SOĞANCI, Kübra} }
APA KIYMAZ, S , KARADAVUT, U , ŞİMŞEK, G , SOĞANCI, K . (2018). Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 166-172. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445789
MLA KIYMAZ, S , KARADAVUT, U , ŞİMŞEK, G , SOĞANCI, K . "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 166-172 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445789>
Chicago KIYMAZ, S , KARADAVUT, U , ŞİMŞEK, G , SOĞANCI, K . "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 166-172
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması AU - Sultan KIYMAZ , Ufuk KARADAVUT , Galip ŞİMŞEK , Kübra SOĞANCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 172 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması %A Sultan KIYMAZ , Ufuk KARADAVUT , Galip ŞİMŞEK , Kübra SOĞANCI %T Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD KIYMAZ, Sultan , KARADAVUT, Ufuk , ŞİMŞEK, Galip , SOĞANCI, Kübra . "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 166-172.