Year 2018, Volume , Issue , Pages 183 - 198 2018-12-31

Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi
Determination of Concrete Compressive Strength and Reinforcement Situations in Construction Elements in Agricultural Constructions

Naciye Aygen ÖZHAN [1] , Kenan BÜYÜKTAŞ [2] , Ahmet TEZCAN [3]

21 85

Çalışmada Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan bitkisel üretim yapılarındaki lizimetreler ve hayvansal üretim yapılarındaki su basmanı, döşeme, betonarme perde duvar gibi yapı elemanlarının mevcut dayanımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla beton test çekici kullanılarak yapı elemanların da okumalar yapılmış ve elde edilen okumalar TS EN 13791 Standardındaki Madde 9’a göre değerlendirilerek beton sınıfları belirlenmiştir. Daha sonra donatı tarama cihazı kullanılarak bu yapı elemanlarında kullanılan boyuna ve enine donatı çapı ve sayısı ile pas payı kalınlıkları belirlenmiştir. Böylece her iki yönteme göre elde edilen sonuçlar “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar” yönetmeliğindeki değerler ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta tarımsal yapılarda kullanılan yapı elemanlarının yönetmelikte geçerli olan beton sınıfı koşulunu sağlayıp sağlamadığı belirlenmiştir. Çalışma sonunda beton test çekici kullanılarak elde edilen sonuçlara göre yapı elemanlarındaki en düşük beton sınıfı C12 ile lizimetrede ve en yüksek beton sınıfı ise C30 ile süt sığırı işletmesi silaj yem deposu perde duvarında bulunmuştur. Yine bu yapı elemanlarında donatı tarama cihazı kullanılarak elde edilen sonuçlara göre donatı çapları Ø8 mm ile Ø24 (Ø16 mm ± 8 mm) arasında ve pas payları ise 14 mm ile 69 mm arasında bulunmuştur.

The purpose of the study was to determine existing strength of structures elements of crop and animal production structures located in Akdeniz University. Lysimeters in vegetable production structures, basement, floor and reinforced concrete curtain wall in animal production structures were selected for examination. For this purpose, readings were done in structural elements using concrete test hammer. Readings obtained were evaluated according to Article 9 of TS-EN 13791 Standard and concrete classes were determined for each elements. Then, longitudinal and transverse reinforcement diameter and number, thickness of concrete cover used in these structural elements were determined by using reinforcement scanning device. As a result, it was determined that whether the structural elements used in agricultural structures provide the concrete class condition applicable to the regulation or not. According to results obtained by using concrete test hammer, the lowest concrete class was found on lysimeters as C12, the highest concrete class was found in reinforced concrete curtain wall of silage feed storage of dairy cattle barn as C30. According to results obtained by using reinforcement scanning device, reinforcement diameters were found between Ø8 mm and Ø24 (Ø16 mm ± 8 mm) and concrete covers were found between 14 mm and 69 mm

  • Aköz, F. 2005. Yığma Yapılarda Hasar Tespiti Deney ve Ölçüm Yöntemleri. YDGA 2005, Yığma Yapılarda Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, ODTÜ, Ankara.
  • Celep, Z. 1999. Yapılarda Deprem Sonrası Hasarların Belirlenmesi, Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri. İSKİ yayınları, İstanbul, 63-108 s.
  • DBYBHY, 2016. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Eren, İ. 1999. Deprem Hasarlarının Sebepleri ve Öneriler. İSKİ Yayınları, İstanbul.
  • TS EN 13791, 2010. Basınç Dayanımının Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Tayini. Türk Standardları Enstitüsü, Ankara
  • TS EN 12504-2, 2004. Yapılarda Beton Deneyleri -Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini. Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
  • TS500, 2000. Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları. Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
  • Yüksel, İ. 1995. Bileşik Yıkıntısız Beton Deneyleri ile Beton Mukavemetinin Belirlenmesi ve Betonarme Bir Yapıda Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Naciye Aygen ÖZHAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Kenan BÜYÜKTAŞ (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Ahmet TEZCAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd445857, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {183 - 198}, doi = {}, title = {Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZHAN, Naciye Aygen and BÜYÜKTAŞ, Kenan and TEZCAN, Ahmet} }
APA ÖZHAN, N , BÜYÜKTAŞ, K , TEZCAN, A . (2018). Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 183-198. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445857
MLA ÖZHAN, N , BÜYÜKTAŞ, K , TEZCAN, A . "Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 183-198 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/445857>
Chicago ÖZHAN, N , BÜYÜKTAŞ, K , TEZCAN, A . "Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 183-198
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi AU - Naciye Aygen ÖZHAN , Kenan BÜYÜKTAŞ , Ahmet TEZCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 198 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi %A Naciye Aygen ÖZHAN , Kenan BÜYÜKTAŞ , Ahmet TEZCAN %T Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD ÖZHAN, Naciye Aygen , BÜYÜKTAŞ, Kenan , TEZCAN, Ahmet . "Tarımsal Yapılardaki Yapı Elemanlarında Beton Basınç Dayanımlarının ve Donatı Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 183-198.