Year 2018, Volume , Issue , Pages 31 - 42 2018-12-31

The Effects of Land Consolidation Projects on Fuel Costs and Agricultural Mechanization in Rural Areas
Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi

Müge KİRMİKİL [1] , Dilara AYDUS [2]

34 72

With the land consolidation, the number of the parcels of the enterprises is decreasing, the parcel sizes are growing in line with certain parameters, the parcel shapes are improving and allowing for economic production. This study was carried out in the Subaşı village of Bursa Yenişehir district which was completed in 2016. In this study, the length of the road before/after the land consolidation and accordingly the fuel consumption were compared.

According to the random sampling method, 5 enterprises were selected from the study area and the changes in road lengths and routes were determined. In addition, June 2018 fuel consumption and equipment acquisition between January 2004 and 2017 were examined. The price of diesel fuel is taken as 5.52TL/lt for Yenişehir district. In 2004 and 2017, the number of tractors was 3845 and 4671, the number of combine harvesters was 25 and 12 and the number of agricultural machines was 29432 and 31840. In the years following land consolidation, the number of  machine tool  and tractors increased, while the number of harvesters decreased. Although there is an increase in the need in the region, the use of correct and efficient mechanization allows for growth and development in agriculture.

Arazi toplulaştırma çalışmaları ile birlikte işletmelerin parsel sayısı azalmakta, belli parametreler doğrultusunda büyümekte, parsel şekilleri düzelmekte ve ekonomik üretime imkân vermektedir. Bu çalışma, arazi toplulaştırması çalışması 2016 yılında tamamlanmış olan Bursa Yenişehir İlçesi Subaşı Köyü’nde yürütülmüştür. Çalışmada arazi toplulaştırması öncesi ve sonrası aldıkları yol uzunluğu ve buna bağlı olarak yakıt tüketimleri karşılaştırılmıştır.

Çalışma alanından tesadüfi örnekleme yöntemine göre 5 adet işletme seçilmiştir, alanlarındaki yol uzunluklarında ve güzergâhlarında oluşan değişimler belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca Haziran 2018 yılı yakıt tüketimi ve Ocak 2004 ve Ocak 2017 yılları arası alet-ekipman edinimi incelenmiştir. Motorin fiyatı, Bursa ili Yenişehir ilçesi için 5.52TL/lt olarak alınmıştır. 2004 ve 2017 yıllarındaki traktör sayısı 3845 ve 4671 adet, biçerdöver sayısı 25 ve 12 adet ve tarımsal alet-makine sayısı 29432 ve 31840 adettir. Arazi toplulaştırma çalışmalarını takip eden yıllarda işletmeler traktör ve alet-makine kullanımını arttırırken biçerdöver sayısında düşüş olmuştur. Bölgede ihtiyaç doğrultusunda bir artış görülmekle birlikte doğru ve verimli mekanizasyon kullanımı tarımda büyümeye ve gelişmeye imkân sağlamaktadır.

 • Anonim, 2001. DIE 2001 Genel Tarım Sayımı Sonuçları, Ankara.
 • Anonim, 2005. Resmin Gazete, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050719-2.htm
 • Anonim, 2018a. http://yenisehirtso.org.tr/v4/tarim-ve-hayvancilik/
 • Anonim, 2018b. https://www.opet.com.tr/gecmis-tarihli-akaryakit-fiyatlari
 • Dellal İ, Özat HE ve Özüdoğru T. 2007. Tarımda Mazot Kullanımı Ve Mazot Destekleri. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü çalışma raporu.
 • Küsek, G. 2014. Arazi Toplulaştırmasının Parsel Şekli ve Tarımsal Mekanizasyon Uygulamalarına Etkileri: KonyaEreğli-Acıkuyu, ve Özgürler Köyleri Örnekleri, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2014, 29 (2) : 1 – 14
 • Küsek, G., Türker M., Gülsever Şaban F.T.Z., Şahin G. 2015. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Gelişmeler Ve Arazi Bankacılığının Uygulanma İmkânları, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran 2015, Bursa
 • Özçelik, A. ve Özer, O.O. 2006. Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette, Kullanılan Mazot için Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi 2006, 13 (1) 1-8
 • Özgüven MM., Türker U. ve Beyaz A. 2010. Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28: 2, s.89-100.Reckleben, Y., Trefflich, S. und Thomsen, H. 2013. Auswirkung der Abgasnormen auf den Kraftstoffverbrauch von Traktoren im praktischen Einsatz, Landtechnik 68(5), 2013, pp. 322–326
 • Renius, K.T und Geimer, M. 2013. Motoren und Getriebe bei Traktoren, Jahrbuch Agrartechnik 2013, 1-12.
 • Saral A. ve Avcıoğlu AO. 2002. Motorlar ve Traktörler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1529, Yardımcı Ders Kitabı No: 482, Ankara.
 • Tekinel, O., Kanber, R. ve Çetin, M. 2000. Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 231-257, Ankara.
 • TUİK 2018. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=134&locale=tr
 • Wang, J., Luo M., Ding R., Wilkes A., Wang S. and Xiao W. 2017. Study on GHG Emission Effects of Ecological Engineering Measures in a Land Consolidation Project: A Chinese Case, zfv Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ISSN:1618-8950Jg.142,Nr.2, 2017, S.78-87
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Müge KİRMİKİL (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Dilara AYDUS

Bibtex @conference paper { sduzfd451015, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {31 - 42}, doi = {}, title = {Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi}, key = {cite}, author = {KİRMİKİL, Müge and AYDUS, Dilara} }
APA KİRMİKİL, M , AYDUS, D . (2018). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 31-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451015
MLA KİRMİKİL, M , AYDUS, D . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 31-42 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/451015>
Chicago KİRMİKİL, M , AYDUS, D . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi AU - Müge KİRMİKİL , Dilara AYDUS Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi %A Müge KİRMİKİL , Dilara AYDUS %T Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD KİRMİKİL, Müge , AYDUS, Dilara . "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Kırsal Alanlarda Yakıt Giderlerine Ve Modern Tarıma Etkisi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 31-42.