Year 2018, Volume , Issue , Pages 409 - 416 2018-12-31

Determination of Nutritional Status of Banana Orchards in Alanya Region
Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

İbrahim ERDAL [1] , Merve DURNAOĞULLARI [2]

32 58

Study was conducted to determine nutritional status of banana orchards in Alanya region by means of soil and leaf analyses. For this, soil and leaf samples were taken from 27 orchards. In soil samples, same basic soil analyses such as pH, EC, CaCO3, organic matter, available/extractable P, K, Ca, Mg, K and DTPA extractable Fe, Cu, Mn and Zn analyses were conducted. At the same time, N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn and Cu concentrations were determined in leaf samples. According to the soil analyses, soils are slightly alkaline with moderate lime content. Salt content is between slightly salty and very salty generally. Most of the soils are sufficient in terms of organic matter, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn and Cu content, but Mn content of all soils are below the sufficient level. Looking at the leaf analyses, it was found that there was not a deficiency for most of the nutrients. The most nutritional problem was found as Mn, and 33 percent of the trees have Mn deficiency.

Bu çalışmada, Alanya yöresi muz bahçelerinin beslenme durumlarının toprak ve yaprak analizleriyle belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, yöreye ait muz bahçelerini temsilen 27 bahçeden toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde, pH, EC, CaCO3, organik madde (OM), bitkiye yarayışlı P, K, Ca ve Mg ile DTPA ile extrakte edilebilen Fe, Cu, Mn, Zn analizleri yapılmıştır. Yaprak örneklerinde ise toplam N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn ve Cu ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, araştırma alanı topraklarının büyük oranda, hafif alkali, orta kireçli ve kireçli yapıda olduğu belirlenmiştir. Toprakların %18’i tuzsuz iken kalanı hafif tuzludan çok tuzluya değişmektedir. Toprakların genelinde organik madde, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn ve Cu bakımından bir sorun görülmezken, tamamında ise Mn içeriğinin yeter seviyenin altında olduğu görülmüştür. Yaprak analiz sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılacak olursa,  muz bahçelerinde genelde bir eksiklik bulunmamaktadır. Muz ağaçlarındaki en büyük beslenme sorununun Mn olduğu görülürken, ağaçların %33’ündeki Mn düzeyinin yeter seviyenin altında olduğu belirlenmiştir. 

 • Allison, L. E., Moodie, C. D. 1965. Carbonate. In: C.A. Black et al (ed.) Methods of soil analysis, Am. Soc. of Agron., Inc., Madison, Wisconsin, U.S.A. Part 2, Agronomy 9, 1379-1400.
 • Anonim 2018. https:// docplayer.biz.tr/ 19999333- Muzun-toprak-istekleri-ve-gubrelenmesi-yrd-doc-dr-mehmet -zengin.html
 • Bouyoucos, G.J., 1951. A Calibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of Soil. Agronomy Journal, 43(9), 434-438.
 • Demir, G., Erdal, İ. 2016. Antalya Yöresinde Domates Yetiştirilen Seralarda Bor Düzeylerinin Bazı Toprak, Yaprak ve Meyve Analiz Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 4(2), 42-48.
 • Doğan, A., Erdal, İ. 2018. Burdur ili tahıl yetiştirilen toprakların verimlilik durumlarının belirlenmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6(1), 39-45.
 • Erdal, İ., İ. Yurdakul ve O. Aydemir. 2004. Isparta Yöresi Elma Bahçelerinin Verimlilik Durumları. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi Çevre, 11-13 Ekim. Tokat, s. 1061-1070.
 • FAO, 1990. Micronutrient, Assesment at the Country Level, an Intemational Study. FAO Soils Bulletin, 63. Rome.
 • Fageria, N. K., Baligar, V. C. 1997. Response of Common Bean, Upland Rice, Corn, Wheat, and Soybean to Soil Fertility of an Oxisol. Journal of Plant Nutrition, 20(10), 1279-1289.
 • Güneş, A., Aktaş, M., İnal, A., Alpaslan, M., 1996. Konya Kapalı Havzası Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No, 1453.
 • Gürel, S., Başar, H. 2014. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Armut Ağaçlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum Ve Magnezyum İle Beslenme Durumlarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-12.
 • Jackson, M. L. 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall Inc. Eng. Cliffs. N. I., USA.
 • Jones, Jr, J. B., Wolf, B., Mills, H. A., 1991. Plant Analysis Handbook. A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Quide. Micro-Macro Publishing, Inc.
 • Kacar, B., İnal, A. 2008 Bitki Analizleri. Nobel Yayınevi, 892, Ankara.
 • Köseoğlu, A.T., Onur C., Uludağ, N., Arı, N., Göncüoğlu, G., Arpacıoğlu, A. 1987. Akdeniz Bölgesinde Muz Plantasyonlarının Makro ve Mikro Elementler Bakımından Beslenme Durumu. Derim, 4(4), 147-161.
 • Küçükyumuk, Z., Erdal, İ. 2008. Isparta Yöresi Gül Bahçelerinin Verimlilik Durumların Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim, Konya, 554-562.
 • Lindsay, W. L., Norwell, W. A., 1978. Development of a DTPA Test for Zn, Fe, Mn, Cu. Soil Sci. Soc. Amer. J.,421-428.
 • Olsen, S.R., Cole C.V., Watanable, F.S., Dean, L.A. 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils Byextraction with Sodium Bicarbonate. U. S. Dept. of Agric. Cir, 939, Washington D. C.
 • Peker., R. M., Erdal, İ. 2006. Isparta Yöresi Elma ve Kiraz Bahçelerinin Bor Beslenme Durumlarının Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 33-40.
 • TOVEP, 1991. Türkiye Toprakları Verimlilik Envanteri. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Uysal, E., Kılıç, Ö. B. D., Şen, O. F., Rahmanoğlu, N., Albayrak, B., Bıyıklı, M., Gülşah, Ü. 2017. Balıkesir Yöresinde Yetiştirilen Sanayi Domateslerinin Makro Besin Elementleri İle Beslenme Durumlarının İncelenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 6(1), 35-44.
 • Walkley, A., Black, I.A., 1934. An Examination of the Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter, and a Proposed Modification of the Chromic Acid Titration Method. Soil Science, 37(1), 29-38.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: İbrahim ERDAL (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve DURNAOĞULLARI
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd452652, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {409 - 416}, doi = {}, title = {Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ERDAL, İbrahim and DURNAOĞULLARI, Merve} }
APA ERDAL, İ , DURNAOĞULLARI, M . (2018). Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 409-416. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/452652
MLA ERDAL, İ , DURNAOĞULLARI, M . "Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 409-416 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/452652>
Chicago ERDAL, İ , DURNAOĞULLARI, M . "Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 409-416
RIS TY - JOUR T1 - Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi AU - İbrahim ERDAL , Merve DURNAOĞULLARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 416 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi %A İbrahim ERDAL , Merve DURNAOĞULLARI %T Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD ERDAL, İbrahim , DURNAOĞULLARI, Merve . "Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 409-416.