Year 2018, Volume , Issue , Pages 501 - 511 2018-12-31

Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Irrigation Management in Isparta Province Irrigation Cooperatives

Yusuf UÇAR [1] , Murat CENGİZ [2]

32 88

Bu çalışmada, Isparta İlinde faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinde kooperatif üyelerinin sulama işletmeciliği açısından memnuniyet düzeylerinin saptanması ve belirlenen sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, su dağıtımı basınçlı sulama sistemleri ile yapılan 16 adet sulama kooperatifinde yapılmıştır. Araştırmaya konu edinilen kooperatiflerde toplam üye sayısı 3452’dir. Üyelerin seçiminde oransal örnek hacim formülü dikkate alınarak 169 üye ile anket çalışması yapılmıştır.

Araştırma sonucunda, üyelerin %72.8’inin 50 yaşın üzerinde ve % 68’inin ilkokul mezunu oldukları belirlenmiştir. Arazi parça sayıları 5’den fazla olanların oranı %76.3, tarımsal faaliyetlerden memnuniyet düzeyleri düşük-çok düşük olanların oranı ise %62.1’dir. Sulama konusunda eğitim verilmediğini belirten kooperatif üyelerinin oranı %77.5’tir. Üyelerin % 29’u sulamadan memnuniyetlerini düşük-çok düşük şeklinde belirtirlerken, %40.8’i ise yüksek-çok yüksek olarak ifade etmişler, % 46.7’si ise sulama suyunu istedikleri anda alabildiğini belirtmişlerdir. Üyelerin %64.5’i su ücretinin yüksek-çok yüksek olduğunu düşünürlerken yöneticilerin ancak %31.3’ü yüksek-çok yüksek olduğu düşüncesindedirler. Araştırma sahasında, sulama suyu ücretini zamanında ödüyorum diyenlerin oranı ise %89.3’tür. Ankete katılan üyelerin %71’i sulama organizasyonları içerisinde sulama kooperatiflerini daha başarılı bulmuş ancak devlet kontrolü istediklerini belirtmişlerdir.

In this study, it was aimed to determine the satisfaction levels of cooperative members in terms of irrigation management in irrigation cooperatives operating in Isparta province and to suggest solutions to the determined problems. The study was carried out on 16 irrigation cooperatives at which water was distributed with pressurized irrigation systems. The total number of members was 3,452 at the cooperatives mentioned in the research. A questionnaire study was carried out with 169 members considering the formula of the proportional sampling method in the selection of the members.

As a result of the research, it was determined that 72.8% of the members were aged over 50 and that 68% of them were primary school graduates. The rate of those with more than 5 pieces of land out of the members participating in the questionnaire was 76.3%, while the rate of those with low-very low levels of satisfaction with the agricultural activities was 62.1%. The rate of members of cooperatives who stated that no training on irrigation was provided was 77.5%. Whilst 29% of the members stated their satisfaction with irrigation as low-very low, 40.8% of them expressed it as high-very high, but 46.7% of them stated that they could receive irrigation water whenever they wanted. While 64.5% of  the members thought that the water fee was high-very high, only 31.3% of the managers considered it high-very high. The rate of those who stated that they paid the irrigation water fee on time was 89.3% in the study area. 71% of the members who participated in the questionnaire found the irrigation cooperatives more successful among the irrigation organizations but stated that they demanded the state control. 

  • Akçay, S., (2016). Aydın İli Sulama Kooperatiflerinde Su Sağlama Oranlarının Belirlenmesi. Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (2): 135-143. Anonim, 2013. Türkiye Kooperatifçilik Raporu, 2013. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2014. Ankara.
  • DSİ. 2016. Devlet Su İşleri. Bölge Faaliyet Raporu. Isparta.
  • Kıymaz, S. 2006. Gediz Havzası Örneğinde Sulama Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Yolları. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
  • Newbold, P. 1995. Statistics for Businesand Economics. 4thEdition (Prentice Hall İnternational Editions).
  • Parladır, A., Uçar, Y. 2010. Sulama Birliği Üyelerinin Birliklere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (2):54-62s. Isparta.
  • Sarı,B. 2005. Türkiye’de ve Diğer Bazı Ülkelerde Sulama Yatırımları Yönetimindeki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar: Aşağı Seyhan Ovası Örneği. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
  • Süheri, S., Topak, R. 2005. Konya Ovasındaki Sulama Örgütlerinin İşletmecilik Yönünden Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (37): 79-86s. Konya.
  • Uzunlu, A. 2008. Konya-Çumra Bölgesi Sulama Kooperatiflerinin Sulama Yönetimi ve Uygulama Sorunları. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
  • Yıldız, E. 2010. Aşağı Seyhan Ovası Örneğinde Sağ Sahil Sulama Birliklerini Sistem Performanslarının Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,51s, Adana.
  • Yurteri, D., Y. 2011. Konya-Kadıhanı-Kolukısa Kasabası Sulama Kooperatifi Çiftçilerinin Sulama İşletmeciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Yusuf UÇAR (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Murat CENGİZ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { sduzfd494305, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {501 - 511}, doi = {}, title = {Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {UÇAR, Yusuf and CENGİZ, Murat} }
APA UÇAR, Y , CENGİZ, M . (2018). Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 501-511. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/494305
MLA UÇAR, Y , CENGİZ, M . "Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 501-511 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/494305>
Chicago UÇAR, Y , CENGİZ, M . "Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 501-511
RIS TY - JOUR T1 - Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi AU - Yusuf UÇAR , Murat CENGİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 501 EP - 511 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi %A Yusuf UÇAR , Murat CENGİZ %T Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD UÇAR, Yusuf , CENGİZ, Murat . "Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 501-511.