Aim

        Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi eğitim, öğretim, araştırma, yöntem, teknik, uygulama gibi bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır.

        SEAD, okuyucuları eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerden haberdar etmeyi, eğitsel bilgi ve uygulamaları geliştirmeyi, eğitim kurumlarının niteliğini artırmaya yönelik etkili, kullanışlı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunmayı hedeflemektedir. Bu süreçte eğitim ve araştırma alanını geliştirmeye, mesleki bilgileri yaygınlaştırmaya öncelik verilmektedir. 

Bu anlayışla hazırlanan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin amacı;

 

·       Eğitim  alanında uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar yapmak,

·       Eğitim  alanını geliştirecek bilimsel araştırma ve çalışmalara öncelik vermek,

·       Eğitimde  yeni yöntem ve teknikleri içeren bilimsel çalışmaların yayılmasını desteklemek,

·       Nitelikli yayınlarla eğitim biliminin gelişmesine ve niteliğinin artmasına  katkı sağlamak,

·       Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yaygın eğitim kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine çalışmak,

·       Nitelikli ve donanımlı,mesleğindeki yenilikleri ve gelişmeleri izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirmeye katkı sağlamak,

·        Bilimsel araştırmaların sonuçlarının okullarda uygulanabilir olduğunu göstererek öğretmenlerde mesleki gelişimi sağlamak,

·       Sınırsız eğitim ve araştırma  hakkında öğrenci, okul ve öğretmenlere  farkındalık kazandırmak,

·       Ülkemizde tarih, güzel sanatlar, kültür, çevre, doğal zenginliklerin gelişmesine katkı sağlayacak eğitim içerikli çalışmaları yayınlamak, olarak belirlenmiştir.

Scope

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği kuruluşunun ilk yılında, “Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD)”adıyla dergi yayınlama kararı almıştır. Derginin öncelikli amacı, sınırsız eğitim ve araştırma anlayışıyla eğitimin tüm yönlerine hem bilimsel hem de uygulamaya yönelik katkı sağlamaktır. Bu süreçte bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitimde  teori ve uygulamayı birleştirmek, kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanda kullanmak, yorumlamak, yeni bilgiler üretmek ve bunları yayınlamak önemlidir. Güçlü bir eğitim yapısı oluşturmak, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artırmak için nitelikli yayınlar yapmak gerekmektedir.