Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi eğitim, öğretim, araştırma, yöntem, teknik, uygulama gibi bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır.

    SEAD, okuyucuları eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerden haberdar etmeyi, eğitsel bilgi ve uygulamaları geliştirmeyi, eğitim kurumlarının niteliğini artırmaya yönelik etkili, kullanışlı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunmayı hedeflemektedir. Bu süreçte eğitim ve araştırma alanını geliştirmeye, mesleki bilgileri yaygınlaştırmaya öncelik verilmektedir.

 • Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında makale, araştırma, rapor, teknik not gibi özgün ve bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir.

 • Dergi web ortamında yılda üç sayı olarak yayımlanır, basılı olarak yayımlanmaz. 

 • Dergide yayımlanan yazılar atıf gösterilerek kullanılabilir. 

 • Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları düzeltme ve kısaltma yapma,  yayımlama veya yayımlamama hakkına sahiptir.

 • Dergide yazı yayımlanması için  ücret talep edilmez.

 • Yayımlanan yazıların yazarına telif ücreti ödenmez.

 • Dergide Türkçe ve İngilizce yazılar yayınlanır.

 • Dergiye gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

 • Bildiri tam metinleri ile lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların sunulduğu yer veya alındığı eserler dip notta belirtilmelidir.

 • Gönderilen yazılar önce etik ve dergi yazım kurallarına  uygunluk açısından değerlendirilir. Ardından hakemlere gönderilir.

 • Yazıları göndermeden önce YAZARLAR İÇİN sayfasını inceleyiniz.