Effect of Recreational Activities on the Self-Esteem Level of High School Students
Effect of Recreational Activities on the Self-Esteem Level of High School Students

Nurullah Emir EKİNCİ [1]

50 150

The purpose of this study was to determine the level of self-esteem and to examine the effects of socio-demographic features: gender, income, sports type and recreational participation in a high school population. A cross-sectional survey was conducted among 490 volunteer high school students (187 female, 303 male) aged between 14 and 19. Data were collected using a questionnaire prepared by the researcher to determine the socio-demographic characteristics of the students and the SERS-SF: Self Esteem Rating Scale-Short Form. The scale developed by Rossenberg (1965) and adapted to the Turkish population by Çuhadaroğlu (1986). The SPSS package program was used for the analysis of the data. According to research findings, it was found that there was a statistically significant difference in the self-esteem level of students according to participation status to recreational activities (p<0,05). When we examine students income, sports type, and gender there was not a significant difference in the self-esteem level (p>0,05).

The purpose of this study was to determine the level of self-esteem and to examine the effects of socio-demographic features: gender, income, sports type and recreational participation in a high school population. A cross-sectional survey was conducted among 490 volunteer high school students (187 female, 303 male) aged between 14 and 19. Data were collected using a questionnaire prepared by the researcher to determine the socio-demographic characteristics of the students and the SERS-SF: Self Esteem Rating Scale-Short Form. The scale developed by Rossenberg (1965) and adapted to the Turkish population by Çuhadaroğlu (1986). The SPSS package program was used for the analysis of the data. According to research findings, it was found that there was a statistically significant difference in the self-esteem level of students according to participation status to recreational activities (p<0,05). When we examine students income, sports type, and gender there was not a significant difference in the self-esteem level (p>0,05).

 • Akyüz, Z. (2010). Gençlerde Benlik Saygısı ve Tanrı Tasavvuru. Unpublished Master Dissertation, Marmara University, Istanbul.
 • Asçı, F H., Gökmen H, Tiryaki, G. & Öner, U. (1993). Liseli Erkek Sporcuların ve Sporcu Olmayanların Benlik Kavramları. Spor Bilimleri Dergisi, (4) 1: 34-43.
 • Aytan, E.M. (2010). Obsesif Kompulsif Bozukluklarda Denetim Odağı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Unpublished master dissertation, Maltepe University, Istanbul.
 • Baymur, F. (1990). Genel psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 9. Basım. (In Turkish).
 • Çuhadaroğlu, Ö. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Gadbois, S. & Bowker, A. (2007). Gender differences in the relationships between extracurricular activities participation, self-description and domain-specific, and general self-esteem. Sex Roles, 56, 675-689.
 • Güçray, S. (1989). Çocuk yuvasında ve ailesi yanında kalan 9-11 yaş çocuklarının öz-saygı gelişimini etkileyen bazı faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
 • Gürhan, C. (1986). Lise Ögrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Bazı Etmenler. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara.
 • Kaas, E. T., & Çerez, H. (2016). Examination of leisure negotiation, self-esteem, life satisfaction in participants of campus recreational sports. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(1), 67-85.
 • Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme. Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma. Gazi Kitabevi. 5.Baskı. Ankara. (In Turkish).Kimter, N. (2008). Üniversiteli Gençlerde Dindarlığın Benlik Saygısı ve Diğer Bazı Değişkenlerle İlişkisi. PhD dissertation Uludağ University, Bursa.
 • Lo, R. (2002). A longitudinal study of the perceived level of stress, coping and self-esteem of undergraduate nursing students: an Australian case study. Journal of Advanced Nursing, 39(2), 119-126.
 • Luetkens, S. A. (2004). The Integration of Physical Activity and Social Youth Work-Common Goals and Synergy Effects of Two Discrete Social System. International Conference on Leisure, Tourism & Sport-Education, Integration, Innovation, Cologne: Germany (pp. 18-21).
 • Raymore, L. A., Godbey, G. C., & Crawford, D. W. (1994). Self-esteem, gender, and socioeconomic status: Their relation to perceptions of constraint on leisure among adolescents. Journal of Leisure Research, 26(2), 99-118.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent: Self-image. Princeton: Princeton University Press.
 • Temel, F Z. & Aksoy, A. (2001). Ergen ve Gelişimi. Ankara: Nobel yayınları. (In Turkish).
 • Tiggemann, M., & Williamson, S. (2000). The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex roles, 43(1-2), 119-127.
 • Tiryaki M.S. & Moralı, S. (1992). Sportif Katılımın Liseli Sporcuların Benlik Saygısı Üzerine Etkisi, Spor Bilimleri Dergisi, 3: 1-9.
 • Tiryaki S. (2000).Spor Psikolojisi Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama. l. Baskı , Eylül Yayınevi,109. İstanbul. (In Turkish).
 • Yavuzer, H. (1994). Anne Baba ve Çocuk. 8. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi. (In Turkish)
 • Yigiter, K., Bayazit, B. (2013).Impact of the recreational physical activities on university students' problem-solving skills and self-esteem in Turkey, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 424-429.
 • Yiğiter, K., Sarı, İ., Ulusoy, Y. Ö., & Soyer, F. (2011). Examining the Effect of Recreational Activities on Unıversity Students' self-esteem. Sports Scientific and Practical Aspects, 8 (2), 15, 19.
Primary Language en
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4526-4339
Author: Nurullah Emir EKİNCİ (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

APA EKİNCİ, N . (2018). Effect of Recreational Activities on the Self-Esteem Level of High School Students. Spor Eğitim Dergisi, 2 (Özel Sayı 1), 9-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/39775/462695