Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 17 - 24 2019-03-27

Öğretmen Adaylarının Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

Abdullah Bora ÖZKARA [1]

25 63

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bedensel memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, boy, kilo ve lisanslı olarak spora katılım değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubu 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 326 (Kadın=143, Erkek=183) son sıfın öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Betimsel türde ve nicel nicel yaklaşım çercevesinde gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak Tylka ve Wood-Barcalow (2015) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Anlı, Akın, Eker, ve Özçelik (2015) tarafından uyarlanan “Bedeni Beğenme Ölçeği” kullanılmıştır. Bedeni beğenme ölçeği tek boyut ve 10 maddeden oluşmakta  ve yüksek puan almak yüksek düzeyde bedensel memnuniyet anlamı taşımaktadır.Test sonuçlarına göre öğretmen adaylarının lisanslı olarak spor yapma durumları ve boy uzunlukları değişkenleri ile bedeni beğenme ölçeğinden almış oldukları puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Cinsiyet ve kilo değişkenleri açısından ise anlamlı farklılıklara rastlanılmıştır.

Bedensel algı, Öğretmen adayı, Fiziksel aktivite, Spora katılım
 • Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-Compassion and Body Dissatisfaction in Women: A Randomized Controlled Trial of a Brief Meditation Intervention. Mindfulness, 6(3), 444–454. https://doi.org/10.1007/s12671-014-0277-3
 • Alemdag, S. (2018). The Role of Social Self-Efficacy on Physical Activity: A Cross-Cultural Comparision. Journal of Education and Training Studies, 6(5), 40. https://doi.org/10.11114/jets.v6i5.2996
 • Alemdağ, S., Alemdağ, C., & Özkara, A. B. (2016). Social Appearance Anxiety Of Fitness Participants. Baltic Journal of Sport & Health Sciences, 3(102), 2–7.Avalos, L., Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image, 2(3), 285–297. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2005.06.002
 • Brechan, I., & Kvalem, I. L. (2015). Relationship between body dissatisfaction and disordered eating: Mediating role of self-esteem and depression. Eating Behaviors, 17(1), 49–58. https://doi.org/10.1016/J.EATBEH.2014.12.008
 • Brennan, M. A., Lalonde, C. E., & Bain, J. L. (2010). Body Image Perceptions: Do Gender Differences Exist? The International Honor Society in Psychology , 15(3), 130–138.
 • Brittany, H., Ogletree, S. M., & McCrary, K. M. (2016). Body Modifications in College Students: Considering Gender, Self-Esteem, Body Appreciation, and Reasons for Tattoos, College Student Journal. College Student Journal, 50(2), 246–252.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9789756802748
 • Cash, T. F., & Green, G. K. (1986). Body Weight and Body Image Among College Women: Perception, Cognition, and Affect. Journal of Personality Assessment, 50(2), 290–301. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5002_15
 • Cash, T. F., & Smolak, L. (2012). Body image : a handbook of science, practice, and prevention (2. baskı). New York: Guilford Press.
 • Demarest, J., & Allen, R. (2000). Body Image: Gender, Ethnic, and Age Differences. The Journal of Social Psychology, 140(4), 465–472. https://doi.org/10.1080/00224540009600485
 • Goedel, W. C., Krebs, P., Greene, R. E., & Duncan, D. T. (2017). Associations Between Perceived Weight Status, Body Dissatisfaction, and Self-Objectification on Sexual Sensation Seeking and Sexual Risk Behaviors Among Men Who Have Sex with Men Using Grindr. Behavioral Medicine, 43(2), 142–150. https://doi.org/10.1080/08964289.2015.1121130
 • Gross, S. M., Gary, T. L., Browne, D. C., & LaVeist, T. A. (2005). Gender differences in body image and health perceptions among graduating seniors from a historically black college. Journal of the National Medical Association, 97(12), 1608–1619.
 • Hacıoğlu, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Beden İmgesi Hoşnutluğu ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 1–16.İqbal, N., Shahnawaz, M. G., & Alam, A. (2006). Educational and Gender Differences in Body Image and Depression Among Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 32(3), 269–272.
 • Jackson, L. A., Sullivan, L. A., & Rostker, R. (1988). Gender, gender role, and body image. Sex Roles, 19(8), 429–443. https://doi.org/10.1007/BF00289717
 • Keating, X. D., Guan, J., Castro, J., Dwan, P., & Bridges, M. (2010). A Meta-Analysis of College Students’ Physical Activity Behaviors. Journal of American Collage Health, 54(2), 116–126. https://doi.org/10.3200/JACH.54.2.116-126
 • Lennon, S. J., Rudd, N. A., Sloan, B., Sook, J., Author’s Addresses, K., Kim, J. S., … Kim, J. S. (1999). Attitudes Toward Gender Roles, Self-esteem, and Body Image: Application of a Model-esteem, and body image: Application of a model. Clothing and Textiles Research Journal, 17(4), 191–202.
 • Luu, M. A. (2014). Perspiration And Motivation: An Examination Of Body Image And Exercise. San José State University.
 • Murnen, S. K., & Don, B. P. (2012). Body Image and Gender Roles. Içinde Encyclopedia of Body Image and Human Appearance (ss. 128–134). San Diego: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384925-0.00019-5
 • Özer, B., & Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkinda Öğretmen Adaylari Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(9).
 • Özkara, A. B., Kalkavan, A., Alemdağ, S., & Alemdağ, C. (2016). The Role Of Physical Activity In Psychological Resilience. Baltic Journal Of Sport & Health Sciences, 3(102), 24–29.
 • Özkara, A. B., Kalkavan, A., Alemdağ, S., Alemdağ, C., & Çavdar, S. (2017). The role of physical activity in pre-service teachers’ subjective vitality. Physical education of students. https://doi.org/10.15561/20755279.2017.0306
 • Rahimi-Ardabili, H., Reynolds, R., Vartanian, L. R., McLeod, L. V. D., & Zwar, N. (2018). A Systematic Review of the Efficacy of Interventions that Aim to Increase Self-Compassion on Nutrition Habits, Eating Behaviours, Body Weight and Body Image. Mindfulness, 9(2), 388–400. https://doi.org/10.1007/s12671-017-0804-0
 • Ramseyer Winter, V., O’Neill, E. A., & Omary, A. (2017). Exploring Relationships between Body Appreciation and Self-Reported Physical Health among Young Women. Health & Social Work, 42(2), e62–e67. https://doi.org/10.1093/hsw/hlx006
 • Rodgers, R. F., & DuBois, R. H. (2016). Cognitive biases to appearance-related stimuli in body dissatisfaction: A systematic review. Clinical Psychology Review, 46(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/J.CPR.2016.04.006
 • Stevens, S. D., Herbozo, S., Morrell, H. E., Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2017). Adult and childhood weight influence body image and depression through weight stigmatization. Journal of Health Psychology, 22(8), 1084–1093. https://doi.org/10.1177/1359105315624749
 • Swami, V. (2017). Negative body image and eating disorder symptomatology among young women identifying with goth subculture. Body Image, 21(1), 30–33. https://doi.org/10.1016/J.BODYIM.2017.02.001
 • Todaro, R. (2014). Handbook of physical education research: Role of school programs, children’s attitudes and health implications. Handbook of Physical Education Research: Role of School Programs, Children’s Attitudes and Health Implications. New York: Nova Science Publishers.
 • Yazıcı, Ö. F. (2015). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mutluluk ve Zindelik Düzeylerinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1688-3410
Author: Abdullah Bora ÖZKARA (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


APA ÖZKARA, A . (2019). Öğretmen Adaylarının Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 17-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/504638