Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 221 - 234 2018-12-24

Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik
A Group of Hellenistic Pottery from the Archaeological Museum of Akhisar

Volkan Yıldız [1]

22 157

Thyateria antik kentinin mirasçısı olan Akhisar’da 1932 yılında inşa edilmiş olan ve bir kısmı öğretmen evi olarak kullanılan iki katlı bir binanın restore edilerek 2012 yılında müze olarak ziyarete açılmasıyla o güne değin Manisa Arkeoloji Müzesi’nde korunan bir grup eser Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştır. Bu eserler içerisinde Hellenistik Dönem’e ait bir grup seramik de yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan bu seramikler formlarına ve gruplarına göre incelenmiş, her ne kadar buluntu yerleri ile ilgili detaylı bilgi olmasa da bazılarının üretim merkezleriyle ilgili öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Müzedeki çalışmalarımız sonucunda saptanan Hellenistik Seramik grupları arasında siyah firnisli seramik, batı yamacı, kalıp yapımı kaseler ve lagynoslar yer almaktadır.

In Akhisar, a city located in Manisa-Turkey and the heir to the ancient city of Thyateria, a two-storied building which was constructed in 1932 and partly used as a teachers’ house was restored and opened as a museum in 2012. A group of artefacts which was preserved in the Archaeological Museum of Manisa before has been exhibited in the Archaeological Museum of Akhisar since then. Among those artefacts, there is a group of Hellenistic pottery. In this paper, these vases were examined in terms of their forms and groups. Although there isn’t any detailed information about the find spots, it is attempted to give suggestions about production centers of some of them.

 • Akyay-Meriçboyu, Yıldız (2005). “Kurşun Sırlı Keramiklerin Üretim Merkezleri”. TÜBA-AR. Vol. 8. 99-126.
 • Anlağan, Tanju (2000). Sadberk Hanım Müzesi Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi Yayınları.
 • Behr, Doris (1988). “Neue Ergebnisse zur Pergamenischen Westabhangkeramik”. Istanbuler Mitteilungen (38): 97-178.
 • Can, Ceyda- Can, Birol (2016). “Bilecik Ahmetler Nekropolü Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi Kaseleri”. Havva İşkan’a Armağan Lykiarkhissa Festschrift für Havva İşkan Eds.Erkan Dündar-Şevket Aktaş-Mustafa Koçak-Serap Erkoç. İstanbul: Ege Yayınları. 1-19.
 • Civelek, Aynur (2001). Tralleis Nekropolisi Buluntuları Işığında Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Edwards, G.Roger (1975). Corinthian Hellenistic Pottery. Corinth Vol. VII. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.
 • Meriç, Recep (2002). Spathellenistisch-römische Keramik und Kleifunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in Ephesos. Forschungen in Ephesos IX/3. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.
 • Munsell (2013), Munsell Soil Color Charts. U.S. Gov. Print. Washington D.C.
 • Oransay, Alptekin (2001). “Antik Çağda Anadolu’da Kurşun Sırlı Seramikler”. 1. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 47-55.
 • Rotroff, Susan I. – Olivier Andrew (2003). The Hellenistic Pottery from Sardis: The Finds Through 1994. London: Cambridge, Mass. Harvard University Press.
 • Rotroff, Susan I. (1997). Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, The Athenian Agora Vol. XXIX, Princeton New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.
 • Rotroff, Susan I. (2002). “West Slope In The East”, Ceramiques Hellenistiques et Romaines, Productions et diffusion en Mediterranee orientale (Chypre, Egypte et cote syro-palestinienne) ed. F.Blonde, P.Ballet et J.-F. Salles, Lyon: Travaux de la Maison de l'Orient 35. 97- 115.
 • Schafer, Jörg (1968). Hellenistische Keramik aus Pergamon. Berlin: Walter De Gruyter&CO.
 • Sparkes, Brian -Talcott, Lucy (1970). Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. The Athenian Agora XII. Part I- II. Princeton, New Jersey: J.J. Augustin Verlag.
 • Tekkök-Biçken, Billur (1996). The Hellenistic and Roman Pottery from Troia: the Second Century B.C. to the Sixth Century A.D. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Columbia: University of Missouri.
 • Yıldız, Volkan (2016a). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar”. M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. Sayı 1. 1-24.
 • Yıldız, Volkan (2016b). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Roma Seramiği”. M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. Sayı 3. 252-273.
 • Yıldız, Volkan-Şakar, Gözde (2017). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Pişmiş Toprak Figürin” M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 15. Sayı 1. 397-430.  
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Volkan Yıldız

Bibtex @research article { sefad515329, journal = {Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-908X}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {221 - 234}, doi = {10.21497/sefad.515329}, title = {Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik}, key = {cite}, author = {Yıldız, Volkan} }
APA Yıldız, V . (2018). Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 221-234. DOI: 10.21497/sefad.515329
MLA Yıldız, V . "Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 221-234 <http://dergipark.org.tr/sefad/issue/42599/515329>
Chicago Yıldız, V . "Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 221-234
RIS TY - JOUR T1 - Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik AU - Volkan Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21497/sefad.515329 DO - 10.21497/sefad.515329 T2 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 234 VL - IS - 40 SN - -2458-908X M3 - doi: 10.21497/sefad.515329 UR - https://doi.org/10.21497/sefad.515329 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk University Journal of Faculty of Letters Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik %A Volkan Yıldız %T Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2458-908X %V %N 40 %R doi: 10.21497/sefad.515329 %U 10.21497/sefad.515329
ISNAD Yıldız, Volkan . "Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 40 (December 2018): 221-234. https://doi.org/10.21497/sefad.515329