Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 1 - 9 2019-04-01

Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması

Bilge Can [1] , Elif Öncü [2]

40 123

Amaç: İmplant operasyonlarında komplikasyon riski ve ogmentasyon gerekliliği oranını azaltmak için alveoler kemiğin topografisinin, komşu anatomik yapıların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, anterior maksilla bölgesindeki bukkal kret konkavitesinin yeri ve derinliği konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Sağ ve sol maksilla anterior bölgede kısmi ya da tam dişli hastaların KIBT görüntüleri taranmıştır. Anterior dişlerin kesitsel görüntülerinde milimetrik ölçümler yapılmıştır. Bukkal konkavite yeri ve konkavite derinliği üç boyutlu olarak ölçülmüştür.

Bulgular: Bu çalışmada bukkal konkavite görülme oranı sırasıyla sağ maksillada santralde %23,3, lateralde %44,3 ve kaninde %26,4; sol maksillada santralde %20,3, lateralde %47,1 ve kanin bölgesinde %18,3’tür. Sağ ve sol lateral dişler en fazla bukkal konkavite oranına sahip dişlerdir. Bukkal konkavitenin yeri alveoler kret tepesine en uzak dişler 7,63 mm ile sağ santral ve 8,06 mm ile sol santraldir. Bukkal konkavite derinlikleri en sığ dişler ortalama 1,41 mm ile sağ kanin ve ortalama 1,54 mm ile sol kanin olarak bulunmuştur. Bukkal konkavitenin yerinin ve derinliğinin yaşa, sağ-sol simetrisine ve cinsiyetlere göre yapılan karşılaştırmalı değerlendirme sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.    

Sonuç: Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde, implant operasyonlarında lateral dişler cerrahi komplikasyon oranı ve greftleme gerekliliği açısından daha yüksek riske sahipken kanin dişler daha güvenli kabul edilebilir.

Bukkal konkavite, dehissens, immediat implant, bilgisayarlı tomografi
  • 1. Karoussis IK, Salvi GE, Heitz-Mayfield LJA, Bragger U, Hammerle CHF, Lang NP. Long-term implant prognosis in patients with and without a history of chronic periodontitis: a 10-year prospective cohort study of the ITIR Dental Implant System. Clin Oral Implants Res 2003; 14(3): 329-39. 2. Romeo E, Lops D, Amorfini L, Chiapasco M, Ghisolfi M, Vogel G. Clinical and radiographic evaluation of small-diameter (3.3-mm) implants followed for 1-7 years: a longitudinal study. Clin Oral Implants Res 2006; 17(2): 139-48. 3. Romeo E, Lops D, Margutti E, Ghisolfi M, Chiapasco M, Vogel G. Long-term survival and success of oral implants in the treatment of full and partial arches: a 7-year prospective study with the ITI dental implant system. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19(2): 247-59. 4. Wennstrom JL, Ekestubbe A, Grondahl K, Karlsson S, Lindhe J. Oral rehabilitation with implant-supported fixed partial dentures in periodontitis-susceptible subjects. A 5-year prospective study. J Clin Periodontol 2004; 31(9): 713-24. 5. Wennström JL, Ekestubbe A, Gröndahl K, Karlsson S, Lindhe J. Implant-supported single-tooth restorations: a 5-year prospective study. J Clin Periodontol 2005; 32(6): 567-74. 6. Zhang W, Skrypczak A, Weltman R. Anterior maxilla alveolar ridge dimension and morphology measurement by cone beam computerized tomography (CBCT) for immediate implant treatment planning. BMC Oral Health 2015; 15: 65. 7. de Oliveira RCG, Leles CR, Normanha LM, Lindh C, Ribeiro-Rotta RF. Assessments of trabecular bone density at implant sites on CT images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(2): 231-8. 8. Eufinger H, König S, Eufinger A, Machtens E. Significance of the height and width of the alveolar ridge in implantology in the edentulous maxilla. Analysis of 95 cadaver jaws and 24 consecutive patients. Mund Kiefer Gesichtschir 1999; 3(1): 14-8. 9. Rozé J, Babu S, Saffarzadeh A, Gayet-Delacroix M, Hoornaert A, Layrolle P. Correlating implant stability to bone structure. Clin Oral Implants Res 2009; 20(10): 1140-5. 10. Misch K, Wang HL. Implant surgery complications: etiology and treatment. Implant Dent 2008; 17(2): 159-68.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Research
Authors

Author: Bilge Can

Author: Elif Öncü

Bibtex @research article { selcukdentj547482, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması}, key = {cite}, author = {Can, Bilge and Öncü, Elif} }
APA Can, B , Öncü, E . (2019). Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547482
MLA Can, B , Öncü, E . "Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 1-9 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547482>
Chicago Can, B , Öncü, E . "Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması AU - Bilge Can , Elif Öncü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması %A Bilge Can , Elif Öncü %T Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Can, Bilge , Öncü, Elif . "Anterior maksiller bölgedeki bukkal konkavitelerin analizi: Retrospektif konik ışınlı bilgisayarlı tomografi çalışması". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 1-9.