Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 10 - 17 2019-04-01

Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi

Soley Arslan [1] , Sezer Demirbuğa [2] , Ebru Nur Uçar [3] , Muhammed Çayabatmaz [4]

28 96

Amaç: Bu çalışmanın amacı mineye hidrojen peroksit içerikli vital beyazlatma uygulamanın üç farklı adeziv sistemin (üniversal, etch&rinse, self-etch) bağlanma dayanımı üzerine negatif etkisinin olup olmamasının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla, çekilmiş 60 adet mandibular premolar dişin düzleştirilmiş labial mine yüzeylerine % 40 hidrojen peroksit içeren jel (Opalescence Boost) uygulanmıştır. Yapay tükürük içerisinde iki haftalık bekleme süresini takiben dişler uygulanacak adeziv sistemlere göre 4 gruba ayrılmıştır (n=15); Single Bond Universal (etch&rinse modunda) (SBUE) (3M ESPE), Single Bond Universal (self-etch modunda) (SBUS), One Step (OS) (Bisco), Adper Easy One (AEO) (3M ESPE). Mine yüzeylerine adeziv sistemlerin uygulanmasını takiben tygon tüpler (1mm yükseklik ve 1 mm iç çapında) ile kompozit rezin materyal yerleştirilmiş ve mikro makaslama bağlanma dayanımı testi gerçekleştirilmiştir. Kopma yüzeyi ve kırılma tipleri SEM ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi tek yönlü ANOVA, Tukey Post Hoc ve Ki-Kare testleri ile yapıldı.

Bulgular: SBUE hem kendi kontrol grubuna oranla (SBUS) hem de diğer tüm gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bağlanma değerleri sunmuştur (p<0.05). Bunu sırasıyla OS, SBUS ve AEO grupları takip etmiştir.   

Sonuç: Hidrojen peroksit ile vital beyazlatma işlemi sonrasında uygulanan üniversal adezivin etch&rinse modda bağlanma dayanımı daha yüksek değerler gösterir. Bu durum üniversal adezivlerin kullanımından önce mine yüzeyinin asitlenmesini gerektirir.

ağlanma dayanımı, beyazlatma, etch&rinse, üniversal adeziv
  • 1. Tyas MJ, Anusavice KJ, Frencken JE, Mount GJ. Minimal intervention dentistry-A review. FDI Commission Project 1-97. Int Dent J 2000; 50(1): 1-12. 2. Li H, Burrow MF, Tyas MJ. Nanoleakage patterns of four dentin bonding systems. Dent Mater 2000; 16(1): 48-56. 3. Wagner A, Wendler M, Petschelt A, Belli R, Lohbauer U. Bonding performance of universal adhesives in different etching modes. J Dent 2014; 42(7): 800-7. 4. Thanaratikul B, Santiwong B, Harnirattisai C. Self-etch or etch-and-rinse mode did not affect the microshear bond strength of a universal adhesive to primary dentin. Dent Mater J 2016; 35(2): 174-9. 5. Munoz MA, Luque I, Hass V, Reis A, Loguercio AD, Bombarda NH. Immediate bonding properties of universal adhesives to dentine. J Dent 2013; 41(5): 404-11. 6. Sauro S, Mannocci F, Toledano M, Osorio R, Thompson I, Watson TF. Influence of the hydrostatic pulpal pressure on droplets formation in current etch-and-rinse and self-etch adhesives: a video rate/TSM microscopy and fluid filtration study. Dent Mater 2009; 25(11): 1392-402. 7. Oskoee SS, Bahari M, Kimyai S, Asgary S, Katebi K. Push-out Bond Strength of Fiber Posts to Intraradicular Dentin Using Multimode Adhesive System. J Endod 2016; 42(12): 1794-98. 8. Nicoloso GF, Antoniazzi BF, Lenzi TL, Soares FZ, Rocha RO. Is There a Best Protocol to Optimize Bond Strength of a Universal Adhesive to Artificially Induced Caries-affected Primary or Permanent Dentin? J Adhes Dent 2016; 18(5): 441-46. 9. Antoniazzi BF, Nicoloso GF, Lenzi TL, Soares FZ, Rocha Rde O. Selective Acid Etching Improves the Bond Strength of Universal Adhesive to Sound and Demineralized Enamel of Primary Teeth. J Adhes Dent 2016;18(4):311-6. 10. Frysh H, Bowles WH, Baker F, Rivera-Hidalgo F, Guillen G. Effect of pH on hydrogen peroxide bleaching agents. J Esthet Dent 1995;7(3):130-3.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Research
Authors

Author: Soley Arslan

Author: Sezer Demirbuğa

Author: Ebru Nur Uçar

Author: Muhammed Çayabatmaz

Bibtex @research article { selcukdentj547487, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {10 - 17}, doi = {}, title = {Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi}, key = {cite}, author = {Arslan, Soley and Demirbuğa, Sezer and Uçar, Ebru Nur and Çayabatmaz, Muhammed} }
APA Arslan, S , Demirbuğa, S , Uçar, E , Çayabatmaz, M . (2019). Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 10-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547487
MLA Arslan, S , Demirbuğa, S , Uçar, E , Çayabatmaz, M . "Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 10-17 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547487>
Chicago Arslan, S , Demirbuğa, S , Uçar, E , Çayabatmaz, M . "Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 10-17
RIS TY - JOUR T1 - Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi AU - Soley Arslan , Sezer Demirbuğa , Ebru Nur Uçar , Muhammed Çayabatmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 17 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi %A Soley Arslan , Sezer Demirbuğa , Ebru Nur Uçar , Muhammed Çayabatmaz %T Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Soley , Demirbuğa, Sezer , Uçar, Ebru Nur , Çayabatmaz, Muhammed . "Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 10-17.